Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο 30 Νοε - 2 Δεκ 2017, Ιωάννινα

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ την Τρίτη 21 Νοεμβρίου στις 11:30 π.μ.

 

Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη της θεματολογίας της αυριανής συνεδρίασης

  1. Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Ενημέρωση Προέδρου.
  3. Ενημέρωση για τις δράσεις που ανέλαβε η ΚΕΔΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών εξαιτίας των πρόσφατων φυσικών καταστροφών.

Εισηγητής:    κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Τελικό Πρόγραμμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου, Ιωάννινα, 30/11 – 2/12/2017.

Εισηγητής:    κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

  1. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Προσφύγων σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας.

Εισηγητές:     - κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

- κ. Ε. Πάνου, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

  1. Τιμολόγηση περιοχών που τροφοδοτούνται με συμπιεσμένο φυσικό αέριο.

Εισηγητής:    κ. Γ. Καραγιάννης, Β΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

  1. Παραχώρηση Ναών Κοιμητηρίων.

Εισηγητής:    κ. Γ. Δαμουλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

  1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : [email protected]kedke.gr, [email protected]gmail.com