Ημερίδες

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΚΕ - ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΕΣΔΔΑ -ΕΝΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, το ΥΠΕΣΔΔΑ και την ΕΝΑΕ διοργανώνουν


τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2003, ημερίδα με θέμα:


 


«Για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων»


 


 


Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Intercontinental.


 


«Στόχος της ημερίδας, τονίζει στην πρόσκλησή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Π. Κουκουλόπουλος, είναι να ενημερώσει διεξοδικά όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το κρίσιμο και οξύ ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι πλέον αναγκαίο και εξαιρετικά επείγον, να δοθεί λύση με το κλείσιμο των παράνομων χωματερών που αποτελούν εστίες μόλυνσης και είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η εικόνα αυτή προσβάλει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το πρόβλημα των απορριμμάτων μας αφορά όλους. Η λύση είναι η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Με κέντρα διαλογής και ανακύκλωσης, με σταθμούς μεταφόρτωσης, με εργοστάσια επεξεργασίας, με χώρους υγειονομικής ταφής. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστεί η αξιοποίηση των σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών διαχείρισης».


 


 


 


 


Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Ο ρόλος των ΟΤΑ στις νέες Πολιτικές για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη είναι το θέμα  ενημερωτικής διημερίδας που διοργανώνει η ΚΕΔΚΕ με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την επιστημονική και τεχνική στήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).


 


Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου (ώρα έναρξης 17.00) και Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2003 (9.30 – 16.30) στην Αθήνα (ξενοδοχείο Caravel).


Στόχος της διήμερης συνάντησης είναι η παροχή έγκυρης και άμεσης πληροφόρησης για τις δυνατότητες, που έχουν σήμερα οι ελληνικοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στα προγράμματα και τα έργα του Γ΄ ΚΠΣ, που αφορούν ιδιαίτερα στις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Υπαίθρου και Προώθησης της Απασχόλησης.


Η διημερίδα αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ «Τοπική Απασχόληση και Ανάπτυξη», που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Ρόδο, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τη συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ και φορέα διοργάνωσης το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ).


 


Την έναρξη των εργασιών της διημερίδας θα κηρύξει η Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ¶ννα Διαμαντοπούλου.


 


Θα μιλήσουν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Χριστοδουλάκης, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κ. Σκανδαλίδης,  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Ρέππας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ


Π. Κουκουλόπουλος και ο διευθυντής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Γ. Μαρκοπουλιώτης.


Τη δεύτερη μέρα, Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, θα συζητηθούν δύο θέματα: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπτυξης, Πλαίσιο Πολιτικής και Χρηματοδοτικά Εργαλεία.


Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Αστικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Υπαίθρου και Προώθησης της Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.


Σχετικές εισηγήσεις θα παρουσιάσουν εκπρόσωποι Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αγροτικού Τομέα της Ε.Ε., καθώς και ευρωπαίοι δημάρχοι.


 


Ακολουθεί το πρόγραμμα.


                                                                                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


 


 


 


 


 


Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2003


 


17.00 – 18.00


Προσέλευση – εγγραφή συμμετεχόντων


 


18.00 – 19.45


Καλοσώρισμα


Από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ Πάρι Κουκουλόπουλο.


 


Χαιρετισμός


Από τον Διευθυντή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γιώργο Μαρκοπουλιώτη.


 


Ομιλίες


Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη,με θέμα:


«Η συμμετοχή των ΟΤΑ στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Τοπικής Απασχόλησης».


 


Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης


Κώστα Σκανδαλίδη, με θέμα:


«Πολιτικές του ΥΠΕΣΔΔΑ για την ενδυνάμωση του ρόλου των ΟΤΑ στην απασχόληση και ανάπτυξη».


 


Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Ρέππα, με θέμα:


«Πολιτικές Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι στόχοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».


 


Ομιλία και κήρυξη έναρξης εργασιών Διημερίδας από την Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΄Αννα Διαμαντοπούλου.


 


21.00


Παράθεση δείπνου


 


 


Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2003


 


9.30 – 12.00


Πρωϊνή Συνεδρία


 


Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπτυξης. Πλαίσιο Πολιτικής και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


 


Προεδρεύων : Πάρις Κουκουλόπουλος, Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ


 


Εισηγήσεις με θέματα:


 


«Οι αρμοδιότητες και η νέα μορφή λειτουργίας των ΟΤΑ στην πορεία για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης».


Από τον Βασίλη Βαλασόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.


 


«Η  αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων  των διαρθρωτικών ταμείων από τους ΟΤΑ στην Ελλάδα»


Από τον Robert Shotton, Προϊστάμενο Μονάδας Ε1 – Ελλάδα, Γενική  Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


«Οι ΟΤΑ μπροστά στην ανάγκη σωστής προετοιμασίας και άρτιας εξέλιξης των έργων τους»


Από τον Γεώργιο Γιαννούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Μονάδας Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


 


«Πλαίσιο Πολιτικής για τις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις  Αγροτικής Ανάπτυξης»


Από τον Νικηφόρο Σιβένα, Διευθυντή Οριζόντιων Θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


 


«Προτεραιότητες Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θέματα απασχόλησης, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. Ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Forum Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση»


Από την Ιωάννα Πανοπούλου, Γενική Γραμματέα Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


 


«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Τοπικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα»


Από τον Παν. Θεοφανόπουλο, Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


 


«Το πλαίσιο Πολιτικής και τα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση»


Από τον  Xavier Prats Monne, Προϊστάμενο  Μονάδας Απασχόλησης, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


 


«Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Προβλήματα και Προοπτικές».


Από τον Απόστολο Κοιμήση, Δήμαρχο Αμφιλοχίας, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ.


 


12.00 – 14.00


Διάλειμμα – Γεύμα (αίθουσα Μακεδονία)


 


14.00 – 16.30


Απογευματινή Συνεδρία


 


Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Αστικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Υπαίθρου και Προώθησης της Απασχόλησης στο τοπικό επίπεδο.


 


Εισηγήσεις με  θέματα:


 


«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής και αγροτικής ανάπτυξης και προώθηση της απασχόλησης. Παρουσίαση καλών πρακτικών – η περίπτωση της Αυστρίας»


Από την Anette Scoppetta,  Συντονίστρια Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης στην Αυστρία.


 


 


«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής και αγροτικής ανάπτυξης. Παρουσίαση καλών πρακτικών - η περίπτωση της Γαλλίας»


Από τον Jean Bonfillon,  Δήμαρχο Fuveau  στη Γαλλία.


 


«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής και αγροτικής ανάπτυξης. Παρουσίαση καλών πρακτικών - η περίπτωση της Αγγλίας»


Από τον Ruth Bagnall, επικεφαλής των Εργατικών στο Συμβούλιο της πόλης του Cambridge.


 


«Η περίπτωση της περιοχής Αρχανών»


Από τον Σταύρο Αρναουτάκη, Δήμαρχο Αρχανών.


 


«Ευκαιρίες και προβλήματα από τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον αστικό και αγροτικό χώρο»


Από την Αναστασία Λαγουδάκη, πολεοδόμο χωροτάκτη- εμπειρογνώμωνα.


 


 


16.00 – 16.30


Συμπεράσματα εργασιών Διημερίδας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ


Πάρι Κουκουλόπουλο


 


16.30 Λήξη διημερίδας