2Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                                              Αθήνα 11/05/06


ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ


ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


ΕΛΛΑΔΑΣ


                                               


 


                                                                                                Υπόψη: Συντακτών


Τ.Α. – Ισότητας


 


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


Τη δεύτερη Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών Αυτοδιοίκησης διοργανώνουν η ΚΕΔΚΕ και η ΕΝΑΕ με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας στις 13 και 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη (συνεδριακό κέντρο ξενοδοχείου «Alexander Beach Hotel»), με θέμα: «Γυναίκες στην Αυτοδιοίκηση: Καλύτερες πολιτικές για περισσότερες γυναίκες».


Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης  θα παρακολουθήσουν και υποψήφιες  γυναίκες της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του Οκτώβρη.


 


Στόχος της Συνδιάσκεψης είναι να ανταλλαγούν απόψεις και καλές πρακτικές αλλά και να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για πολιτικές που θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη δυνατή  συμμετοχή γυναικών στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, ενώ θα παρουσιαστούν αποτελέσματα έρευνας- μελέτης για τη γυναίκα στην Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού και τις δομές ισότητας στην Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, που πραγματοποίησε η εταιρεία Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ) Α.Ε. για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ.


 


Το κύριο χαρακτηριστικό εύρημα της έρευνας είναι το χαμηλό ποσοστό γυναικών που έχουν εκλεγεί στην Αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα:


 


Στο σύνολο των 3.128 υποψηφίων δημάρχων / κοινοταρχών στις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές του 2002, οι υποψήφιες γυναίκες ήταν μόνο 134 ( 4,28%).


Από το σύνολο των υποψηφίων γυναικών -134 - εκλέχθηκαν σε θέσεις δημάρχου / προέδρου Κοινότητας μόνο οι 21 (2,04%). Το ποσοστό μάλιστα αυτό έπεσε κάτω από το 2%, μετά την παραίτηση της δημάρχου Αθηναίων  κ. Ντόρας Μπακογιάννη.


Στα ίδια πολύ χαμηλά  ποσοστά με την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση είναι και τα ποσοστά για τις υποψήφιες νομάρχες το 2002. Το ποσοστό ανέρχεται στο 4,29%.


Μάλιστα χαρακτηριστική είναι η υποχώρηση  του αριθμού εκλεγμένων γυναικών νομαρχών το 2002 σε σχέση  με το 1998.


Το 1998  είχαν εκλεγεί 2 γυναίκες νομάρχες. Στις εκλογές του 2002 εκλέχτηκε μία γυναίκα υπερνομάρχης – κ.Γεννημματά -  δεν εκλέχτηκε όμως καμία γυναίκα νομάρχης!


Σημαντική είναι η αύξηση των εκλεγμένων γυναικών στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, σε σχέση με το 1998. Από το 8,85% το 1998, στο14,02% το 2002. Σημαντική αύξηση παρατηρείται και στο σύνολο των εκλεγμένων γυναικών στα Νομαρχιακά Συμβούλια, όπου από το 10,8% των εκλογών του 1998, πήγαμε στο 17,27% στις Νομαρχιακές εκλογές του 2002.


Και από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει η ανάγκη ώστε με αφορμή τις επερχόμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές να ξεκινήσει δημόσια συζήτηση του θέματος της ισχυρής παρουσίας των γυναικών στα Αυτοδιοικητικά πράγματα. Θέμα άλλωστε που αποτελεί και το αντικείμενο της 2ης Συνδιάσκεψης των αιρετών γυναικών, η οποία επικεντρώνεται σε ενότητες όπως:


Ø      Η μέχρι σήμερα συμμετοχή της γυναίκας στην Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού,


Ø      Προτάσεις και απόψεις για μια πιο ουσιαστική προβολή της υποψηφιότητας των γυναικών, 


Ø      Νέες προσεγγίσεις στον πολιτικό Αυτοδιοικητικό λόγο των γυναικών,


Ø      Τα ΜΜΕ η γυναίκα και η πολιτική,


Ø      Η πολιτική ισότητας ευκαιριών στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (Δ΄ ΚΠΣ),


Ø      Ευρωπαϊκός Χάρτης για την Ισότητα γυναικών και ανδρών στην καθημερινή ζωή,


Ø      Ενημέρωση για το Νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,


Ø      Δομές Ισότητας στην Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού.


 


Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης ξεκινούν το Σάββατο στις 15.00 το απόγευμα.


Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, στις 14.00 – στον ίδιο χώρο - θα παραχωρηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου  των εκπροσώπων της ΚΕΔΚΕ, της ΕΝΑΕ, της ΤΕΔΚ Ν. Έβρου και του Δήμου Αλεξανδρούπολης.


 


Αναλυτικό πρόγραμμα για τις εργασίες της 2ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης Γυναικών φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΚΕ στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedke.gr


 


 


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατηγορία: