Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο 30 Νοε - 2 Δεκ 2017, Ιωάννινα