platforma diorthosis tm akiniton pros ota s covid 19 kede s1 Πρόσβαση Δήμων Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ

Help Desk – Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Προσκλήσεις στα πλαίσια του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2016

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Το Πρόγραμμα LIFE περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: ένα για το Περιβάλλον και άλλο για τη Δράση Κλίμα και η παρούσα πρόσκληση αφορά και τα δύο προγράμματα όπως περιγράφεται στη συνέχεια .

Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»

Σε ότι αφορά το Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον», η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει επιχορηγήσεις για «παραδοσιακά» έργα, προπαρασκευαστικά έργα, Ολοκληρωμένα (integrated) έργα, και τα έργα τεχνικής βοήθειας.

Α. «Παραδοσιακά» Έργα θα αφορούν στους ακόλουθους ειδικούς στόχους

Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην

 • Ανάπτυξη, στη δοκιμή και στην επίδειξη πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών, για περιβαλλοντικές προκλήσεις, που προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση, περιλαμβανομένου και του σεβασμού για τον δεσμό που υπάρχει μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, και η υποστήριξη της πολιτικής και της νομοθεσίας που σχετίζεται με την αποδοτικότητα των πόρων, περιλαμβανομένου και του οδικού χάρτη για μία αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη.

 • Υποστήριξη της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως στους τομείς των υδάτων, των αποβλήτων και του αέρα.

 • Βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εφαρμογή, εκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης και η εκτίμηση και παρακολούθηση των παραγόντων, πιέσεων και αντιδράσεων που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον εντός και εκτός της Ένωσης.

Φύση και βιοποικιλότητα : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην

 • Συμβολή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, περιλαμβανομένης και της Στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, και των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, κυρίως μέσω της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων.

 • Υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 που έχει δημιουργηθεί βάσει του άρθρου 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ιδίως δε της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την υλοποίηση των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που καταρτίζονται με βάση το άρθρο 8 της εν λόγω οδηγίας.

 • Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την ανάπτυξη , εφαρμογή, εκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα και για την εκτίμηση και παρακολούθηση των παραγόντων, πιέσεων και αντιδράσεων που έχουν επιπτώσεις στη φύση και τη βιοποικιλότητα εντός και έκτος της Ένωσης.

Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην

 • Προώθηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης  υποστήριξης από μέρους του κοινού και των παραγόντων στην πολιτική που χαράσσει η Ένωση στον τομέα του περιβάλλοντος, και προώθηση της γνώσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και νέων προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης.

 • Υποστήριξη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών στον τομέα του περιβάλλοντος, και διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με επιτυχείς περιβαλλοντικές λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης πλατφόρμων συνεργασίας μεταξύ παραγόντων και εκπαίδευσης.

 • Προώθηση και συμβολή για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης και επιβολή της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, κυρίως μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.

 • Προώθηση της βελτίωσης της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με τη διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις για πολιτικές και στην εφαρμογή τους.

Β. «Προπαρασκευαστικά Έργα» θα αφορούν σε εξειδικευμένες ανάγκες για τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και την υλοποίηση ενωσιακής πολιτικής και θεσμικού πλαισίου για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή

Γ. «Ολοκληρωμένα Έργα» νοούνται έργα που υλοποιούν περιβαλλοντικές στρατηγικές και αναπτυξιακά σχέδια ευρείας χωρικής κλίμακας (περιφερειακά, διαπεριφερειακά, εθνικά, διευρωπαϊκά κ.α.) που απαιτούνται βάσει της Ενωσιακής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, και τα οποία υλοποιούνται ακολούθως διαφόρων αποφάσεων ή πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή Αρχών άλλων Κρατών Μελών, στους τομείς βιοποικιλότητας (περιλαμβανομένης της διαχείρισης του Δικτύου Natura 2000), ύδατος, απορριμμάτων και αέρα, διασφαλίζοντας την συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων και προάγοντας τη μόχλευση λοιπών διαθέσιμων κοινοτικών, εθνικών ή ιδιωτικών πόρων.

