platforma diorthosis tm akiniton pros ota s covid 19 kede s1 Πρόσβαση Δήμων Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ

Επιτροπές

Και οι οφειλές προς τους ΟΤΑ στη ρύθμιση χρεών, μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ

Μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ εντάχθηκε στις ευεργετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» ρύθμιση για τις οφειλές προς τους ΟΤΑ.

Ειδικότερα η ΚΕΔΕ, με επιστολές του προέδρου Γιώργου Πατούλη, ζητούσε από τον υπουργό Εσωτερικών Νίκο Βούτση και την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη να υπαχθούν στη ρύθμιση όλες οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους της χώρας και να δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20 €, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών από βεβαιωμένες εισφορές σε χρήμα ή/και από μετατροπές εισφορών γης σε χρήμα των προς ένταξη στο σχέδιο πόλης ιδιοκτησιών.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών το εν λόγω αίτημα έγινε δεκτό καθώς κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου για την επανεκκίνηση της οικονομίας, που συζητείται στη Βουλή και διάταξη για τις οφειλές προς τους ΟΤΑ. Ειδικότερα στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών προς τους ΟΤΑ που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26 Μαΐου 2015, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς σε γη.

Η ΚΕΔΕ εκφράζει την ικανοποίησή της γιατί με τη ρύθμιση αυτή, αφενός θα διευκολυνθούν οι πολίτες, αφετέρου, θα δοθεί οικονομική ανάσα στα ταμεία των Δήμων μετά τις τεράστιες περικοπές που έχουν υποστεί τα έσοδά τους, ενώ θα διευκολυνθούν και οι διαδικασίες για τη δημιουργία έργων υποδομής και κοινόχρηστων χώρων που τόσο ανάγκη έχουν ανάγκη οι πόλεις μας.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Προσυνεδριακή εκδήλωση της ΚΕΔΕ στο Βόλο Γ. Πατούλης: Οι προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη δημιουργία ενός νέου Κράτους που θα δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης

Στην ανάγκη να καταστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση «γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής» αλλά και να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες κοινωνικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο  αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Γιώργος  Πατούλης.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε:

 • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στη διαχείριση και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, αλλά και άλλων συναφών Κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020)
 • Η ΚΕΔΕ  και οι ΟΤΑ μπορούν να  διαχειρισθούν με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα του πόρους του ΕΣΠΑ που θα χρηματοδοτήσουν έργα και παρεμβάσεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α. της χώρας. Να προωθηθεί η αξιοποίηση κονδυλίων από αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, από Τομεακά η Επιχειρησιακά Προγράμματα, κατευθύνοντας τους  σε προγράμματα Κοινωνικής πολιτικής και δράσεων της  Αυτοδιοίκησης.
 • Aξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης στους  πολίτες με  έμφαση στις ευπαθείς ομάδες λόγω και της παρούσας συγκυρίας (π.χ. Άστεγοι , Άνεργοι, Άμεα κ.α.).
 • Συμμετοχή εκπροσώπων  της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ως προς τα θέματα Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και Προαγωγής της Υγείας πρότεινε :

 • Θεσμοθετημένη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων με την πιστοποίηση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 • Ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας μέσα από τη δημιουργία Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε τοπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας ότι η αποκέντρωση αυτή είναι προς συμφέρον τόσο της δημόσιας υγείας όσο και της προσπάθειας εξοικονόμησης των πόρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι

 • Η συγκρότηση Διεύθυνσης  κοινωνικής υπηρεσίας ή Διεύθυνσης κοινωνικής πολιτικής και υγείας σε κάθε ΟΤΑ με την αναγκαία και απαραίτητη στελέχωση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.
 • Η  δρομολόγηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων,  που θα ενισχύσουν τον αποκεντρωμένο  ρόλο των ΟΤΑ, στην παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών στους πολίτες και στην ανάπτυξη της  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 • Η ενίσχυση σε προσωπικό αλλά και σε πόρους κρίνεται επιτακτική για την ομαλή λειτουργία των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων.

 

Κατά συνέπεια απαιτείται άμεσα :

 • Η ολοκληρωμένη αξιοποίηση των δράσεων των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών  και Διαρθρωτικών Ταμείων από τους ΟΤΑ Α βαθμού.
 • Η προετοιμασία, οργάνωση και θέσπιση Ολοκληρωμένων Τοπικών Κοινωνικών Πολιτικών για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού και την προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
 • Η θέσπιση Κοινωνικών συμμαχιών με εγνωσμένου κύρους εταίρους, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία κα επάρκεια στην υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων.

 

Στην ανάγκη σαφούς και θεσμοθετημένης περιγραφής του ρόλου της Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού στο «Χάρτη Απασχόλησης» της χώρας, και της αποτύπωσης αυτού μέσω νόμου, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου.

Περιγράφοντας αναλυτικά τις προτάσεις της Επιτροπής για το θέμα, ο κ. Μελετίου αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις εξής πρωτοβουλίες:

 • Οι Δήμοι να καταγράψουν και να επικαιροποιούν διαρκώς, τις πραγματικές ανάγκες της απασχόλησης, αλλά και της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης. Πάνω στα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να σχεδιάζονται τόσο οι πολιτικές απασχόλησης όσο και οι στρατηγικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.
 • Άμεση αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ με πρώτο βήμα, τη θεσμοθετημένη εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στο ΔΣ του Οργανισμού.
 • Θεσμοθέτηση και λειτουργία Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης, σε κάθε Δήμο που δύναται και το επιθυμεί να αναπτύξει τέτοια υπηρεσία, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
 • Επέκταση σε τουλάχιστον 12 μήνες των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.
 • Συνδιαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου για τη Μείωση της Ανεργίας, στο πλαίσιο των οποίων, να τεθεί και η εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ), για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
 • Άμεση διάθεση πόρων στους ΟΤΑ, για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, οι νέες δημοτικές δομές, καθώς και θεσμική απονομή ρόλου του συντονιστή Εταίρου στους Δήμους, σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών απασχόλησης.
 • Έμφαση στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, αλλά και της ανεργίας όσων πολιτών βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και είναι άνεργοι.
 • Η ΚΕΔΕ να απαιτήσει την αξιοποίηση των κονδυλίων, από τους αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, από Τομεακά ή Επιχειρησιακά Προγράμματα, και τη διάθεση των πόρων σε Προγράμματα Απασχόλησης, Κοινωνικής Οικονομίας και εν γένει δράσεων της Αυτοδιοίκησης.
 • Υιοθέτηση από το Συνέδριο της απαίτησης, για την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, μέσα από τους θεματικούς πόρους και από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων, και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.
 • Διαμόρφωση από την κυβέρνηση ξεκάθαρου πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία, με επίλυση του ζητήματος της συμμετοχής των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων στη σύνθεση των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

http://streaming3.syzefxis.gov.gr/kedestream/live.php

 

 

 

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στο Προσυνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Βόλο, συζητείται η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης από την Αυτοδιοίκηση

Γ. Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε. : Η αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο στην αντιμετώπιση της φτώχειας

Οι θέσεις της Αυτοδιοίκησης για θέματα απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας, καθώς και για τα ζητήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας αλλά και τα τοπικά προβλήματα που απασχολούν τους δήμους στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, συζητούνται στην προσυνεδριακή εκδήλωση διαλόγου που πραγματοποιείται σήμερα από το πρωί στο Βόλο, ενόψει του επικείμενου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ , στις αρχές του ερχόμενου Μαΐου.

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ενότητας του Προσυνεδριακού Διαλόγου Αιρετών Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού δικαιωματικά μπορεί και πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο στην αντιμετώπιση της φτώχειας.

Επισήμανε ότι «Οι Δήμοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις τοπικές ιδιαιτερότητες, έχουν τις δομές, το προσωπικό και την εμπειρία να ανταποκριθούν στο δύσκολο αυτό εγχείρημα», διευκρινίζοντας πως «το ζητούμενο δεν είναι το ποιος θα διαχειρισθεί τα χρήματα του επισιτιστικού προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας. Αλλά το πως αυτά τα χρήματα θα φτάσουν όσο το δυνατόν συντομότερα, στους συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη».

