Ημερίδες

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013"

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                                                                    Αθήνα 25/06/09


ΔΗΜΩΝ  ΚΑΙ


ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


ΕΛΛΑΔΑΣ


                                                                                                                        Υπόψη:


                                                                                                            Συντακτών ΤΑ.


 


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


Ημερίδα με θέμα την αξιοποίηση του προγράμματος «Πολιτισμός 2007-2013» διοργάνωσε η Επιτροπή Πολιτισμού της ΚΕΔΚΕ σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σημείο Επαφής του υπουργείου Πολιτισμού.


 


Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των υπευθύνων αιρετών για θέματα πολιτισμού, των συμβούλων ανάπτυξης των ΤΕΔΚ και των αρμοδίων υπηρεσιακών στελεχών των ΟΤΑ για το πρόγραμμα καθώς και οι δυνατότητες που δημιουργούνται στους ΟΤΑ για τη συμμετοχή τους σε αυτό.


 


Σε ότι αφορά στο πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013», αυτό έχει σχεδιαστεί ως ένα συνδετικό, παγκόσμιο και πλήρες εργαλείο για διακρατική πολιτιστική συνεργασία στην Ευρώπη.  


Στόχος του είναι να αναπτυχθεί πολιτιστική συνεργασία μεταξύ δημιουργών, πολιτιστικών φορέων και πολιτιστικών οργανισμών από χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με προοπτική να ενθαρρύνουν την καλλιέργεια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη.


 


Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:  • Η προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζόμενων στον πολιτιστικό τομέα.
  • Η ενθάρρυνση της διακρατικής κυκλοφορίας έργων και πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αγαθών.
  • Η ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

 


Οι τομείς επιχορήγησης του προγράμματος είναι τρεις:  1. Οικονομική στήριξη σε πολιτιστικές δράσεις.
  2. Οικονομική ενίσχυση για φορείς που δραστηριοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στον πολιτιστικό τομέα.
  3. Οικονομική στήριξη σε αναλύσεις, συλλογή και διάδοση πληροφοριών και πολιτιστικών δεδομένων και σε δράσεις που μεγιστοποιούν την επίδραση των σχεδίων στον τομέα της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας και πολιτιστικής πολιτικής για την ανάπτυξη.

 


Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της ημερίδας η ΚΕΔΚΕ θεωρεί ότι υπάρχει η ανάγκη για εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τον Πολιτισμό - αξιοποιώντας πολιτιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα - που θα δώσει τη δυνατότητα στους δήμους της χώρας να διαμορφώσουν μια ουσιαστική πολιτιστική πολιτική.


 


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΕΔΚΕ - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                                                                    Αθήνα 09/03/09


ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ


ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                        Υπόψη:


                                                                                                            Συντακτών Τ.Α.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


Η εξειδίκευση των τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων σε  Ετήσια Προγράμματα Δράσης είναι το αντικείμενο τριών ημερίδων που συνδιοργανώνουν η ΚΕΔΚΕ, το υπουργείο Εσωτερικών και η ΕΕΤΑΑ.


 


Η πρώτη ημερίδα, για τους δήμους της Αττικής, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009, στην Αθήνα (ξενοδοχείο Imperial) και οι εργασίες της θα ξεκινήσουν στις 9.30 το πρωί.


Η δεύτερη θα γίνει στις 18 Μαρτίου επίσης στην Αθήνα και απευθύνεται στους δήμους της Νότιας Ελλάδας και των νησιών, ενώ στις 19 Μαρτίου θα γίνει η τελευταία ημερίδα στη Θεσσαλονίκη για τους δήμους της Βόρειας Ελλάδας.


Σκοπός  αυτών των ημερίδων είναι η ενημέρωση των αρμόδιων αιρετών και στελεχών των δήμων, που έχουν ήδη εκπονήσει τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα, σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία εκπόνησης των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης.


Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων δήμοι με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους έχουν την υποχρέωση να εκπονήσουν τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κάθε χρόνο σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του δήμου και των νομικών του προσώπων. Πρόκειται για ένα σημαντικό καινούργιο θεσμό που αφενός μπορεί να αναβαθμίσει το αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφετέρου να βελτιώσει την οργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών με αξιοποίηση των σύγχρονων αρχών διοίκησης και των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.


