Αλληλεγγύη μεταξύ των Δήμων

Αίτημα Δήμου Παιανίας

Αίτdimos_paianiasημα Δήμου Παιανίας για παραχώρησης τριών κοντέινερ ανοιχτού τύπου 35 κυβικών ή τετραξονικών οχημάτων 35 κυβικών μαζί με τους οδηγούς - χειριστές τους

και για διάστημα πέντε ημερών λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά που παρουσιάζεται από την εναπόθεση μεγάλου όγκου ξερών κλαριών σε περιβάλλοντα χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων.

 

Κατόπιν των παραπάνω και σε συνδιασμό με την έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού (οχήματα) των υπηρεσιών του Δήμου μας, είναι πάρα πολύ δύσκολη η απομάκρυνση των ξερών κλαδιών από τον εν λόγω χώρο, κρίνεται όμων αναγκαία.

 

 

Με εκτίμηση

Σπυρίδων Ν. Στάμου

Δήμαρχος