Συνέδριο - Κόνιτσα: Ισότιμη Συμμετοχή των Ορεινών Δήμων