"Κλεισθένης Ι" - Διαλύουν τους Δήμους, το Κράτος, τις Ζωές μας

Η πρόταση της ΚΕΔΕ για τη μεταρρύθμιση της δημοσίας διοίκησης Και την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης

protash kede meta

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
με στόχο την Ανάπτυξη της Χώρας και τη Βελτίωση των Υπηρεσιών στους Πολίτες

κατεβάστε το pdf