Διατυπώνοντας τη βούληση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ να είναι αυτοί που θα διαχειριστούν τα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εξήγησε πως οι δήμοι είναι εκείνοι που διαθέτουν «τις δομές, το προσωπικό , την γνώση των τοπικών αναγκών και την εμπειρία ώστε τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν άμεσα κι αποτελεσματικά, κι όχι να χαθούν σε άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες».

Ξεκαθάρισε πως «ως ΚΕΔΕ δηλώνουμε κατηγορηματικά πως δεν επιθυμούμε πόλωση στις σχέσεις μεταξύ Δήμων και Περιφερειών», επισημαίνοντας ωστόσο πως «δυστυχώς στην Περιφέρεια Αττικής, δεν έχουν δει με καλό μάτι την βούλησή των Δήμων να μην επιτρέψουν σε κανέναν να  αμφισβητήσει το δικαίωμα και τη δυνατότητα της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού,  να διαχειρίζεται αυτόνομα και με διαφάνεια τα κονδύλια που αφορούν έργα και δράσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών».

«Η σημερινή Διοίκηση της ΚΕΔΕ επενδύει πολλά στην ενότητα και τη συνεργασία όλων των Δήμων της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Επενδύουμε πραγματικά σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας της ΚΕΔΕ, που θα αναδεικνύει τα ζητήματα όχι μόνον σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο» σημείωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Παράλληλα ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ να καταθέσει στη βουλή θέσεις στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, τονίζοντας τον κεντρικό ρόλο που πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθμού στην αντιμετώπιση της φτώχειας, επισημαίνοντας την ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών που θα δημιουργηθούν , προτείνοντας τον περιορισμό των ελεγκτικών μηχανισμών σε έναν ενιαίο φορέα,  και ζητώντας την επέκταση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλους τους ΟΤΑ α’ βαθμού».

Οι τοποθετήσεις των άλλων ομιλητών

Πριν την τοποθέτηση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., προηγήθηκε ο χαιρετισμός του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος ανοίγοντας τις εργασίες του προσυνεδρίου κι αναφερόμενος στα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημείωσε ότι παρά τους  μειωμένους πόρους και μέσα η κοινωνική ευθύνη της Αυτοδιοίκησης είναι μεγάλη και πρέπει να ανταποκριθεί. Επίσης  χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τον Καλλικράτη.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας Λουκάς Υπερήφανος, δήμαρχος Ορχομενού, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει σήμερα η ενότητα στην Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να πετύχει την υλοποίηση των αιτημάτων της, λέγοντας χαρακτηριστικά «μην πιστέψετε κανένα κόμμα, πιστέψτε στο κόμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Γιώργος Κωτσός, δήμαρχος Μουζακίου αναφερόμενος  στις συνέπειες της πολύπλευρης  κρίσης που έχει πλήξει την κοινωνία σημείωσε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω των κοινωνικών δομών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, χωρίς ιδιαίτερη στήριξη από την πολιτεία. Σε ότι αφορά στην ανεργία ο κ. Κωτσός υπογράμμισε πως πρέπει να μεγιστοποιηθούν οι θέσεις απασχόλησης αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, κάτι που το έχουν δρομολογήσει ήδη οι δήμοι στη Θεσσαλία, κυρίως μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σημείωσε πως ήρθε ο καιρός για δημιουργική ανατροπή, αξιοποιώντας το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, δείχνοντας αποτελεσματικότητα και λειτουργώντας σωστά με όσα μέσα διαθέτει.

«Είναι δύσκολα τα πράγματα και έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες και πρέπει να σταματήσουμε να λαϊκίζουμε και να ρίχνουμε την ευθύνη αλλού» ανέφερε ο κ. Αγοραστός και υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για τη δημιουργία ενός κινήματος της αλήθειας, της δημιουργίας και χρήσιμο για τον πολίτη.

«Διεκδικούμε τα καλύτερα για την Αυτοδιοίκηση, σημείωσε, και όχι ο ένας από τον άλλον». Αναφερόμενος δε στο επισιτιστικό πρόγραμμα είπε χαρακτηριστικά πως «δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι επικεφαλής, με ενδιαφέρει να φτάσει στον πολίτη, να επωφεληθεί με αξιοπρέπεια» αλλά και ότι «δεν είναι δουλειά μας να δίνουμε φαγητό, αλλά θέσεις εργασίας».

Τέλος υπογράμμισε πως η Αυτοδιοίκηση είναι για την Αυτοδιοίκηση δεν είναι σκαλοπάτι για αλλού».

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης με μήνυμά του προς το συνέδριο τόνισε πως «σε αυτή τη δύσκολη για τη χώρα αλλά και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση οικονομική συγκυρία, οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να βγουν μπροστά και να δώσουν λύσεις. Να δώσουμε λύσεις στις κοινωνίες μας που δοκιμάζονται, στους νέους που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους, στους οικογενειάρχες που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα».

Ενώ αναφερόμενος  ο κ. Μπακογιάννης στους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης σημείωσε την ανάγκη συνεργασίας. «Η καθημερινότητα που αναγκαζόμαστε να διαχειριστούμε και τα κοινά προβλήματα ενός ασταθούς πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος απαιτούν μία ενιαία αντιμετώπιση. Απαιτούν συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ σας, συνεργασία μεταξύ μας. Ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Έχουν ούτως ή άλλως και οι δύο καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους, αποδεικνύοντας ότι κόντρα στον καιρό, μπορούν να πάνε τις κοινωνίες τους μπροστά».

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 • Επισυνάπτεται η ομιλία του προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη
 • Επίσης  αναλυτικό ρεπορτάζ από τις εργασίες θα βρείτε στο www.localit.gr
 • Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται ζωντανά στο:

http://streaming3.syzefxis.gov.gr/kedestream/live.php

 

 

 

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διασφάλιση της λειτουργίας των κοινωνικών προγραμμάτων των δήμων μέχρι την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 ζητά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης

Παράταση της λειτουργίας όλων των κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων των δήμων μέχρι την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες ζητά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με επιστολή του στους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών Νίκο Βούτση, Εργασίας και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πάνο Σκουρλέτη, την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.

 

Ο κ. Πατούλης στην επιστολή του σημειώνει ότι σήμερα στους δήμους και στις επιχειρήσεις τους λειτουργούν κατ΄ εκτίμηση 4.449 κοινωνικές δομές που προσφέρουν υπηρεσίες σε 171.390 ωφελούμενους, ενώ απασχολούνται  19.297 εργαζόμενοι.

Η πλειονότητα των προγραμμάτων αυτών (Βοήθεια στο Σπίτι, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΚΗΦΗ, Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων κ.α.), τονίζει ο κ. Πατούλης, υλοποιούνται μέσα από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.  Μάλιστα πολλά από αυτά εξακολουθούν κα υλοποιούνται έως και σήμερα με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους των δήμων, παρά τις τεράστιες μειώσεις των εσόδων τους.

«Μέχρι όμως την ένταξή των προγραμμάτων αυτών  στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 κρίνουμε επιβεβλημένη την παράταση λειτουργίας τους, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού», τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

 

Ειδική αναφορά γίνεται στη διασφάλιση της χρηματοδότησης των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων.

«Ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει, αναφέρει ο κ. Πατούλης, αφορά την ημερομηνία λήξης της χρηματοδότησης των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων, στις 31 Μαρτίου 2015, η οποία πρέπει να παραταθεί προκειμένου τα Κέντρα να συνεχίσουν αδιάκοπα τη λειτουργία τους».

«Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, και ιδιαίτερα σήμερα, στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική κρίση που διέρχεται η χώρα, ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, προκειμένου να συνεχιστούν και να ενισχυθούν όλα τα κοινωνικά προγράμματα και οι δράσεις της Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού».

