Επιτροπές

Συνάντηση ΚΕΔΕ με διοικητή του ΟΓΑ για τους ανταποκριτές στους δήμους

Συνάντηση με τον διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Κοντό είχε σήμερα το πρωί αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ αποτελούμενη από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κώστα Ασκούνη, τον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ Απόστολο Κοιμήση, το μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Λαρισαίων, Κώστα Τζανακούλη, και τον πρόεδρο ΠΕΔ Θεσσαλίας  και δήμαρχο Κιλελέρ Ρίζο Κομήτσα προκειμένου να συζητηθούν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει στο ισχύον καθεστώς εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του οργανισμού από τους δημοτικούς ανταποκριτές – υπαλλήλους των δήμων.

 

Εκ μέρους της ΚΕΔΕ υπογραμμίστηκε, ότι μετά τον Καλλικράτη και τη συνένωση των δήμων το καθεστώς των ανταποκριτών, αν και αναμορφώθηκε, δεν έχει αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι, η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων να γίνεται με δυσκολία, δεδομένου ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν επιφορτιστεί με επιπλέον καθήκοντα σε μια περίοδο που οι δήμοι έχουν μεγάλη έλλειψη προσωπικού, ιδιαίτερα με την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν με τον Καλλικράτη.

 

Εκτός αυτού, οι δήμοι καλούνται να καλύψουν από το δικό τους προϋπολογισμό τα λειτουργικά έξοδα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών στους ασφαλισμένους. Αντίθετα ο ΟΓΑ εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους του χωρίς να απασχολεί δικούς του υπαλλήλους και χωρίς να βαρύνεται με καμία δαπάνη, εκτός της αποζημίωσης την οποία καταβάλει κάθε δύο μήνες στους ανταποκριτές δημοτικούς υπαλλήλους.

 

Τούτων δοθέντων, η ΚΕΔΕ ζήτησε από τον διοικητή του ΟΓΑ ενημέρωση για το πώς σκοπεύει εφεξής ο οργανισμός να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους του, και αν εξετάζεται η περίπτωση να αναλάβει ο ίδιος ο ΟΓΑ με δικούς του υπαλλήλους και υπηρεσίες την εξυπηρέτησή τους.

Η ΚΕΔΕ πρότεινε, στο βαθμό που ο ΟΓΑ επιθυμεί την εξυπηρέτηση των σκοπών του με υπαλλήλους των δήμων, είτε κατ’ αποκλειστικότητα απασχολούμενους, είτε με παράλληλη προς τα κύρια καθήκοντά τους απασχόληση, το θέμα να εξετασθεί σε συνεργασία με τον ΟΓΑ, το υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ εκ μέρους των Δήμων και την ΠΟΕ-ΟΤΑ, εκ μέρους των υπαλλήλων των δήμων, προς την κατεύθυνση σύναψης σχετικών προγραμματικών συμβάσεων και ανάλογων χρηματοδοτήσεων.

 

Ο διοικητής του ΟΓΑ πρότεινε και συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί κοινή Ομάδα Εργασίας, η οποία θα εξετάσει τα προβλήματα αλλά και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ.

Συνάντηση ΚΕΔΕ με τη Διοίκηση του ΕΛΓΑ

Συνάντηση με τον διοικητή του ΕΛΓΑ Βασίλη Έξαρχο, τον υποδιοικητή και διευθυντές υπηρεσιών του οργανισμού είχε σήμερα αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, αποτελούμενη από τον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ Απόστολο Κοιμήση, το μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Λαρισαίων, Κώστα Τζανακούλη, και τον πρόεδρο ΠΕΔ Θεσσαλίας και δήμαρχο Κιλελέρ Ρίζο Κομήτσα με αντικείμενο την ανανέωση του τρόπου συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού και των δήμων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φυσικών και  νομικών προσώπων - ασφαλισμένων του.

Όπως τονίστηκε εκ μέρους της ΚΕΔΕ, μέχρι σήμερα οι δήμοι, όπως και άλλοι φορείς του δημοσίου, υποχρεούνται να παρέχουν κάθε συνδρομή και πληροφορία στον ΕΛΓΑ για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας, ασφάλισης της παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ασφάλιση ζημιών στην παραγωγή των συστηματικών καλλιεργειών και στο ζωικό, φυτικό και έγγειο κεφάλαιο των αγροτών από τους φυσικούς κινδύνους.