 


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ" ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Ζωντανά μέσω διαδικτύου, θα μεταδοθεί η Ημερίδα που διοργανώνει η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αχαΐας, την Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 στην Πάτρα. Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Ψηφιακός Δήμος’’ που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


 


Ώρα έναρξης μετάδοσης 12.00 στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:


 


 


mms://livenews.live24.gr/live20080507

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ" ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ

Ζωντανά μέσω διαδικτύου, θα μεταδοθεί η Ημερίδα που διοργανώνει η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Φωκίδας, τη Δευτέρα 21 Απριλίου 2008 στην Ιτέα. Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Ψηφιακός Δήμος’’ που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Ώρα έναρξης μετάδοσης 12.00  στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:


mms://livenews.live24.gr/live20080421 (την οποία πρέπει να αντιγράψετε στη μπάρα του Internet).


 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ" ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

 

Ζωντανά μέσω διαδικτύου, θα μεταδοθεί η Ημερίδα που διοργανώνει η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ηλείας, την Πέμπτη 17 Απριλίου 2008 στον Πύργο. Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Ψηφιακός Δήμος’’ που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Ώρα έναρξης μετάδοσης 11.30 π.μ. στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:


mms://livenews.live24.gr/live20080417

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ" ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

Ζωντανά μέσω διαδικτύου, θα μεταδοθεί η Ημερίδα που διοργανώνει η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Λέσβου, την Κυριακή 13 Απριλίου 2008 στη Μυτιλήνη. Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Ψηφιακός Δήμος’’ που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Ώρα έναρξης μετάδοσης 9.30 π.μ. στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  rtsp://vod.grnet.gr/broadcast/kedke.rm


 


* Για την παρακολούθηση είναι απαραίτητο το πρόγραμμα Real Player. Εγκατάσταση από εδώ: http://www.real.com/freeplayer/?rppr=rnwk

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ "ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζωντανά μέσω διαδικτύου, θα μεταδοθεί η Ημερίδα που διοργανώνει η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2008 στη Θεσσαλονίκη. Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Ψηφιακός Δήμος’’ που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ώρα έναρξης μετάδοσης 6.00 μ.μ. στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  rtsp://vod.grnet.gr/broadcast/kedke.rm


 


* Για την παρακολούθηση είναι απαραίτητο το πρόγραμμα Real Player. Εγκατάσταση από εδώ: http://www.real.com/freeplayer/?rppr=rnwk

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ "ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Τελευταία Ημερίδα του "Ψηφιακού Δήμου" στην Αττική


Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», που υλοποιούν η ΚΕΔΚΕ και το ΙΤΑ, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, προσκαλεί τους Αιρετούς Εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης Πειραιά και Δυτικής Αττικής σε Ημερίδα για τον ‘’Ψηφιακό Δήμο’’.


 


Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008


Τόπος: Πειραιάς


Χώρος: Πολυχώρος "ΑΠΟΛΛΩΝ" Νομαρχίας Πειραιά (Ερμουπόλεως & Πηλίου 1 - Καμίνια)


Ώρα: 15.30 

Συμμετέχοντες ΟΤΑ: Δ.Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δ.Κορυδαλλού, Δ.Νικαίας, Δ.Κερατσινίου, Δ.Αμπελακίων, Δ.Σαλαμίνας, Δ.Πειραιώς, Δ.Δραπετσώνας, Δ.Περάματος, Δ.Αίγινας, Κ.Αγκιστρίου, Δ.Κυθήρων, Κ.Αντικυθήρων, Δ.Μεθάνων, Δ.Τροιζήνος, Δ.Πόρου, Δ.Σπετσών, Δ.Υδρας, Δ.Ανω Λιοσίων, Δ.Ασπροπύργου, Δ.Φυλής, Δ.Ελευσίνος, Δ.Μαγούλας, Δ.Μάνδρας, Δ.Βιλίων, Δ.Ερυθρών, Δ.Ζεφυρίου, Δ.Μεγαρέων, Δ.Νέας Περάμου, Κ.Οινόης.