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Συνάντηση του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη και του γενικού γραμματέα Γιάννη Μουράτογλου με τον γενικό γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Frederic Vallier

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη, του γενικού γραμματέα Γιάννη Μουράτογλου και του γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Frederic Vallier.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας. Και οι δύο πλευρές κατέληξαν  στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη της χώρας θα επιτευχθεί μόνο αν μειωθεί η γραφειοκρατία των υπουργείων, ο ασφυκτικός έλεγχος των δήμων, καθώς και αν οι τελευταίοι αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο για την ανόρθωση των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών. Επισημάνθηκε ακόμη η πολύ μικρή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  της χώρας στο κρατικό χρέος, σε σύγκριση και με το αντίστοιχο χρέος άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Τέλος και οι δύο πλευρές κατέληξαν στην αναγκαιότητα οργάνωσης συνάντησης εργασίας με την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Corina Kretu  με σκοπό να τεθεί υπόψη της το πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης ώστε στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 να υπάρξει ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τους δήμους της χώρας.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με επιστολή του στην αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη και τον υπουργό Εσωτερικών Νίκο Βούτση ζητά να υπαχθούν στις ρυθμίσεις χρεών και οι οφειλές στους δήμους για εισφορές σε χρήμα

Την υπαγωγή στη ρύθμιση χρεών που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών και των οφειλών προς τους δήμους από βεβαιωμένες εισφορές σε χρήμα ή/και από μετατροπές εισφορών γης σε χρήμα από τις κυρωμένες Πράξεις Εφαρμογής, ζητά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με επιστολή του  προς την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη και τον υπουργό Εσωτερικών Νίκο Βούτση.

Το αίτημα διατυπώνεται, προκειμένου, όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, να δοθεί διέξοδος στις πολεοδομικές ανάγκες των δήμων και να διευκολυνθούν οι πολίτες.

Να σημειωθεί ότι η ΚΕΔΕ έχει ήδη ζητήσει να υπαχθούν στην ίδια ρύθμιση όλες οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 και να δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20 €.

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Γ. Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε: Να περάσουμε από την ανατροπή για την αυτοδιοίκηση, στην ανατροπή από την Αυτοδιοίκηση. Μπορούμε, ενωμένοι, όλοι μαζί, ΚΕΔΕ και ΠΕΔ σε όλη τη χώρα

Από τα Γιάννενα συνέχισαν οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού τον προσυνεδριακό τους διάλογο με ορίζοντα το τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε, που θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική με θέμα: «Η Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες μπροστά»

Στην ατζέντα του προσυνεδρίου των Ιωαννίνων  ήταν τα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης, τα ζητήματα των ορεινών Δήμων, τα θέματα Νεολαίας - Παιδείας, αλλά και τα τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους στις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, προσδιόρισε τον νέο ρόλο της Κ.Ε.Δ.Ε:

«Η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε επενδύει πολλά στην ενότητα και τη συνεργασία όλων των Δήμων της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Επενδύουμε πραγματικά σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας της Κ.Ε.Δ.Ε που θα αναδεικνύει τα ζητήματα όχι μόνον σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Σε μια Κ.Ε.Δ.Ε που δεν θα αρκείται σε ρόλο παρατηρητή σε αποφάσεις και πολιτικές που θα λαμβάνουν άλλοι για μας, αλλά σε μια Κ.Ε.Δ.Ε που θα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις αυτές με βάση τις δικές μας ανάγκες. Σε μια Κ.Ε.Δ.Ε που θα αντιμετωπίζει όλους τους Δήμους μέλη της ισότιμα. Η συνεργασία μας θα γίνεται πλέον με όρους μέλλοντος, κι όχι με λογικές του παρελθόντος .

Θέλουμε να δημιουργήσουμε με όλους τους θεσμούς, μια σχέση ισότιμης συνεργασίας,  με όλα τα επίπεδα εξουσίας σε αυτή τη χώρα. Όχι επαιτώντας, αλλά απαιτώντας στη βάση επεξεργασμένων πολιτικών προτάσεων και θέσεων. Για να είναι όμως καθοριστικός ο ρόλος μας, χρειάζεται να είναι οι Δήμοι μας ισχυροί».

Από την Αυτοδιοίκηση η Ανατροπή,

για ένα καλύτερο μέλλον για τις πόλεις και τους δημότες μας

Στη βάση της ενότητας και της συνεργασίας για την επεξεργασία πολιτικών επίλυσης τόσο για τα μεγάλα και σύνθετα ζητήματα αλλά και με τα απλά ζητήματα της δύσκολης καθημερινότητας των πολιτών, ο κ. Πατούλης, μίλησε για ανατροπές μέσα από τις οποίες θα προκύψουν οι μεταρρυθμίσεις.

«Πριν από μερικούς μήνες, ξεκίνησε στην ΚΕΔΕ η ανατροπή για την αυτοδιοίκηση. Πλέον, βάζουμε έναν άλλο, μεγαλύτερο στόχο. Να φέρουμε μέσα από την Αυτοδιοίκηση ανατροπές στην χώρα. Ανατροπές που θα φέρουν το καινούριο, στη θέση του παλιού. Μπορούμε. Ενωμένοι, όλοι μαζί, ΚΕΔΕ και ΠΕΔ σε όλη τη χώρα, να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος. Πλέον βάζουμε τον πήχη ψηλά. Να περάσουμε από την ανατροπή για την αυτοδιοίκηση, στην ανατροπή από την Αυτοδιοίκηση. Με τη δική μας ενότητα κι αποφασιστικότητα, μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις πόλεις και τους δημότες μας.

Οι προτεραιότητες της Κ.Ε.Δ.Ε.

Ο κ. Πατούλης, τόνισε ότι τα ζητήματα που τίθενται στον προσυνεδριακό διάλογο της Κ.Ε.Δ.Ε διαμορφώνουν το περιεχόμενο του στρατηγικού της σχεδίου για την επόμενη πενταετία με στόχο να καταστεί η αυτοδιοίκηση α’ βαθμού θεσμικά ισχυρή, λειτουργικά ανεξάρτητη και οικονομικά αυτάρκης.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πατούλης, προσδιόρισε τις εξής προτεραιότητες:

 

 1. Η ισότιμη εκπροσώπηση όλων των Δήμων ανεξαρτήτως πληθυσμιακού μεγέθους, στα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης.
 2. Η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
 3. Η αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων σε μικρούς ορεινούς Δήμους, που στερούνται διαχειριστικής επάρκειας, επομένως, και πρόσβασης στα κονδύλια του ΕΣΠΑ
 4. Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που περιλαμβάνει την εκτέλεση μελετών και έργων, αλλά και την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών, με προτεραιότητα τους Δήμους της Περιφέρειας.
 5. Η διεκδίκηση αναβαθμισμένου ρόλου στα όργανα που διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΣΠΑ και του «Πράσινου Ταμείου».
 6. Η δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος για την Αυτοδιοίκηση, ύψους 2 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα διατεθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων Δήμων σε όλη τη χώρα , με φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ.
 7. Η διεκδίκηση αξιοπρεπών αμοιβών για τα αιρετά στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης στην Αυτοδιοίκηση.
 8. Η ενίσχυση των μικρών Δήμων, ορεινών και νησιωτικών, με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.
 9. Η ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης, μέσα από την προωθούμενη αλλαγή του Καλλικράτη, με ταυτόχρονη διασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

10. Η αξιοποίηση κάθε μορφής χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ταμεία, ΕΣΠΑ ή ευρωπαϊκά κοινωνικά ταμεία, για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

11. Η ενίσχυση των κοινωνικών μας δομών και η κατοχύρωση νέων ρόλων κι αρμοδιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα στον τομέα ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης, με αφετηρία τις 32.000 θέσεις εργασίας που έχουμε ήδη εξασφαλίσει για όλους τους Δήμους της χώρας από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες.

12. Η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων από πλευράς Κ.Ε.Δ.Ε για ζητήματα εθνικής εμβέλειας που αφορούν όμως τις τοπικές κοινωνίες κι ιδιαίτερα ακριτικούς και νησιωτικούς Δήμους, όπως η ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση, η ενίσχυση των δομών υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος , η ενίσχυση της απασχόλησης, η αειφόρος ανάπτυξη, οι Α.Π.Ε, ο χωροταξικός σχεδιασμός κλπ.

13. Η  ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσα από την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την αναβαθμισμένη λειτουργία του ειδικού γραφείου αντιπροσώπευσης της Κ.Ε.Δ.Ε., στην έδρα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

 

Δημιουργούμε μια νέα, ισχυρή, αυτοδιοικητική συμμαχία

Ολοκληρώνοντας την ομιλίας του ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, τόνισε: «Είμαι αισιόδοξος ότι μέσα από τη διαδικασία των προσυνεδριακών μας εκδηλώσεων, βάζουμε τις βάσεις για τη δημιουργία μιας νέας, ισχυρής αυτοδιοικητικής συμμαχίας, που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση για να ανταποκριθεί σε ένα νέο και ενισχυμένο ρόλο στην προώθηση της εθνικής και της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Με τη δική σας δύναμη, με τη δική σας συνεργασία, κάνουμε βήματα μπροστά. Φέρνουμε ανατροπές, Πάμε την Αυτοδιοίκηση μπροστά».

Χαιρετισμούς στην προσυνεδριακή εκδήλωση απηύθυναν ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Θώμας Μπέγκας, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου και Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιάννης Λώλος, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Φλώρινας Γιάννης Βοσκόπουλος, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Βαγγέλης Σημανδράκος.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Προσυνεδριακή εκδήλωση ΚΕΔΕ στα Γιάννενα: Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, οι προτεραιότητες για τις ορεινές περιοχές και τα προβλήματα της παιδείας, τα κεντρικά θέματα συζήτησης

Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας της χώρας, τα οξυμένα προβλήματα και οι προτεραιότητες για τις ορεινές περιοχές, τα επείγοντα ζητήματα παιδείας, αλλά και τα τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους δήμους στις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας είναι τα θέματα που τέθηκαν σε συζήτηση στην προσυνεδριακή εκδήλωση διαλόγου της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιείται σήμερα στα Γιάννενα, ενόψει του επικείμενου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα γίνει στις 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική με θέμα: «Η Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες μπροστά».

Σε δύο κρίσιμα για την στήριξη της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής, την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων αλλά και την αποπληρωμή των οφειλόμενων των γεωργοκτηνοτρόφων για τα έτη 2013-2014, εστίασε στην εισήγησή του ο Δημήτρης Τζιαχρήστας, πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης , μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Δομοκού.

Όπως ανέφερε «τα δύο τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα για την κτηνοτροφία στη χώρα μας η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων, θέμα που κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα την καταβολή προς τους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζημίωσης του άρθρου 68 και της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά και να επηρεάσει την υλοποίηση και άλλων προγραμμάτων, όπως αυτό της βιολογικής κτηνοτροφίας, της διατήρησης αυτοχθόνων φυλών κ.α.»

Ο κ. Τζιαχρήστας διευκρίνισε ότι από το 2012 οπότε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αφαίρεσε από τους διαθέσιμους βοσκότοπους πολύ μεγάλο αριθμό στρεμμάτων, δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα στους κτηνοτρόφους. Αν και μετά από διαμαρτυρίες το θέμα φαίνεται να έχει διευθετηθεί για το χρονικό διάστημα μετά την 1-1-2015, με την ψήφιση του νόμου 4254/2014, ωστόσο όπως διευκρίνισε «παραμένουν σε εκκρεμότητα τα έτη 2013 και 2014, για τα οποία οι επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις δεν επαρκούν για να διανεμηθούν στους κτηνοτρόφους».

Παρουσιάζοντας τις προτεινόμενες ενέργειες αναφέρθηκε αναλυτικά στην αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπου, αλλά και την αποπληρωμή των οφειλόμενων των γεωργοκτηνοτρόφων για τα έτη 2013-2014, μετά την προφανή αστοχία του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης να μειώσει τους επιλέξιμους  βοσκότοπους κατά 30% .

Στην ανάγκη στήριξης των ορεινών δήμων από το κεντρικό κράτος αναφέρθηκε η Αλίκη Σωτηριάδου, πρόεδρος επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Παρανεστίου.

Σύμφωνα με την κυρία Σωτηριάδου είναι επιτακτική η ανάγκη εκτίμησης του  πραγματικού λειτουργικού κόστους των ορεινών μικρών πληθυσμιακά δήμων και το κριτήριο της ορεινότητας θα πρέπει να ενισχυθεί για την κατανομή ΚΑΠ και ιδιαίτερα της ΣΑΤΑ.

Στον τομέα της Ανάπτυξης, επεσήμανε πως  η εξειδίκευση για τους ορεινούς δήμους των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ, Π.Α.Α. κ.λπ.) πρέπει να αποτελεί κοινό στόχο των αυτοδιοικητικών, όπως και η εφαρμογή ειδικού προγράμματος τεχνικής υποστήριξης μικρών δήμων για την προετοιμασία έργων και δράσεων για το ΕΣΠΑ.

Οι ορεινοί δήμοι, όπως είπε, μεταξύ άλλων διεκδικούν ειδικά φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας όπως η θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ στο 16%, 9% και 5% στις ορεινές δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, επαναφορά στο καθεστώς ασφάλισης στον ΟΓΑ των επαγγελματιών των ορεινών περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υποστελέχωση που παρουσιάζουν οι υπηρεσίες των συγκεκριμένων δήμων και μάλιστα σε εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ ανύπαρκτες είναι και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Πρότεινε τη θέσπιση κινήτρων πρόσληψης και παραμονής προσωπικού (με μοριοδότηση της εντοπιότητας, της παραμονής στη θέση πρόσληψης για ικανό χρονικό διάστημα) καθώς και τη θεσμική κατοχύρωση της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των ορεινών δήμων από τις έδρες των νομών ή όμορους δήμους ή της υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας.

Στα ανοιχτά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας, έκανε εκτενή αναφορά  στην ομιλία του ο πρόεδρος της Επιτροπής και δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης.

Ειδικότερα αναφέρθηκε:

Στις σχολικές Επιτροπές που αντιμετωπίζουν σειρά θεσμικών, οικονομικών και λειτουργικών προβλημάτων, ενώ είναι σαφής η ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησής τους,

Στην επαναπρόσληψη Σχολικών Φυλάκων,

Στη μη προώθηση συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων,

Στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών εγκαταστάσεων,

Στις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας που στο μεγαλύτερο ποσοστό υπολειτουργούν,

Στη νεολαία και την ανάγκη εμπλοκής της στα θέματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στην πολιτική γενικότερα,

Στα Τοπικά Συμβούλια Νέων που είναι σχεδόν στο σύνολό τους ανενεργά,

Στις κτιριακές ανάγκες και το κόστος λειτουργίας σχολικών εγκαταστάσεων: Στην Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων,

Στη Λειτουργία Κοινωνικών Φροντιστηρίων με στόχο την ενίσχυση ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού,

Επίσης ο Γ. Ιωακειμίδης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Επιτροπή, και τις δράσεις που σχεδιάζει. Συγκεκριμένα:

Έχει ήδη ζητηθεί συνάντηση της Επιτροπής με τον καινούργιο υπουργό Παιδείας, προκειμένου να εκτεθούν από τη μεριά της ΚΕΔΕ τα προβλήματα που απασχολούν την Τ.Α., αλλά και να υπάρξει γόνιμος διάλογος μεταξύ αυτής και του υπουργείου,

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαμόρφωση και η αποστολή ερωτηματολογίου, προς όλους τους δήμους, ώστε να αναδειχθούν τα κρίσιμα εκείνα ζητήματα, τα οποία η επιτροπή θα κληθεί να προσεγγίσει

Συνάντηση και στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), που αποτελεί από τους φορείς – κλειδιά στην υλοποίηση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης,

Διοργάνωση συνεδρίου αφιερωμένου στη νεολαία και τις δράσεις της, με τη συμμετοχή των νεότερων δημοτικών συμβούλων από κάθε δήμο.