Οι εργασίες αυτές, σε επίπεδο δήμων εκτελούνται για λογαριασμό του ΕΛΓΑ από τους ανταποκριτές δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές παράλληλα προς τα κύρια καθήκοντά τους.

Και αυτό γιατί σε επίπεδο δήμων, ο οργανισμός δεν διαθέτει ούτε προσωπικό ούτε υποδομές, όπως συμβαίνει σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης λοιπόν συμφωνήθηκαν τα εξής:

 • Να γίνει σταδιακή ανάπτυξη υπηρεσιών στους δήμους για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στην παραγωγή εξαιτίας φυσικών καταστροφών.
 • Στα πλαίσια της κινητικότητας στο Δημόσιο να ενισχυθούν οι υπηρεσίες αυτές από γεωτεχνικούς από άλλες υπηρεσίας στις οποίες πλεονάζουν.
 • Να δρομολογηθεί μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων η βελτίωση τοπικών υποδομών, διευθετήσεις ρεμάτων και χειμάρρων για την αποφυγή πλημμυρών.
 • Επίσης να δρομολογηθεί συστηματική μηχανογράφηση με πιλοτικές εφαρμογές, καταρχήν σε ορισμένους δήμους, ώστε να μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία, να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και να μειωθεί ο χρόνος μεταξύ του φυσικού καταστροφικού φαινομένου και της καταβολής των αποζημιώσεων.
 • Εντός 15 ημερών να συγκροτηθεί κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων  η οποία θα προετοιμάσει σε τεχνικό επίπεδο τα συμφωνηθέντα, ώστε να αρχίσει άμεσα η υλοποίησή τους.

Κοινή άποψη και των δύο μερών είναι ότι οι ενδιάμεσες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ πρέπει σε συνεργασία με τους δήμους να παρέχονται άμεσα στους δικαιούχους παραγωγούς και στο εγγύτερο σε αυτούς επίπεδο.

 

Επίσκεψη της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τοπικής Βουλής του Ομόσπονδου Γερμανικού Κρατιδίου της Βαυαρίας στην ΚΕΔΕ

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τοπικής Βουλής του Ομόσπονδου Γερμανικού Κρατιδίου της Βαυαρίας επισκέφθηκε χτες την ΚΕΔΕ στα πλαίσια διμερούς συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφόρησης σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν έξι βουλευτές της Τοπικής Βουλής της Βαυαρίας από όλα τα κόμματα με επικεφαλής την πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ursula Maennle.

Εκ μέρους της ΚΕΔΕ ο πρόεδρος Κώστας Ασκούνης, ο γενικός γραμματέας της, Απόστολος Κοιμήσης και το μέλος του Δ.Σ., Κώστας Τζανακούλης ενημέρωσαν την γερμανική αντιπροσωπεία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα και η Αυτοδιοίκηση, αλλά και για τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται για να βγούμε από την κρίση.

Ο κ. Ασκούνης παρουσίασε τις μέχρι τώρα αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον τομέα της Αυτοδιοίκησης. Υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη να αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας του κεντρικού κράτους και της Αυτοδιοίκησης.

«Αν δεν αλλάξει η σημερινή κατάσταση, τόνισε, όπου το κεντρικό κράτος παίζει το ρόλο του «μεγάλου πατέρα» που κανονίζει τα πάντα, εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα βγούμε εύκολα από την κρίση. Για αυτό λοιπόν έχουμε επανειλημμένως προτείνει στη κυβέρνηση ότι πρέπει να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερες ευκαιρίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρέπει να στηριχτεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε την κυβέρνηση ότι αυτό πρέπει γίνει άμεσα».

Επίσης, ο κ. Ασκούνης έκανε σύντομη αναφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας τονίζοντας μεταξύ των άλλων ότι η Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια πλήττεται από την ύφεση, η οποία έχει φτάσει στο 22%, και ότι το ποσοστό ανεργίας έχει φτάσει στο 27,1%, το δεύτερο μεγαλύτερο στην ΕΕ, ενώ η ανεργία των νέων, 57%, είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ χαρακτήρισε αυτές τις επαφές πολύ σημαντικές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «στόχος είναι να συσφίξουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος».