Δ. «Έργα τεχνικής βοήθειας και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων» αφορούν στην προετοιμασία ολοκληρωμένων έργων

Υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα»

Σε ότι αφορά το Υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα», η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει επιχορηγήσεις για «Παραδοσιακά» Έργα, Ολοκληρωμένα Έργα, και Έργα Τεχνικής Βοήθειας

Α. «Παραδοσιακά» Έργα θα αφορούν στους ακόλουθους ειδικούς στόχους

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στα ακόλουθα :

 • Συμβολή στην υλοποίηση και ανάπτυξη της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής, κυρίως μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων πολιτικής και διαχείρισης, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

 • Βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσεων.

 • Διευκόλυνση της ανάπτυξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων  προσεγγίσεων , λόγω χάρη για στρατηγικές και έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 • Συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής τα οποία προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά και  ενσωμάτωση.

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στα ακόλουθα :

 • Συμβολή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής , κυρίως μέσω της ανάπτυξης,, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων πολιτικής και διαχείρισης, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων, όπου δει, προσεγγίσεων βασισμένων στο οικοσύστημα.

 • Βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που βασίζονται στο οικοσύστημα, με προτεραιότητα, όπου δει, σε όσα εφαρμόζουν προσέγγιση που βασίζεται στο οικοσύστημα, και την ενίσχυση της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσεων.

 • Διευκόλυνση της ανάπτυξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα, λόγου χάρη για στρατηγικές και έργα προσαρμογής  στην κλιματική αλλαγή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με προτεραιότητα, όπου δει, στις προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα.

 • Συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή τα οποία προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά και ενσωμάτωση.

 Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στα ακόλουθα :

 • Προώθηση της ευαισθητοποίησης για κλιματικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης υποστήριξης από μέρους του κοινού και των παραγόντων στην πολιτική  που χαράσσει η Ένωση στον τομέα του κλίματος, και η προώθηση της γνώσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 • Υποστήριξη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών στον τομέα του κλίματος, και η διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με επιτυχείς κλιματικές λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης πλατφορμών συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και της εκπαίδευσης.

 • Προώθηση και συμβολή για αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.

 • Προώθηση της βελτίωσης της κλιματικής διακυβέρνησης, με τη διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις για πολιτικές και στην εφαρμογή του.

 Γ. «Ολοκληρωμένα Έργα» νοούνται έργα που υλοποιούν στρατηγικές και αναπτυξιακά σχέδια για την Κλιματική Αλλαγή ευρείας χωρικής κλίμακας (περιφερειακά, διαπεριφερειακά, εθνικά, διευρωπαϊκά κ.α.) που απαιτούνται βάσει της Ενωσιακής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, και τα οποία υλοποιούνται ακολούθως διαφόρων αποφάσεων ή πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή Αρχών άλλων Κρατών Μελών, στους τομείς μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων και προάγοντας τη μόχλευση λοιπών διαθέσιμων κοινοτικών, εθνικών ή ιδιωτικών πόρων.

Δ. «Έργα τεχνικής βοήθειας και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων» αφορούν στην προετοιμασία ολοκληρωμένων έργων

Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «Παραδοσιακά Έργα» - Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων

12 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «Παραδοσιακά Έργα» - Φύση και βιοποικιλότητα και Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

15 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» - Β. «Προπαρασκευαστικά Έργα»

20 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» «Παραδοσιακά Έργα»

7 Σεπτεμβρίου 2016

«Ολοκληρωμένα Έργα» - Φάση Ι

26 Σεπτεμβρίου 2016

«Ολοκληρωμένα Έργα» - Φάση ΙΙ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

15 Μαρτίου 2017

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

15 Απριλίου 2017

«Έργα τεχνικής βοήθειας»

15 Σεπτεμβρίου 2016

Δικαιούχοι: 

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

 • Ιδιωτικοί Φορείς

 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος : €3,456,655,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-100% ανάλογα με το είδος του έργου

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 2103250300

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#climate