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΗΜΟ

 


 


 


 


17/03/2008


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


 


Επίσημη πρεμιέρα έκανε σήμερα Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008, ο ‘’Ψηφιακός Δήμος’’ με την πραγματοποίηση της πρώτης Ημερίδας του προγράμματος στον Πολυχώρο ‘’Αθηναΐς’’. Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιδήμαρχος Αθηναιών κ. Χρόνης Ακριτίδης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Βασίλης Ασημακόπουλος και ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο οποίος προήδρευσε των εργασιών.


Στους σύντομους χαιρετισμούς τους, οι ομιλητές επισήμαναν τη σπουδαιότητα του έργου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.


 


Τις εργασίες της Ημερίδας παρακολούθησαν  Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι των ΟΤΑ του νομού, καθώς και εκπρόσωποι των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων .


 


Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ημερίδας, οι αιρετοί εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την έννοια του ‘’Ψηφιακού Δήμου’’ και να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών στην οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και την τοπική ανάπτυξη.


 


Η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα αποτελεί το πρώτο στάδιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος «Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


 


Το Πρόγραμμα θα συνεχιστεί στις αίθουσες των Δημοτικών Συμβουλίων των ΟΤΑ του νομού, όπου θα πραγματοποιηθούν ειδικές συνεδριάσεις συνολικής διάρκειας 9 ωρών. Κατά τη διάρκεια των Συνεδριάσεων εκπαιδευτές του Προγράμματος θα ενημερώσουν τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων για τα πλεονεκτήματα του ‘’Ψηφιακού Δήμου’’ και τις προοπτικές που ανοίγονται για τους Δήμους με την χρήση και ενσωμάτωση στη λειτουργία τους, των νέων τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών.


 


Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή όσων αιρετών το επιθυμούν, σε 15ωρα σεμινάρια εξοικείωσης στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.


 


*Επισυνάπτονται οι χαιρετισμοί


 


 


 


Πληροφορίες:


Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Αθηνάς 60, 10551 Αθήνα, Τηλ: 210.3250308, Φαξ: 210.3250307


www.psifiakosdimos.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΗΜΟ

 

                                                                                                        


 


 


 


Αθήνα 14/03/2008


 


 


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


 


Πανελλαδική πρεμιέρα κάνει τη Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008, ο «Ψηφιακός Δήμος».


 


Στον Πολυχώρο «Αθηναΐς» (Καστοριάς 34-36 Βοτανικός) στις 9.30 π.μ. διοργανώνεται η πρώτη Ημερίδα του Προγράμματος «Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», με την επωνυμία «Ψηφιακός Δήμος» που αποτελεί μέρος της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  με πόρους του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και υλοποιείται από την ΚΕΔΚΕ, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης».


 


Στην Ημερίδα, θα χαιρετίσουν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ κ. Νικήτας Κακλαμάνης και ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Βασίλης Ασημακόπουλος. Τις εργασίες της έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν οι Δήμαρχοι, Πρόεδροι, Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι 25 ΟΤΑ της Αττικής


 


Κατά την διάρκεια της Ημερίδας, οι αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε  επαφή με την έννοια του Ψηφιακού Δήμου και να κατανοήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών στην οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και την τοπική ανάπτυξη.


 


Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Δήμος» θα υλοποιηθούν συνολικά 60 Ημερίδες σε όλη την Ελλάδα, ενώ θα ακολουθήσει 9ωρη κατάρτιση των αιρετών σε συνεδριάσεις όλων των Δημοτικών Συμβουλίων των ΟΤΑ της χώρας. Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με 15ωρα σεμινάρια εξοικείωσης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για όσους αιρετούς δηλώσουν συμμετοχή.


 


Ο «Ψηφιακός Δήμος» αποτελεί μέρος μίας σειράς δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής που έχουν στόχο να εμπλουτίσουν τα υφιστάμενα εργαλεία πολιτικής των δήμων με νέες «ψηφιακές δυνατότητες» και συμπληρώνει πρωτοβουλίες όπως η «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στους ΟΤΑ, η δημιουργία Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών και Ασύρματων Δικτύων σε δήμους, η χρηματοδότηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εθνικού δημοτολογίου κλπ.


