platforma diorthosis tm akiniton pros ota s covid 19 kede s1 Πρόσβαση Δήμων Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ

Help Desk – Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Προσκλήσεις στα πλαίσια του Προγράμματος «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ενεργούς Ευρωπαϊκής πολιτότητας και τη μείωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και της ΕΕ, μέσα από τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας πολιτών-οργανισμών από διάφορες χώρες και η προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής. Το πρόγραμμα απευθύνεται στην ανάγκη για γνήσιες συζητήσεις σε θέματα που αφορούν την Ένωση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, που μπορούν να μεταφερθούν σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,

  • να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.

Οι ειδικοί στόχοι που θα επιδιωχθούν σε διακρατικό επίπεδο ή με ευρωπαϊκή διάσταση, αφορούν :

  • Στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων

  • Στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Ετήσιες προτεραιότητες του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για το 2016

Σε ευθυγράμμιση με τους γενικούς στόχους του προγράμματος, οι ετήσιες προτεραιότητες ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του προγράμματος. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν έργα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και με τις ετήσιες προτεραιότητες.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τους ακόλουθους δύο πυλώνες :

Σκέλος 1 –  "Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης" που στοχεύει στη στήριξη οργανισμών για την προώθηση συζητήσεων και δραστηριοτήτων σε θέματα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ιστορίας σε διακρατικό επίπεδο.

Σκέλος 2 –  "Δημοκρατική Δέσμευση και Συμμετοχή των πολιτών" που στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης των πολιτών και της ικανότητας για συμμετοχή στη λήψη πολιτικών της Ένωσης και την ανάπτυξη ευκαιριών για δημοκρατική συμμετοχή, εθελοντισμός και αλληλεγγύη.

Στα πλαίσια του Σκέλους 2 "Δημοκρατική Δέσμευση και Συμμετοχή των πολιτών" περιλαμβάνονται οι επιμέρους δράσεις

Α. «Δίκτυα Πόλεων» (Αδελφοποίηση), που αφορά Δήμους και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Β. «Αδελφοποίηση Πόλεων», που αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος. 

Γ. «Κοινωνία των Πολιτών» που αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες.

Ειδικότερα για το 2016, οι αιτούντες συμμετοχής στις δράσεις του Σκέλους 2, ενθαρρύνονται να αναπτύξουν έργα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος και με τις ακόλουθες ετήσιες προτεραιότητες

1.Κατανόηση και δημόσια συζήτηση για τον Ευρωσκεπτικισμό και την Ευρωφοβία

2. Αλληλεγγύη στην εποχή της κρίσης (περιλαμβάνοντας δράσεις εθελοντισμού, δωρεές, ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών, φιλανθρωπικές οργανώσεις, μηχανισμούς crowdfunding, κ.α.)

3. Καταπολέμηση του στιγματισμού των μεταναστών και κατάρτιση στρατηγικών ενίσχυσης διαπολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης.

4. Δημόσιος Διάλογος στο μέλλον της Ευρώπης (ειδικότερα των νεότερων γενεών)

Συνολικός Προϋπολογισμός:€185,470,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης

Σκέλος 1 - Ευρωπαϊκή Μνήμη και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια: 70%

Σκέλος 2 - Δημοκρατική δέσμευση και συμμετοχή των πολιτών: μέγιστο 50-90%

Δικαιούχοι

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Ιστοσελίδες

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

http://efc.ypes.gr/?page_id=30

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-1_en

Σημείο Επαφής EE

DG Education, Audiovisual and  Culture Executive Agency

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 210 3250300

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αντώνης Καρβούνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σταδίου 27, 10183 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 213 136 4710

FAX: 210 3744713

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για Εύρεση Συνεργασιών

http://www.twinning.org/en/page/enter-our-universe-of-twinning#.V1fHLCGa6So

ή συμπληρώστε το συνημμένο έντυπο στα Αγγλικα

Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής

Προτεινόμενο Έντυπο: