platforma diorthosis tm akiniton pros ota s covid 19 kede s1 Πρόσβαση Δήμων Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ

Help Desk – Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg-IPA CBC Ελλάδα -Αλβανία 2014-2020

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg-IPA CBC Ελλάδα -Αλβανία 2014-2020

Το διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA CBC» αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας- Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα καλύπτει έντεκα (11) παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα (Γρεβενά, Φλώρινα, Καστοριά, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο) και τέσσερις (4) αλβανικές περιφέρειες (Αυλώνα, Κορυτσά, Αργυρόκαστρο, Μπεράτι) και είναι αξίας άνω των 42 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ. ευρώ και προέρχεται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ).

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες:

1. Προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών·

2. Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην προώθηση βιώσιμων μεταφορών και τη βελτίωση της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων, των αποβλήτων και των ενεργειακών υπηρεσιών. Εστιάζεται επίσης σημαντικά στον μετριασμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος με μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, θα τονώσει την τοπική οικονομία με την ενθάρρυνση του τουρισμού και με τη διαφύλαξη των πολιτισμικών και φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος:

  1.a Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, δικτύων και υπηρεσιών πληροφοριών και επικοινωνιών, και επενδύσεις σε συστήματα και εγκαταστάσεις διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων, απορριμμάτων και ενέργειας.

1.b Προστασία του περιβάλλοντος και περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

2.d Ενίσχυση του τουρισμού και διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

2.g Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των ΜΜΕ (Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων)

Οι προτάσεις οφείλουν να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα δικαιούχο από την επιλέξιμη περιοχή κάθε χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο.

Ενδεικτικές Δράσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν :

Σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών:

-Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση των υποδομών παροχής νερού, των συστημάτων ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού καθώς και της διαχείρισης λημμάτων.

-Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση του διασυνοριακού οδικού δικτύου και των υποδομών των λιμανιών.

-Ανάπτυξη συστημάτων μεταφορών και εφαρμογών ΤΠΕ.

-Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση των υποδομών για τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.

-Κοινές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

-Δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων περιοχών.

-Μικρής κλίμακας επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους.

-Ανάπτυξη κοινών συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και έγκαιρης ειδοποίησης.

-Μικρής κλίμακας κατασκευές για την πρόληψη κινδύνου και την αποτροπή των φυσικών καταστροφών από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

-Πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση του κοινού για χρήση ΑΠΕ.

Σε ότι αφορά την προώθηση της τοπικής οικονομίας

-Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών και μη, φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και του πολιτισμού.

-Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση του τουρισμού.

-Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της συντήρησης και της διαφύλαξης πολιτιστικών πόρων.

-Αποκατάσταση, προστασία και προώθηση των σημαντικών πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής.

-Ανάπτυξη υπηρεσιών για την προώθηση της παραγωγικότητας.

-Ενίσχυση των εξαγωγών των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

-Διασυνοριακά επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας.

Δικαιούχοι::

  1. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές, δημόσιες αρχές

  2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου

  3. Οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου: Μη κερδοσκοπικές εταιρείες

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: €13.782.817,00

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : 5/09/2016

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 85%

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ (για Εύρεση Συνεργασιών)

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 2103250300

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εθνικό Σημείο Επαφής Προγράμματος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

http://www.greece-albania.eu/index.php/new_programming/news/144-the-2nd-call-for-proposals-is-now-open.html

http://www.interreg.gr