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Α. Κοιμήσης αναφέρθηκε στο πολυεπίπεδο πλαίσιο συνεργασίας που ήδη αναπτύσσει η ΚΕΔΕ με αιρετούς από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την στήριξη των τοπικών αρχών αφενός και, αφετέρου, την αξιοποίηση των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών και των ευρωπαϊκών πόρων.

Ο Κώστας Τζανακούλης αναφέρθηκε στον τρόπο οργάνωσης των δημοτικών υπηρεσιών στη χώρα μας και των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τους δήμους, καθώς και για την αξιολόγηση δομών και προσωπικού που ήδη έχει ξεκινήσει με στόχο την καλύτερη απόδοση.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τοπικής Βουλής της Βαυαρίας Ursula Maennle κατέθεσε την πεποίθηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δήμοι της χώρας μας, να έχουν αυτάρκη οικονομικά «ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους γιατί αυτοί αποτελούν τη βάση της εύρυθμης  λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος». Τόνισε δε, ότι αυτό ισχύει στη χώρα της και ιδιαίτερα στο κρατίδιο της Βαυαρίας, πράγμα το οποίο το οδήγησε και σε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη.

Επίσης, η κ. Maennle υπογράμμισε την ανάγκη για μια «εκ βάθρων μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί «από τη βάση προς τα πάνω». ενώ δήλωσε ότι είναι διατεθειμένοι να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την ουσιαστική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας.

Η θέση της ΚΕΔΕ για την κατάργηση ή συγχώνευση ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήμων

Την κάθετη αντίθεσή του εκφράζει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για την περαιτέρω κατάργηση ή συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και της επαπειλούμενης απόλυσης των εργαζομένων σ΄ αυτά.

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ τονίζει ότι μόλις πριν δύο εβδομάδες, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διαβεβαίωσε ότι οι ρυθμίσεις του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες ορίζουν ότι με την κατάργηση νομικών προσώπων λύονται και οι συμβάσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, προς το παρόν, δεν αφορούν τους ΟΤΑ.

Ωστόσο, με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αναιρούνται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις και επιχειρείται πλήρης αποδιάρθρωση των υπηρεσιών και δομών των δήμων της χώρας. Η κεκτημένη δε, μετά τις συγχωνεύσεις που επέφερε ο Καλλικράτης, ισορροπία του συστήματος οδηγείται σε κατάρρευση.

Στην ουσία, με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου καταργείται ευθέως η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η έννοια της αιρετότητας και η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτονομία των αιρετών της οργάνων να διοικούν.

Το Δ. Σ. της ΚΕΔΕ θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να του εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεση της Αυτοδιοίκησης σε περαιτέρω κατάργηση νομικών της προσώπων και απόλυση προσωπικού.

Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΔΕ  υπενθυμίζει ότι  στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης ο μόνος φορέας του Δημοσίου που προχώρησε σε συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις των δομών και των υπηρεσιών του ήταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, από 4.300 συγχωνεύτηκαν σε 520, ήτοι μείωση 88%, ενώ τα ΝΠΙΔ από 1.350 συγχωνεύτηκαν σε 492, ήτοι μείωση 64%! Γίνεται αντιληπτό ότι οι Δήμοι όχι μόνο προχώρησαν αποφασιστικά σ’ αυτές τις συγχωνεύσεις αλλά σήκωσαν και το τεράστιο βάρος της αναζήτησης λειτουργικών ισορροπιών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Και όλα αυτά όταν οι Κυβερνήσεις δεν τόλμησαν μέχρι σήμερα να προχωρήσουν στις αναγκαίες συγχωνεύσεις των Οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης.

Επίσης υπογραμμίζει ότι στις σημερινές δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, θεμελιώδεις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούνται μέσω των κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων και παρέχονται με τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο, υψηλού επιπέδου αναγκαίες κοινωνικοπρονοιακές  υπηρεσίες μέσω δομών, όπως παιδικοί σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμΕΑ, ξενώνες αστέγων, κοινωνικά παντοπωλεία και ιατρεία, κέντρα πρόληψης, γυμναστήρια, ωδεία κ.α. Υπηρεσίες που ανακουφίζουν τις πιο ευαίσθητες και ευάλωτες στις συνέπειες της κρίσης κοινωνικές ομάδες πολιτών. Υπηρεσίες, τις οποίες το ίδιο το κράτος αδυνατεί να διασφαλίσει και σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν απρόσιτες

Η ΚΕΔΕ θεωρεί ακόμη ότι η μονομερής και «άνωθεν» κατάργηση θέσεων εργασίας, η μονομερής και «άνωθεν» διαγραφή ολόκληρων δημοτικών φορέων, υπονομεύει και ακυρώνει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη γυρίζει πίσω στη δεκαετία του ΄60 και την περιορίζει στην έκδοση μόνο πιστοποιητικών.

