Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Παράταση στο Πρόγραμμα Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής 2018-2019

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ έχει αναρτηθεί η πρόσκληση υποβολής συμμετοχής για το Πρόγραμμα Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής 2018-2019, 

με καταληκτική ημερομηνία  ύστερα από παράταση που ζήτησε η ΚΕΔΕ  την Παρασκευή 6 Ιουλίου.