 

 

 

 

Σ.Σ.: 

 • Αναλυτικό ρεπορτάζ από τις εργασίες καθώς και τις σχετικές εισηγήσειςθα βρείτε στο
 • http://www.localit.gr/archives/80551

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

 

Πρόταση για επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και επιστροφή στους δήμους των πρώην δημοτικών αστυνομικών που σήμερα υπηρετούν στην ΕΛΑΣ κατέθεσε η ΚΕΔΕ στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόταση- σχέδιο διάταξης για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και την επιστροφή των πρώην δημοτικών αστυνομικών που σήμερα υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία στους δήμους κατέθεσε σήμερα η ΚΕΔΕ στην ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα η ΚΕΔΕ, με το σχέδιο διάταξης προτείνει τα εξής:

Μέχρι την 1η Μαΐου 2015 καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που συστάθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2014.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι μετατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που συνιστώνται εκ νέου στους δήμους και συγκεκριμένα σε Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Η κατάργηση των θέσεων γίνεται όταν ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες που απαιτούνται  για τη μετάταξή τους και σε κάθε περίπτωση έως και την 1η Μαΐου 2015.

Οι υπάλληλοι- δημοτικοί αστυνομικοί μετατάσσονται κατά προτεραιότητα στους δήμους από τους οποίους προήλθαν, με πράξη μετάταξης που εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο του οικείου δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικής τους κάλυψης για το 2015 θα καλυφθούν από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, θα είναι οι ίδιες που ίσχυαν πριν την κατάργησή της. 

Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού και των κατά περίπτωση αρμόδιων αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Επίσης στο σχέδιο διάταξης υπάρχει πρόβλεψη ώστε μετά τη συμπλήρωση συνολικής υπηρεσίας ενός υπαλλήλου δέκα ετών στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, ενός ή περισσότερων δήμων, να επιτρέπεται η μετάταξή του σε άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων. Να σημειωθεί ότι δεν υπολογίζεται ως προϋπηρεσία το χρονικό διάστημα από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία που τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

 

Συνάντηση προέδρου ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη, με αντιπροσωπεία της ΠΟΠ-ΟΤΑ

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της ΠΟΠ-ΟΤΑ Μάρκο Δαρδαμάνη και τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκ μέρους της ΠΟΠ-ΟΤΑ ζητήθηκε η παρέμβαση της ΚΕΔΕ για σειρά θεμάτων όπως:

 • Η  επανασύσταση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων με την επαναπρόσληψη όσων έχουν απολυθεί ή βρίσκονται με δικαστικές αποφάσεις στην εργασία.
 • Η άμεση κατάργηση της απαγόρευσης προσλήψεων στους δήμους  ΥΕ και ΔΕ προσωπικού και ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθώς και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες των ΟΤΑ.
 • Την ορκωμοσία του προσωπικού που έχει προσληφθεί με προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ και εργάζονται επί πολλά χρόνια στους ΟΤΑ.
 • Η απελευθέρωση των εθελοντικών μετατάξεων σε μόνιμη βάση χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες και τη γραφειοκρατία που ισχύει σήμερα.
 • Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές καθαρίστριες.

 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης διαβεβαίωσε την αντιπροσωπεία της ΠΟΠ –ΟΤΑ πως θέση της ΚΕΔΕ είναι να επανέλθει η αρμοδιότητα στους δήμους και να επανασυσταθεί η Δημοτική Αστυνομία. Αρχικά, να στελεχωθεί με τους 1.600 δημοτικούς αστυνόμους που έχουν μεταταχθεί στην ΕΛΑΣ, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστούν και οι αναγκαίοι πόροι για την άσκηση της αρμοδιότητας.

Σε ότι αφορά στους σχολικούς φύλακες, η Αυτοδιοίκηση είναι υπέρ της επιστροφής τους στα σχολεία διότι προστατεύουν και τους μαθητές αλλά και τις σχολικές υποδομές.

Επίσης τόνισε ότι είναι πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης να αναπληρωθούν οι ελλείψεις σε προσωπικό ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, έστω και με προσωρινές λύσεις, αν και πάγια θέση είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των δήμων με μόνιμο τακτικό προσωπικό.

Τέλος σε ότι αφορά στις σχολικές καθαρίστριες ο κ. Πατούλης ανακοίνωσε  στην αντιπροσωπεία της ΠΟΠ-ΟΤΑ ότι ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν την ομάδα εργασίας, η οποία συμφωνήθηκε να συσταθεί κατά τη διάρκεια συνάντησής του  με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, είναι αυτό των σχολικών καθαριστριών.

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Επιστολή του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη προς την Περιφερειάρχη Αττικής Ρ. Δούρου

Επιστολή προς την Περιφερειάρχη Αττικής Ρ. Δούρου απέστειλε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης, με αφορμή τις δημόσιες καταγγελίες Δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αττικής, για εξωθεσμικές παρεμβάσεις και συμπεριφορές του Αντιπεριφερειάρχη Γ. Καραμέρου.

Στην επιστολή αποτυπώνεται ξεκάθαρα η βούληση της Κ.Ε.Δ.Ε. να υπάρχει στενή συνεργασία των ΟΤΑ Α’ Βαθμού με όλες τις Περιφέρειες, αρκεί η συνεργασία αυτή να στηρίζεται στη βάση της ισοτιμίας και της αμοιβαιότητας. Επιπλέον, ο Γ. Πατούλης επισημαίνει ότι για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, το ζητούμενο δεν είναι το ποιος θα διαχειρισθεί τα χρήματα του επισιτιστικού προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας, όπως ισχυρίζονται παράγοντες της Περιφέρειας, αλλά πως αυτά τα χρήματα θα φτάσουν όσο το δυνατόν συντομότερα, στους συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ενώ τονίζει ότι σε καμία περίπτωση οι αιρετοί εκπρόσωποι των ΟΤΑ δεν πρόκειται να ανεχθούν μειωτικές συμπεριφορές και χαρακτηρισμούς, από όπου κι αν αυτοί προέρχονται.

 

 

 

 

Παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της επιστολής:

 

«Αξιότιμη κυρία Περιφερειάρχη

 

Θα ήθελα με την παρούσα επιστολή να σας θέσω επίσημα εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος το θεσμικό και πολιτικό ζήτημα που έχει  δημιουργηθεί μετά τις δημόσιες καταγγελίες που διατύπωσαν οι Δήμαρχοι Λυκόβρυσης- Πεύκης, Παπάγου- Χολαργού και Μεταμόρφωσης, σε βάρος του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αττικής κ. Καραμέρου, αλλά και τις απαξιωτικές δημόσιες τοποθετήσεις του τελευταίου σε Μ.Μ.Ε., σε βάρος των αιρετών εκπροσώπων του Α΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης.

 

Με βάση τις καταγγελίες αυτές, που επί της ουσίας ουδέποτε διαψεύστηκαν, αλλά και το περιεχόμενο των δηλώσεων και συνεντεύξεων του Αντιπεριφερειάρχη, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο:

 • Kαταγγείλαμε δημόσια κάθε εκβιαστική συμπεριφορά σε βάρος αιρετών του Α’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης, ιδίως όταν αυτή προέρχεται από στελέχη άλλου βαθμού της Αυτοδιοίκησης.
 • Εκφράσαμε την αποφασιστικότητά μας να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να  αμφισβητήσει το δικαίωμα και τη δυνατότητα της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να διαχειρίζεται αυτόνομα και με διαφάνεια τα κονδύλια που αφορούν έργα και δράσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Είτε αυτά προέρχονται από το ΕΣΠΑ, είτε από άλλα ευρωπαϊκά ταμεία ή εθνικά προγράμματα.
 • Δηλώσαμε ότι δεν παραιτούμαστε από το δικαίωμα να διεκδικούμε και να διαχειριζόμαστε οι ίδιοι, κι όχι μέσω μεσαζόντων, τα χρήματα που αφορούν τις τοπικές μας κοινωνίες.
 • Διατυπώσαμε με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο τη βούληση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού να είναι αυτοί που θα διαχειριστούν τα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αφού διαθέτουμε τις δομές, το προσωπικό, την γνώση των τοπικών αναγκών και την εμπειρία ώστε τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν άμεσα κι αποτελεσματικά.
 • Σας ζητήσαμε να λάβετε υπόψη τις καταγγελίες των τριών Δημάρχων και να αποδοκιμάσετε δημόσια συμπεριφορές που συνδέουν την κατανομή των κονδυλίων του Περιφερειακού Ταμείου, δηλ. των χρημάτων των ελλήνων φορολογουμένων, με τη συμμόρφωση ή μη των Δημάρχων με τις επιθυμίες και υποδείξεις των στελεχών της Περιφέρειας.