 


Οι Ημερίδες στην Αττική


 


Στην Αττική θα πραγματοποιηθούν συνολικά πέντε Ημερίδες.


 


Στην πρώτη Ημερίδα (Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008) συμμετέχουν οι ΟΤΑ: Αθηναίων, Ταύρου, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Κηφισιάς, Εκάλης, Νέας Ερυθραίας, Μεταμορφώσεως, Λυκοβρύσεως, Ηρακλείου, Πεύκης, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Μελισσίων, Νέου Ψυχικού, Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Χολαργού, Παπάγου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Αγίου Δημητρίου.


 


Θα ακολουθήσουν Ημερίδες:


   • Την Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008, στην Αθήνα (Πολυχώρος «ΑΘΗΝΑΪΣ» Καστοριάς 34-36, Βοτανικός – Στάση «Κεραμεικός») Ώρα: 9.30 – 16.00 Συμμετέχοντες ΟΤΑ: Δάφνης, Ηλιουπόλεως, Βύρωνος, Υμηττού, Αργυρουπόλεως, Γλυφάδας, Ελληνικού, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου, Καλλιθέας, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αγίων Αναργύρων, Ιλίου, Πετρουπόλεως, Καματερού, Γαλατσίου, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφείας, Νέας Χαλκηδόνος, Φιλοθέης.
  • Την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 στην Ανάβυσσο Αττικής (Ξενοδoχείο Plaza Resort, 52ο χλμ Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου) Ώρα: 9.30 – 16.00 Συμμετέχοντες ΟΤΑ: Σπάτων-Λούτσας, Παιανίας, Παλλήνης, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Κοιν. Ανθούσης, Κοιν. Πικερμίου, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Καλυβίων Θορικού, Κοιν. Κουβαρά, Κερατέας, Κοιν. Παλαιάς Φωκαίας, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Κοιν. Αγίου Κωνσταντίνου, Αναβύσσου, Κοιν. Σαρωνίδος.
  • Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2008, στο Καστρί (Συνεδριακό Κέντρο Α.Τ.Ε., Ελευθερίου Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας) Ώρα: 9.30 – 16.00 Συμμετέχοντες ΟΤΑ: Αυλώνος, Καπανδριτίου, Συκαμίνου, Ωρωπού, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Καλάμου, Μαλακάσης, Αγίου Στεφάνου, Γραμματικού, Δροσιάς, Σταμάτας, Ανοίξεως, Κρυονερίου, Διονύσου, Ροδοπόλεως, Αχαρνών, Θρακομακεδόνων, Αφίδνων, Πολυδενδρίου, Νέας Μάκρης, Μαραθώνος, Βαρνάβα, Ραφήνας, Αρτέμιδος.
  • Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008  Τόπος: Πειραιάς  Χώρος: Πολυχώρος "ΑΠΟΛΛΩΝ" Νομαρχίας Πειραιά (Ερμουπόλεως & Πηλίου 1 - Καμίνια)  Ώρα: 15.30  Συμμετέχοντες ΟΤΑ: Δ.Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δ.Κορυδαλλού, Δ.Νικαίας, Δ.Κερατσινίου, Δ.Αμπελακίων, Δ.Σαλαμίνας, Δ.Πειραιώς, Δ.Δραπετσώνας, Δ.Περάματος, Δ.Αίγινας, Κ.Αγκιστρίου, Δ.Κυθήρων, Κ.Αντικυθήρων, Δ.Μεθάνων, Δ.Τροιζήνος, Δ.Πόρου, Δ.Σπετσών, Δ.Υδρας, Δ.Ανω Λιοσίων, Δ.Ασπροπύργου, Δ.Φυλής, Δ.Ελευσίνος, Δ.Μαγούλας, Δ.Μάνδρας, Δ.Βιλίων, Δ.Ερυθρών, Δ.Ζεφυρίου, Δ.Μεγαρέων, Δ.Νέας Περάμου, Κ.Οινόης.


 


 


 


 


Πληροφορίες:


Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Αθηνάς 60, 10551 Αθήνα, Τηλ: 210.3250308, Φαξ: 210.3250307, www.psifiakosdimos.gr