Δήμοι-ΠΕΔ-Λοιποί Φορείς

  • ΔΗΜΟΙ

Mπορείτε να κατεβάσετε εδώ το αρχείο με τους Δήμους σε μορφη pdf και εδώ σε επεξεργάσιμη μορφή .

Σημείωση:

  • Το αρχείο των Δήμων επικαιροποιείται διαρκώς με τα πλήρη στοιχεία των Δήμων.
  • Τα στοιχεία των Φορέων θα αναρτηθούν με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των και την εκλογή των νέων συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.