Υπογραμμίζει δε, όχι μόνο την ανάγκη ύπαρξης αλλά στήριξης της λειτουργίας αυτών των δομών και υπηρεσιών, των μοναδικών δημόσιων φορέων που αναπληρώνουν το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος.

Δηλώνει δε προς κάθε κατεύθυνση ότι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας είναι αποφασισμένη να διαφυλάξει και τη συνταγματική της υπόσταση και τον κοινωνικό της ρόλο.

Παράταση συμβάσεων των εργαζομένων σε ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ

Η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στα ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ προβλέπεται στον Νόμο του Υπουργείου Οικονομικών « Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που ψηφίσθηκε στις 28/3/2013 στο άρθρο 47 παρ. 2

Δείτε την σχετική τροπολογία ΕΔΩ

Στη Βουλή οι ενστάσεις της ΚΕΔΕ επί των διατάξεων του Κυρωτικού Νόμου της από 31/12/12 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Τις θέσεις των δήμων της χώρας επί των διατάξεων του Κυρωτικού Νόμου της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κατέθεσε σήμερα στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, αποτελούμενη από τον πρόεδρο Κώστα Ασκούνη, τον αντιπρόεδρο Γιάννη Κουράκη, τον γενικό γραμματέα Αποστόλο Κοιμήση και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Κώστα Τζανακούλη και Γιάννη Λυμπέρη.

Οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ  εξέφρασαν ενώπιον των αρμοδίων για θέματα Αυτοδιοίκησης εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, την έντονη διαμαρτυρία τους για τον τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνηση χειρίζεται τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας τον εμπαιγμό των αιρετών εκπροσώπων της και την καταρράκωση του κύρους του θεσμού.

 

Ειδικότερα σημείωσαν ότι από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» με σωρεία διατάξεων και αποφάσεων έχει πλήρως αναιρεθεί η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων της χώρας, με πρωτοφανείς περικοπές πόρων, με έλλειψη προσωπικού – λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων και αθρόων συνταξιοδοτήσεων – με μεγάλες περικοπές του αριθμού των ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών, με περιορισμό του αριθμού των Αντιδημάρχων, τη στιγμή που τους μεταβιβάζονται εκατοντάδες νέες αρμοδιότητες.

«Μέσα σ’ αυτό το δύσκολο περιβάλλον», τονίστηκε, «οι Δήμοι καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες να κρατήσουν όρθιο ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος, διασφαλίζοντας τη στοιχειώδη κοινωνική συνοχή, απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε».

Σε ότι αφορά στην κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τονίστηκε ότι «όπως επιχειρείται, αποτελεί τη σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι».

Οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ διευκρίνισαν ότι διαφωνούσαν με ορισμένες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό δημοσιονομικό όφελος, δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στην αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων.

«Παρόλα αυτά», τόνισαν, «η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία από 1.1.2013 ισχύει σε όλους τους Δήμους της χώρας, έτσι όπως συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών, αντιμετώπιζε κάποια από τα έντονα προβλήματα που απασχολούν τους Ο.Τ.Α.».

Ωστόσο, όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ,  έρχεται τώρα ο Κυρωτικός Νόμος, ο οποίος καταργεί εκείνες τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνουν τα ελάχιστα συμφωνηθέντα με την Κυβέρνηση, «οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια 175 Αντιδημάρχους, που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό σε παραίτηση και αφήνοντας πολλά μικρά νησιά - Ερεικούσα, Μαθράκι, Οθωνοί (Κερκύρας), Κάλαμος, Καστός (Λευκάδας), Αντικύθηρα (Κυθήρων), Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια και Σχοινούσα (Νάξου και μικρών Κυκλάδων) - χωρίς εκπροσώπηση στη δημοτική ιεραρχία».

Σημείωσαν ακόμη ότι με τις καταργούμενες διατάξεις οι δήμοι θα οδηγηθούν σε αναγκαστικές διακοπές συμβάσεων ορισμένου χρόνου για εργαζόμενους, οι οποίοι από την αρχή του έτους εργάζονται σε υπηρεσίες τους, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην  εύρυθμη λειτουργία τους.