Διαπιστώσαμε όμως στη συνέχεια ότι τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε, αντίθετα, σε συνεδρίαση του Περιφερειακού σας Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα, με δημόσια δήλωσή του ο αντι-περιφερειάρχης κ. Καπάταης, τόνισε πως «οι ενέργειες του κ. Καραμέρου είναι απολύτως συμβατές με το θεσμικό και πολιτικό του ρόλο».

 

Αν οι δηλώσεις αυτές απηχούν την επίσημη θέση της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής , θεωρούμε ότι πλέον δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και στη μεταξύ μας συνεργασία.

 

Θεωρούμε απαράδεκτο η Διοίκηση της Περιφέρειας να θεωρεί αποδεκτή  πολιτική συμπεριφορά τις απειλές και των εκβιασμών αιρετών Δημάρχων από αντι-περιφερειάρχες. Εκβιασμούς και απειλές που όχι μόνον δεν διαψεύστηκαν, αλλά εμμέσως επιβεβαιώθηκαν.

 

Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση ως αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών,  να συναρτάται η έγκριση έργων και η διάθεση κονδυλίων από το αν είμαστε αρεστοί ή όχι στον εκάστοτε αντιπεριφερειάρχη.

 

Δεν ανεχόμαστε από συνεργάτες σας να μας υβρίζουν και να μας προσάπτουν μειωτικούς χαρακτηρισμούς όπως  «παράγκα Δημάρχων», «Δήμαρχοι που νοιάζονται για την κουτάλα», «το πάρτι τελείωσε», κλπ.

 

Δεν σας τιμά ως νέα Διοίκηση, που διαθέτει στήριξη που ξεπερνά τη δύναμη του κομματικού φορέα που ανήκετε,  να αποδέχεστε τη λογική του στενού σας συνεργάτη, που διαχωρίζει τους Δημάρχους σε «δεξιούς και μη δεξιούς». Σε μια περίοδο μάλιστα που η Πατρίδα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε την ενότητα και τη συνεργασία όλων μας.

 

 

Ως Κ.Ε.Δ.Ε., δεν επιθυμούμε την πόλωση στις σχέσεις μεταξύ Δήμων και Περιφερειών. Επιθυμούμε τη στενή συνεργασία, με όλους τους θεσμούς του Κράτους και κυρίως με τους θεσμούς που εκπροσωπούν την Αυτοδιοίκηση, αρκεί η συνεργασία αυτή να στηρίζεται στη βάση της ισοτιμίας και της αμοιβαιότητας.

 

Ξεκαθαρίζουμε επίσης με την ευκαιρία της επιστολής αυτής, για μια ακόμη φορά,  ότι για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, το ζητούμενο δεν είναι το ποιος θα διαχειρισθεί τα χρήματα του επισιτιστικού προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας. Αλλά το πως αυτά τα χρήματα θα φτάσουν όσο το δυνατόν συντομότερα,  στους συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Εμείς πιστεύουμε ότι οι Δήμοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις τοπικές ιδιαιτερότητες, έχουν τις δομές, το προσωπικό και την εμπειρία να ανταποκριθούν στο δύσκολο αυτό εγχείρημα.  Στοχευμένα και χωρίς καθυστέρηση.  Όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από τη λειτουργία πάνω από 4500 δημοτικών κοινωνικών δομών, χωρίς οικονομική συνδρομή από καμία Περιφέρεια, στηρίξαμε στην πράξη εκατοντάδες χιλιάδες φτωχούς  συμπολίτες μας.  Το ίδιο θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε και στο μέλλον.

Με, ή χωρίς τις Περιφέρειες.  Με ή χωρίς τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

Αυτό όμως που δεν θα ανεχθούμε σε καμία περίπτωση, είναι να μας προσβάλλουν και να μας απειλούν.

 

Σας ζητώ λοιπόν να προστατεύσετε το κύρος του θεσμού που υπηρετείτε και να αποδοκιμάσετε δημόσια την αντιθεσμική συμπεριφορά του κου Καραμέρου, όχι γιατί σας το ζητά η Κ.Ε.Δ.Ε., αλλά γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν συνάδει η συμπεριφορά αυτή με τη δική σας πολιτική φιλοσοφία.

 

 

Φιλικά

 

Γιώργος Πατούλης

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος»

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Αυτοδιοίκηση και αγροτική ανάπτυξη, το μέλλον των ορεινών περιοχών αλλά και θέματα παιδείας συζητούνται στην προσυνεδριακή εκδήλωση της ΚΕΔΕ στα Γιάννενα, ενόψει του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ τον προσεχή Μάιο

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, 9 το πρωί, ξενοδοχείο Du Lac

Η αγροτική ανάπτυξη και ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης, τα προβλήματα και οι προτεραιότητες για τις ορεινές περιοχές, ζητήματα παιδείας, αλλά και τα τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους δήμους στις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν την προσυνεδριακή εκδήλωση διαλόγου που πραγματοποιείται στα Γιάννενα αύριο, Τετάρτη 11 Μαρτίου, ενόψει του επικείμενου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα γίνει στις 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική με θέμα: «Η Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες μπροστά».
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί στο ξενοδοχείο Du Lac.

Κατά την έναρξη των εργασιών θα μιλήσουν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, ο δήμαρχος Ιωαννιτών Θωμάς Μπέγκας, οι πρόεδροι ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννης Λώλος και Δ. Μακεδονίας Γιάννης Βοσκόπουλος και οι περιφερειάρχες Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης και Δυτ. Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Θα ακολουθήσει συζήτηση για τα εξής θέματα:
Αγροτική ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση, με εισηγητή τον πρόεδρο της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Τζιαχρήστα, δήμαρχο Δομοκού.
Τα προβλήματα και οι προτεραιότητες για τις ορεινές περιοχές, με εισηγήτρια την πρόεδρο της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ, Αλίκη Σωτηριάδου, δήμαρχο Παρανεστίου.
Οι προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης στον τομέα της Παιδείας με εισηγητή τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας της ΚΕΔΕ Γιώργο Ιωακειμίδη, δήμαρχο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου πραγματοποιούνται συνολικά επτά εκδηλώσεις. Μετά το Ηράκλειο, την Ξάνθη και τα Γιάννενα ακολουθούν οι εξής εκδηλώσεις:
Στο Βόλο, 16 Μαρτίου, για τους δήμους Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στον Πειραιά, 27 Μαρτίου, για τους δήμους Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στο Αγρίνιο, 3 Απριλίου, για τους δήμους Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και στο Λουτράκι, 22 Απριλίου για τους δήμους Αττικής και Πελοποννήσου.

Οι θέσεις και οι απόψεις που θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες, θα αποτελέσουν το αντικείμενο διαβούλευσης του Ετήσιου Συνεδρίου, 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική, όπου αναμένεται να αποφασιστεί το νέο στρατηγικό σχέδιο δράσεων και πρωτοβουλιών που θα καθορίσει την πορεία του θεσμού για τα επόμενα χρόνια.

Σ.Σ1 . Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της προσυνεδριακής εκδήλωσης
Σ.Σ.2. Οι εργασίες θα μεταδοθούν ζωντανά στο http://streaming3.syzefxis.gov.gr/kedestream/live.php  καθώς και από το http://www.localit.gr/archives/80551

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επαφές Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλη, με Ευρωπαίους αξιωματούχους με επίκεντρο το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διάρκεια σύντομης μετάβασής του στις Βρυξέλλες

Ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής και επικαιρότητας με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στην πατρίδα μας, εξετάστηκαν στις επαφές του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε Γιώργου Πατούλη, με Ευρωπαίους αξιωματούχους στο πλαίσιο μετάβασής του στις Βρυξέλλες.

Στη διάρκεια της ολιγόωρης παραμονής του, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, συναντήθηκε με την Πρέσβη, Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, την οποία και ενημέρωσε για το ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ.

