ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ / ΦΕΚ

Τροποποίηση απόφασης υφυπουργού Υγείας με θέμα "Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ από Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα"

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Θ.Φωτίου (ΦΕΚ Β' 2991/19-9-2016) δίνεται πλέον η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας στα Κ.Δ.Α.Π. που στεγάζονται στα σχολεία.

Ν. 4258 / 14-4-14 (ΦΕΚ 94 Α) "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" . Το άρθρο 31 αφορά τους Δήμους

Δείτε το νόμο ΕΔΩ

Ιδιαίτερη προσοχή στο ΑΡΘΡΟ 31 που αφορά τους Δήμους και ειδικότερα :

  • Εγκρίσεις που έχουν δοθεί για προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου το 2013, μπορούν να υλοποιηθούν έως 31-12-2014.
  • Καθορισμός ορίου υπερωριών για προσωπικό υπηρεσιών καθαριότητας.
  • Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος παρελθόντων ετών και απόδοση σε δικαιούχους εργαζόμενους υπό προϋποθέσεις.

 

Αντίδραση της ΚΕΔΕ σε τροπολογία της Κυβέρνησης στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης Δεκεμβρίου 2012 για την αντιμισθία των αιρετών

Με μια πρωτοφανή πρακτική για τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 31/12/12, εισάγει τροπολογία, με την οποία καταργεί άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ειδικότερα με άρθρο της Π.Ν.Π. δίνεται η δυνατότητα στους άμισθους αντιδημάρχους να ασκούν τις αρμοδιότητές τους χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η πρόβλεψη αυτή καταργείται με το νομοσχέδιο που ήρθε προς κύρωση της Π.Ν.Π. στη Βουλή, μετά από διαφωνία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Όμως έτσι δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στους Δήμους και στους άμισθους αντιδημάρχους, οι οποίοι έχουν ήδη οριστεί προ πολλού και ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Η διαφωνία αυτή του Γενικού Λογιστηρίου είναι αστήριχτη και πέρα για πέρα αβάσιμη αφού, όπως τονίστηκε παραπάνω, δεν υπάρχει ουδεμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και δε δημιουργείται κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα.

Η ΚΕΔΕ θεωρεί αδιανόητη αυτήν τη στάση, αφού η Π.Ν.Π. έχει ήδη δημοσιευθεί στις 31/12/12 σε ΦΕΚ, εκφράζει το σύνολο της Κυβέρνησης και δεν μπορεί το ένα Υπουργείο να αναιρεί την πολιτική του άλλου.