Επισημάνθηκε ότι, παρότι η ΚΕΔΕ είχε συζητήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών να γίνει ρύθμιση σχετικά με τους καταργηθέντες επιστημονικούς συνεργάτες τους ιδιαίτερους γραμματείς των Δημάρχων, για τους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων κάτω των 100.000 κατοίκων, για την αποζημίωση των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων στους Καλλικρατικούς Δήμους με τις μεγάλες αποστάσεις, κ.ά., τώρα όλα τα παραπάνω παραπέμπονται στις καλένδες.

 

«Μέσα σ’ αυτό το κλίμα γενικευμένης υποβάθμισης και απαξίωσης της Αυτοδιοίκησης και των εκπροσώπων της είναι πλέον αδύνατον να λειτουργήσουν οι Δήμοι της χώρας και σε λίγο χωρίς αυτούς δεν θα υπάρχει κοινωνικό κράτος, δεν θα παρέχονται οι στοιχειώδεις υπηρεσίες προς τους πολίτες», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης.

«Σας καλούμε να στηρίξετε όσα ελάχιστα έχουν συμφωνηθεί με την Κυβέρνηση μέσω της Π.Ν.Π. και να μην επιτρέψετε περαιτέρω υποβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτελεί δομικό στοιχείο του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος».

Συνάντηση ΚΕΔΕ με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Κ. Βιρβιδάκη

Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Μαρτίου 2013, αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της, κ. Κώστα Ασκούνη, τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Κουράκη, το Μέλος του Δ.Σ. κ. Κώστα Τζανακούλη και τον Σύμβουλο ΚΕΔΕ κ. Πάνο Μαΐστρο, επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ, κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη και τον Γενικό Γραμματέα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, κ. Γιώργο Γιαννούση.

Οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ ανέλυσαν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης τις προτάσεις της ΚΕΔΕ που αφορούν στην επιτάχυνση της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στην απλοποίηση των διαδικασιών προγραμματισμού, διαχείρισης, ωρίμανσης και    υλοποίησης των έργων.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ενημέρωσε για την κοινή Επιτροπή των Υπουργείων Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, που έχει ήδη συγκροτηθεί και πρόκειται σύντομα να υποβάλει τις προτάσεις της για τις αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις και οργανωτικές βελτιώσεις. Επίσης η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου δεσμεύτηκε να διερευνήσει από κοινού με το ΥΠΕΚΑ και άλλα Υπουργεία τις γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες όχι μόνο καθυστερούν την υλοποίηση των έργων αλλά πολλές φορές τα ματαιώνουν, όπως συμβαίνει με τις εγκρίσεις των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και όχι μόνο.

Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, δεδομένου ότι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, μέχρι πρόσφατα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, γνωρίζοντας τα θέματα της Αυτοδιοίκησης, έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων και έχει την ίδια αγωνία για την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ.

Αναβάθμιση δικτυακού τόπου kedke.gr

Από τις 10/10 λειτουργεί ο αναβαθμισμένος δικτυακός τόπος της ΚΕΔΕ . Ο στόχος για τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα είναι να αποτελέσει  ένα χρήσιμο σημείο ενημέρωσης, συνεργασίας και συμμετοχής με κάθε εμπλεκόμενο O δικτυακός τόπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και  θα προστίθεται συνεχώς νέα και χρήσιμη λειτουργικότητα . Παράλληλα θα γίνονται βελτιώσεις που θα βασίζονται στα σχόλια και στις προτάσεις  που υποβάλλει ο  κάθε χρήστης .

Ο δικτυακός τόπος της ΚΕΔΕ

-       Εχει αναβαθμιστεί τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά

-       Αξιοποιεί το σύνολο του περιεχομένου του παλιού kedke.gr (το σχετικό υλικό θα παραμείνει για ικανό χρονικό διάστημα  σαν «αρχείο» στη διεύθυνση old.kedke.gr) . Το περιεχόμενο έχει ανακατηγοριοποιηθεί με στόχο να είναι πιο άμεσα αναζητήσιμο και να προβάλλει τη δραστηριότητα της ΚΕΔΕ παρέχοντες χρήσιμη πληροφορία