Στο επίκεντρο των συζητήσεών τους βρέθηκαν, επίσης, θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων, μεταξύ των οποίων, και η συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Ε στην προσπάθεια για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της Επιτροπής των Περιφερειών, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, είχε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής Περιφερειών Jiri Burianek, στη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν οι προοπτικές που ανοίγονται για την τοπική αυτοδιοίκηση την περίοδο 2014-2020.

Ο κ. Πατούλης, αναφέρθηκε, επίσης, στην αναγκαιότητα να αναπτυχθούν προγράμματα σχεδιασμένα στις ανάγκες των ελληνικών νησιωτικών και ορεινών δήμων με ειδική υγειονομική μέριμνα ώστε ισότιμα οι πληθυσμοί στις περιοχές αυτές να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αγαθό της Υγείας.

Ο Γενικός Γραμματέας των Περιφερειών κ. Burianek, έκανε ιδιαίτερη επισήμανση στο νέο πακέτο Γιούνκερ που μέσα από μία εποικοδομητική συνεργασία της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας με την ΚΕ.Δ.Ε μπορεί να προκύψουν οφέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Με την ευκαιρία της συνάντησής τους, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, προσκάλεσε τον Γενικό Γραμματέα των Περιφερειών κ. Burianek, να τιμήσει με την παρουσία του τις εργασίες του τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε που θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική.

Στο περιθώριο της επίσκεψής του στα γραφεία της Επιτροπής Περιφερειών ο κ. Πατούλης, είχε επαφές, επίσης, με εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων, με τον εκπρόσωπο - συντονιστή του κόμματος των Φιλελευθέρων Abdoul Diallo, και τον συντονιστή στη πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Endrik Marfia.

 

Επαφές είχε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε, επίσης, με την Ευρωβουλευτή της Σουηδίας Anna Hedh, μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωκοινοβουλίου, και την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής για την Ισότητα και Αντιδήμαρχο Στοκχόλμης Ewa Samuelsson. Αφορμή στάθηκε η συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Ισότητας ενόψει του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, και στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν ο ρόλος και η δράση της Επιτροπής στο Ευρωκοινοβούλιο.

Κλείνοντας τις επαφές του ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, συναντήθηκε με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Karmenu Vella, με τον οποίον συζήτησε ζητήματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων και περιορισμού των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα μέσα από καινοτόμα προγράμματα. Συν τοις άλλοις εξετάστηκαν θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων στην Ελλάδα με σύγχρονες πρακτικές όπως είναι η κομποστοποίηση και η ανακύκλωση, που θα εφαρμοστούν μέσα από οργανωμένες πολιτικές όπου η τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθμού θα έχει πρωτεύοντα ρόλο.

Στις επαφές του στις Βρυξέλλες τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε συνόδεψαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών Δημήτρης Καλογερόπουλος, και η υπεύθυνη του γραφείου της Κ.Ε.Δ.Ε στις Βρυξέλλες Κατερίνα Καράβολα.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Ενέργειες καταγραφής της κατάστασης των δημοτικών αθλητικών υποδομών πανελλαδικά και αναζήτησης χρηματοδότησης προωθεί η Κ.Ε.Δ.Ε

Την καταγραφή όλων των αθλητικών υποδομών σε επίπεδο δήμων με σκοπό να αποκτηθεί ολοκληρωμένη γνώση της κατάστασής τους και να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης μέσω Ε.Σ.Π.Α για παρεμβάσεις, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στην ημερίδα με θέμα: «Βιώσιμη λειτουργία κολυμβητηρίων» που διοργάνωσε η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης, έθεσε ως σημαντικό για τις εκάστοτε δημοτικές διοικήσεις να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των αθλητικών τους υποδομών σε συνθήκες ασφάλειας για τους χρήστες, θέτοντάς τις στη διάθεση τόσο των πολιτών όσο και των αθλητικών σωματείων. Πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνον στα κολυμβητήρια αλλά στο σύνολο των αθλητικών υποδομών που στη μεγάλη τους πλειοψηφία ανήκουν ιδιοκτησιακά σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε κ. Πατούλης, ανέφερε ότι Αυτοδιοίκηση και Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας αποτελούν συμμάχους στην προσπάθεια που γίνεται για να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία των κολυμβητηρίων σε όλη την Ελλάδα. «Η αναζήτηση τρόπων για τη βιώσιμη λειτουργία τους είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Ως Κ.Ε.Δ.Ε έχουμε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες μια εθνική καταγραφή όλων των αθλητικών υποδομών σε επίπεδο Δήμων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει. Μέσα από την καταγραφή αυτή θα αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη γνώση των αναγκών, θα υπάρξει μια εθνική καταγραφή όλων των προβλημάτων ώστε στη συνέχεια να αναζητήσουμε τρόπους και πόρους για να προχωρήσουμε σε δραστικές παρεμβάσεις».

Με στόχο να υπάρξει περιορισμός των λειτουργικών εξόδων όλων των δημοτικών υποδομών, η Κ.Ε.Δ.Ε αναζητά τρόπους για να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω του Ε.Σ.Π.Α έργα που αφορούν στη μείωση του ενεργειακού κόστους των αθλητικών υποδομών με εφαρμογή συστημάτων και προγραμματισμό παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις λειτουργίες, μεταξύ άλλων, και των κολυμβητηρίων.

Εκτός από το ζήτημα της αδειοδότησης των εγκαταστάσεων που ετέθη, ο κ. Πατούλης, αναφέρθηκε και στις τεράστιες περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση που φτάνουν στο 65% σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν από το 2010, αλλά και στη σημαντική μείωση στο προσωπικό των δήμων. Στο σημείο αυτό επεσήμανε ότι η λειτουργία των αθλητικών υποδομών και των δημοτικών αθλητικών προγραμμάτων στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό που απασχολούνταν με συμβάσεις έργου, οι οποίες στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν ανανεώθηκαν μετά την εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας. Ως συνέπεια, οι δήμοι κλήθηκαν ουσιαστικά να διατηρήσουν ανοικτές τις αθλητικές μας υποδομές με σημαντικά λιγότερους πόρους και με ελάχιστο προσωπικό.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Πατούλης, χαρακτήρισε τεράστιας πολιτικής σημασίας για την Αυτοδιοίκηση το να παραμένουν ανοικτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις. «Για μας είναι σημαντικό να προσφέρουμε σε όλους τους κατοίκους, ιδίως στη νέα γενιά πολλές και ποιοτικές επιλογές για άθληση και ψυχαγωγία. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας κι αυτήν την προτεραιότητα θέλουμε να κάνουμε πράξη μέσα από μία κοινή προσπάθεια που στόχο έχει να διασφαλίσει ότι στην Ελλάδα θα διατηρούμε ανοικτά τα κολυμβητήρια και τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις μας 12 μήνες το χρόνο, με σύγχρονους κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας για τους χρήστες».

 

Ανάμεσα στους Δημάρχους που παραβρέθηκαν στην ημερίδα ήταν και η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, ο Δήμαρχος Μήλου Γεράσιμος Δαμουλάκης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Γιώργος Γκιώνης, ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ ενόψει του επικείμενου τακτικού συνεδρίου

Οι προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης

Α΄ βαθμού για τις Ορεινές Περιοχές

 

 

Τις  προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού για τις Ορεινές Περιοχές της χώρας οριοθέτησε η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ ενόψει του επικείμενου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ αλλά και της προσυνεδριακής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα, στις 11 Μαρτίου, με τη συμμετοχή των δήμων της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης.

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τόσο η πρόεδρος της Επιτροπής Αλίκη Σωτηριάδου, δήμαρχος Παρανεστίου, όσο και ο αντιπρόεδρος Πασχάλης Γκέτσιος, δήμαρχος Νεστορίου, τόνισαν τη σημασία της δημιουργίας, για πρώτη φορά,  αυτής της θεματικής Επιτροπής στην ΚΕΔΕ, η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τις ορεινές περιοχές της χώρας- η οποία χαρακτηρίζεται από ορεινότητα σε ποσοστό 70% - καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής τους.

