Τελευταία νέα

Απόφαση για έγκριση επανέναρξης και ολοκλήρωσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας του Υποέργου 1 «Μελέτη για την Απλοποίηση και προτυποποίηση της διαδικασίας Αδειοδότησης επιχειρήσεων σε επίπεδο Δήμων (υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές)» με Α/Α στο ΕΣΗΔΗΣ 73855, της πράξης με κωδικό MIS 5030041, του έργου «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλ

  • 30-07-2019

Πολιτικές Παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ

Προωθούμε τον Τουρισμό - Ενισχύουμε την Τοπική οικονομία

Δράσεις Αλληλεγγύης της ΚΕΔΕ

Τα Νέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το localit.gr

italogo  localit

kedkehelpdeskimage  airetes logo KEDE kallikratis eetaa elegktiko banner