-       Παρέχει χρήσιμα εργαλεία και ηλεκτρονικές υπηρεσίες . Σταδιακά θα παρέχονται και καινοτόμες υπηρεσίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των χρηστών  π.χ ηλεκτρονική διαβούλευση

-       Έίναι δυνατή η πρόσβαση σε κανάλι λήψης του συνόλου της πληροφορίας μέσω RSS http://www.kedke.gr/?page_id=2435

-       H υλοποίηση με βασίζεται ανοικτό λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (worpdress.org)

-       Μέσω του δικτυακού τόπου της ΚΕΔΕ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα συνεργασίας diktyo.kedke.gr

Μπορείτε να προτείνετε βελτιώσεις ή  να επισημάνετε λάθη τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν μέσω της σχετικής φόρμας πατώντας εδώ https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFU1eFJlNmtmaEp4THktRno1WTI4WVE6MA#gid=0

 

 

 

Πηγή Φωτογραφίας

http://www.flickr.com/photos/vfsdigitaldesign/5396094193/in/photostream/ 

 

 

 

Συναντήσεις προεδρείου ΚΕΔΕ με τους υπουργούς Α. Μανιτάκη και Ευ. Στυλιανίδη καθώς και με την ΠΟΕ-ΟΤΑ για το θέμα της διαθεσιμότητας

Το Προεδρείο της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Κώστα Ασκούνη, στο πλαίσιο της απόφασης του εκτάκτου Συνεδρίου της, ανέλαβε την πρωτοβουλία συνάντησης με τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη και Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα της διαθεσιμότητας  υπαλλήλων των Δήμων, στην κατεύθυνση της επίσπευσης της εσωτερικής κινητικότητας και τοποθέτησής τους στις κενές θέσεις, ώστε να μην διατρέξουν κανένα κίνδυνο απόλυσης.

Η ΚΕΔΕ ζήτησε την επίσπευση της καταγραφής των κενών θέσεων στους Δήμους, προκειμένου να πληρωθούν τα κενά το ταχύτερο δυνατόν.

Ζήτησε επίσης κατά την μετακίνηση και τοποθέτηση των υπαλλήλων στις κενές θέσεις να τηρηθούν αντικειμενικά κριτήρια.

 

Οι Υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη θέση της Κυβέρνησης ότι δεν θα χάσει κανείς την εργασία του. Ενημέρωσαν το Προεδρείο της ΚΕΔΕ ότι επισπεύδουν την καταγραφή των κενών θέσεων για να προχωρήσουν σε ένα πρώτο κύμα πλήρωσης των θέσεων αυτών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι προς μετακίνηση υπάλληλοι Δήμων είναι περίπου εννιακόσιοι και κριτήρια επιλογής που θα ισχύσουν είναι η προτίμηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, η εντοπιότητα, η συνάφεια κ.α.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση του Προεδρείου της ΚΕΔΕ, του Υπουργού Εσωτερικών Ευ. Στυλιανίδη και της ΠΟΕ –ΟΤΑ, στη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποί της για τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί.

 

Το Προεδρείο της ΚΕΔΕ θεωρεί ότι η επικαιροποίηση των κενών θέσεων από μέρους των Δήμων θα βοηθήσει ώστε να συμπεριληφθούν άμεσα στην γενική καταγραφή και να τοποθετηθούν το ταχύτερο δυνατόν σε πολλές από αυτές οι προς μετακίνηση υπάλληλοι των ΟΤΑ, για να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΕΔΕ για την διαθεσιμότητα υπαλλήλων της ΤΑ

Με αφορμή τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η ΚΕΔΕ εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση που κλήθηκε από την 1-1-2011να εφαρμόσει το Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», στο μέσο της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δεν αντιμετώπισε μόνο τις τεράστιες περικοπές των πόρων για τη λειτουργία των ΟΤΑ, αλλά και την τραγική μείωση προσωπικού εξαιτίας της συνταξιοδότησης πολύ μεγάλου αριθμού τακτικών υπαλλήλων χωρίς αντικατάστασή τους και πάνω από το 60% υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι στους Δήμους είναι αυστηρά απαραίτητοι. ...

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση του ΔΣ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, διαθεσιμότητα υπαλλήλων ΟΤΑ και το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ

Τεράστια απόκλιση ύψους 1.738 εκ. ευρώ διαπιστώνεται μεταξύ των οριζόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προβλέψεων του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013.

Παράλληλα οι δήμοι, με βάση όσα ορίζει ο Καλλικράτης, καλούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 να ασκήσουν 200 νέες αρμοδιότητες, για τις  οποίες απαιτούνται όχι μόνο οι αντίστοιχοι πόροι, αλλά και το ανάλογο προσωπικό.

Αν οι νόμοι δεν εφαρμοστούν και δεν αλλάξουν τα αναγραφόμενα ποσά στον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι δήμοι θα οδηγηθούν σε ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ.

 

Σε αυτήν τη διαπίστωση καταλήγει η ΚΕΔΕ, το Δ.Σ. της οποίας συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως για το θέμα του προϋπολογισμού, για τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου περί  διαθεσιμότητας των υπαλλήλων καθώς και της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

 

Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι προκειμένου να μη οδηγηθούν οι δήμοι της χώρας σε ολική κατάρρευση πρέπει αφενός να τους αποδοθούν οι θεσμοθετημένοι με το νόμο του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) πόροι  και αφετέρου να τους αποδοθούν τα ποσά που προέρχονται από πόρους Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ), για τα οποία η σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό είναι μηδενική!

 

Ειδικότερα, με βάση την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων του Προϋπολογισμού, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων ανέρχονται στα 2.355,1 εκ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η ΣΑΤΑ (πόρος για επενδυτικά προγράμματα των δήμων, συντηρήσεις σχολείων, παιδικών σταθμών, κοινόχρηστων χώρων), ύψους 381 εκ ευρώ.

Άρα το ποσό που θα έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πάσης φύσεως δραστηριότητες και υποχρεώσεις τους – συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 830 εκ. ευρώ που προορίζεται για την άμεση απόδοση προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους – ανέρχεται στα 1.974,1 εκ. ευρώ, από 2.400 εκ. ευρώ του 2012.

Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι η επιλογή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να προσθέσει τα 381 εκ. ευρώ της ΣΑΤΑ στο γενικό σύνολο έγινε για να παρουσιαστεί μικρότερη η απόκλιση στους αποδιδόμενους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για να καλυφθεί η κατάφωρη παραβίαση του Νόμου. Να σημειωθεί επίσης ότι για το 2012 η απόδοση της ΣΑΤΑ μέχρι τώρα είναι μηδενική.

 

Ακόμη όμως και αν αποδεχθεί κανείς την παραπάνω λογική, τότε οι αποδιδόμενοι στους δήμους πόροι για το 2013 - μαζί με τη ΣΑΤΑ, την ειδική επιχορήγηση των δήμων που προβλέπει ο Προϋπολογισμός 2013, ύψους 312,9 εκ. ευρώ, καθώς και την απόδοση της δόσης των παρακρατηθέντων ύψους 213,9  εκ. ευρώ - ανέρχονται στα 2.881,8 εκ. ευρώ, ενώ  το 2012 οι πόροι προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέρχονται σε 3.221,6 εκ. ευρώ.

Άρα ακόμη και με αυτόν τον υπολογισμό, το 2013 υπάρχει μείωση των αποδιδόμενων πόρων κατά 340 εκ. ευρώ.

 

 

Σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΚΕΔΕ σε σχετική απόφασή της τονίζει τα εξής:

 • Εκφράζει την πλήρη διαφωνία της με την διαθεσιμότητα των εργαζομένων που οδηγεί τους δήμους σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους.
 • Η συνεχιζόμενη μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των δήμων και επιφέρει παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Η απαγόρευση προσλήψεων Υ.Ε. μέχρι το 2016 ειδικότερα στις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες τις οδηγεί στη διάλυσή τους.

Τέλος δηλώνει ότι οι δήμοι δεν θα γίνουν συμμέτοχοι σ’ αυτήν τη διαδικασία και προτρέπει τους αιρετούς να μη έχουν καμία συμμετοχή.

Και τούτο διότι:

 • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα δεν αντιμετώπισε μόνο τις τεράστιες περικοπές των πόρων για τη λειτουργία των ΟΤΑ, αλλά και την τραγική μείωση προσωπικού εξαιτίας της συνταξιοδότησης πολύ μεγάλου αριθμού τακτικών υπαλλήλων χωρίς την αντικατάστασή τους και πάνω από 60% υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι είναι αυστηρά απαραίτητοι για τους δήμους.
 • Επιπλέον πολύ σημαντικές αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους δήμους ασκούνται εκ των ενόντων, ενώ μεγάλος αριθμός νησιωτικών δήμων και μικρών ορεινών στηρίζονται αποκλειστικά στο πολιτικό προσωπικό, αφού κάποιοι δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. Την ίδια στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την αποκλειστική ευθύνη και προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το κοινωνικό κράτος μέσα από τις δομές και τις δράσεις της καθώς και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της καθημερινότητας του πολίτη.
 • Πέραν όμως όλων των παραπάνω δεδομένων οι δήμοι καλούνται από την 1 Ιανουαρίου 2013 να ασκήσουν 200 νέες αρμοδιότητες που αφορούν όλο το παραγωγικό φάσμα και τη λειτουργία του κράτους.

 

Η ΚΕΔΕ τονίζει πως «οι ενδεχόμενες απολύσεις δημιουργούν μιαν εκρηκτική κατάσταση που διαλύει τις υπηρεσίες στους Δήμους, αποδιαρθρώνει τους οργανισμούς τους και ιδιαίτερα κρίσιμων διοικητικών υπηρεσιών,  κοινωνικοπρονοιακών δομών και υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, που κανένας ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να υποκαταστήσει.

Αντίθετα η αξιολόγηση του προσωπικού με προκαθορισμένα κριτήρια και η δυνατότητα κινητικότητας με κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη σοβαρών ελλείψεων προσωπικού των ΟΤΑ και δεν μας βρίσκει αντίθετους».

 

Σε ότι αφορά τη καθιέρωση του  «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι  «το Υπουργείο το δημιουργεί έχοντας ως προφανή στόχο την επιτροπεία των Δήμων, εξυπηρετώντας επικοινωνιακές και άλλες σκοπιμότητες και όχι την πρόθεση παροχής βοήθειας και επίλυσης προβλημάτων των Δήμων. Η δημιουργία του «Παρατηρητηρίου» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις Συνταγματικές Διατάξεις για τη Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ και η ΚΕΔΕ θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωσή του».

Η ΚΕΔΕ διευκρινίζει ότι «ήδη με τα άρθρα 262 και 263 του Ν.3852/2010 τα οποία αφορούν το Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης των υπερχρεωμένων Δήμων και Περιφερειών έχει, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συσταθεί «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», η οποία εξετάζει τις περιπτώσεις των Δήμων και των Περιφερειών που υπάγονται στη διαδικασία εξυγίανσης. Τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής είναι περίπου τα ίδια με αυτά του παρατηρητηρίου, οι δε αποφάσεις μέχρι σήμερα της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν ληφθεί ομόφωνα και η Επιτροπή έχει λειτουργήσει άριστα. Εάν το Υπουργείο έκρινε σκόπιμο να προωθήσει επί πλέον προϋποθέσεις, βελτιωτικές όμως, στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης, αυτό θα μπορούσε να γίνει χωρίς την δημιουργία ενός νέου οργάνου, που καταργεί μάλιστα το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ.

Το συνολικό χρέος των Δήμων ανέρχεται σε 2,6 δις € εκ’ των οποίων 1,7 δις € είναι δανειακές υποχρεώσεις και 0,835 δις € είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το χρέος αυτό αναλογεί στο 0,8% του συνολικού δημόσιου χρέους. Αντιστοιχεί στο μικρότερο ποσοστιαία χρέος σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι οι Δήμοι δεν είναι αυτοί που δημιούργησαν το δημόσιο χρέος. Ας πάψουν πλέον να συκοφαντούν την Αυτοδιοίκηση.

Οι Δήμοι της Χώρας είναι υπέρ της διαφάνειας και ποτέ δεν αρνήθηκαν τον οποιοδήποτε έλεγχο. Αυτό όμως που αρνούνται κατηγορηματικά είναι η κατάλυση του Συντάγματος και της αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

 

Αμέσως μετά τη συνεδρίασή του το Δ.Σ. της  ΚΕΔΕ επισκέφθηκε τη Βουλή προκειμένου να επιδώσει τις σχετικές του αποφάσεις στα πολιτικά κόμματα.

 

Τέλος, το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ εμμένει στην απόφασή του για άμεση σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου των αιρετών της χώρας, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των ραγδαίων εξελίξεων που υποβαθμίζουν και απαξιώνουν τον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της Αυτοδιοίκησης και οδηγούν τους δήμους στην ολική κατάρρευση.