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Επιτροπή Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ,

οι τομείς που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την τρέχουσα περίοδο είναι οι παρακάτω:

 

 • Διάκριση εννοιών «Ορεινός Δήμος», «Ορεινή Περιοχή», «Ορεινή Κοινότητα» , «Μειονεκτική Κοινότητα» πριν και μετά τον Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αποσαφήνιση της σημερινής κατάστασης.
 • Θεσμική κατοχύρωση του χαρακτηρισμού ενός δήμου ως «ορεινού».
 • Καταγραφή των νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα των ορεινών περιοχών.
 • Καταγραφή των πρόσφατων ερευνών και μελετών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα προβλήματα και τις προτεινόμενες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές αντιμετώπισής τους, που αφορούν τις ορεινές περιοχές.
 • Συνεργασία με τους ορεινούς Δήμους και με τα δίκτυα που έχουν συγκροτήσει, προκειμένου να καταγραφούν και να κωδικοποιηθούν τα προβλήματα και οι προτάσεις τους. Διαμόρφωση ερωτηματολογίου σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ. και αποστολή του στους δήμους για  ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων που κατά  προτεραιότητα θα απασχολήσουν την επιτροπή την τρέχουσα περίοδο.
 • Συνεργασία με τις υπόλοιπες Επιτροπές της ΚΕΔΕ κατά τη διατύπωση προτάσεων προς τα υπουργεία και ιδιαίτερα προς το υπουργείο Εσωτερικών για θεσμικές και κανονιστικές ρυθμίσεις [ενδεικτικά για ζητήματα οικονομικά (διαμόρφωση κριτηρίων  κατανομής των ΚΑΠ και των λοιπών  κρατικών χρηματοδοτήσεων σε συνδυασμό με το ελάχιστο λειτουργικό κόστος των ορεινών μικρών δήμων), οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός δήμων, ζητήματα άσκησης αρμοδιοτήτων, αρμοδιότητες ΚΕΠ, ζητήματα θέσπισης κινήτρων πρόσληψης και παραμονής προσωπικού, θέματα καταστατικής θέσης των αιρετών κλπ] .
 • Πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης νέας προγραμματικής περιόδου  και Ορεινοί Δήμοι (Ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).
 • Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας.
 • Εξειδίκευση – Διαμόρφωση προτάσεων για τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ, Π.Α.Α. κ.λπ.) για τους Ορεινούς Δήμους.
 • Στρατηγικές ανάπτυξης ορεινού χώρου – Θέσπιση κινήτρων αποκέντρωσης.
 • Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας της Επιτροπής στο εξωτερικό και εσωτερικό, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της Ελληνικής περιφέρειας (ΠΕΔ, Πανεπιστήμια, Αναπτυξιακές Εταιρίες, φορείς διαχείρισης, ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς στο χώρο της οικολογίας κ.λπ.) και σύνδεσή της με δημόσιους φορείς (Υπουργεία, ΕΝΠΕ κ.λπ.).
 • Επιδίωξη εκπροσώπησης της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών σε αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παρεμβάσεις για τη δημιουργία εργαλείων στρατηγικής σημασίας για την κατοχύρωση της ορεινότητας (Κτηματολόγιο για οριοθετήσεις ορεινών χώρων, Χωροταξικό Πλαίσιο, GIS, Βάσεις δεδομένων, Οδηγοί για εξαιρετικής σημασίας θέματα).
 • Εκπόνηση συνοπτικών εμπειρογνωμοσυνών ενδεικτικά για την αποδελτίωση του υπάρχοντος υλικού (διατάξεων, ερευνών, μελετών, προτάσεων), προς υποβοήθηση του έργου των αιρετών και διατύπωση προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις και αναπτυξιακά προγράμματα προς τους αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς δημόσιους φορείς.
 • Συστηματική πληροφόρηση των ορεινών δήμων, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας σχετικού ενημερωτικού ιστότοπου στο www.kedke.gr. και η προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο των απόψεων και των προτάσεων της ΚΕΔΕ για τα θέματα της ορεινότητας με στόχο τη διασφάλιση της αναγκαίας πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης.
 • Δημιουργία Ινστιτούτου Ορεινής Πολιτικής.
 • Πρόβλεψη ειδικών δράσεων οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης των ορεινών δήμων.
 • Ανάδειξη των προβλέψεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (νέο ΕΣΠΑ 2014–2020, Π.Α.Α. κλπ) για τις ορεινές περιοχές.

 

Επίσης αποφασίστηκε να κατατεθούν αιτήματα στα αρμόδια υπουργεία  προκειμένου, πρώτον, να καλυφθούν με έκτακτη επιχορήγηση οι δαπάνες που προέκυψαν λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών για τις ανάγκες θέρμανσης των σχολικών μονάδων στις ορεινές περιοχές, δεύτερον, να επιχορηγηθούν οι ορεινές περιοχές που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα και τρίτον, να θεσπιστούν κίνητρα για την κάλυψη αγροτικών ιατρών στις ορεινές περιοχές που στερούνται υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

Τέλος με επιστολή προς τους αρμόδιους να τεθεί το πρόβλημα της μη μετάβασης στο ψηφιακό σήμα  των περισσότερων ορεινών περιοχών, καίτοι έχει ανακοινωθεί ότι το 96% της χώρας καλύφθηκε ήδη με ψηφιακό σήμα.

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τι αποφάσισε η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ για Επισιτιστικό Πρόγραμμα, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και προαγωγή υγείας

Την ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας τόσο για την επίτευξη του εθνικού στόχου για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όσο και την οργάνωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τοπικών κοινωνικών πολιτικών και παρεμβάσεων των δήμων, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2010,  προκρίνει ως βασική προτεραιότητα η ΚΕΔΕ.

 

Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Γ. Πατούλη, στο πλαίσιο των περιφερειακών προσυνεδρίων αλλά και ενόψει του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική.

Ειδικότερα αναφερόμενος ο Γ. Πατούλης στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 τόνισε ότι η ΚΕΔΕ θα στηρίξει συνολικά και συλλογικά την προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προάγοντας και αναδεικνύοντας τις συνεργασίες και τις εταιρικές σχέσεις σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο υπογράμμισε ότι σε κάθε περίπτωση η Αυτοδιοίκηση είναι αντίθετη με τη διαμεσολάβηση ιδιωτών στη διαχείριση του προγράμματος.

 Επίσης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε πως, όπως προέκυψε από τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρ. Αντωνοπούλου, αναμένεται  η προκήρυξη του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους εντός των επόμενων ημερών. Επίσης συμφωνήθηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας μεταξύ της ΚΕΔΕ και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου στον επόμενο κύκλο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας να επανεξεταστεί συνολικά το πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της ΚΕΔΕ που αφορούν μεταξύ των άλλων:

·       την αύξηση του χρονικού διαστήματος υλοποίησής του σε 10-12 μήνες,

·       τη δυνατότητα διαδοχικής πρόσληψης του προσωπικού στους δήμους,

·       την επανεξέταση των κριτηρίων επιλογής των ανέργων.

Σε ότι αφορά τα θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προαγωγής υγείας, η ΚΕΔΕ προτείνει μεταξύ των άλλων τη θεσμοθετημένη λειτουργία  Δημοτικών Ιατρειών και Φαρμακείων με την πιστοποίηση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και την ουσιαστική αποκέντρωση υπηρεσιών υγείας μέσα από τη δημιουργία μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε τοπικό επίπεδο.

Για την προώθηση των παραπάνω αιτημάτων θα ζητηθεί συνάντηση με τον υπουργό Υγείας Π. Κουρουμπλή.

Τέλος η Επιτροπή αποφάσισε να διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης δράσεων μέσω του νέου ΕΣΠΑ, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Κ.Ε.Δ.Ε. με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου

Γ. Πατούλης: «Εντός 10 ημερών εκδίδεται η προκήρυξη για τις 32.000 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας»

 

 

Τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η προεργασία και να εκδοθεί η προκήρυξη για τις 32.000 θέσεις εργασίας στους δήμους μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας συζήτησε η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Γ. Πατούλη, στη συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου.

 

Από την Κ.Ε.Δ.Ε. στη συνάντηση παρέστησαν επίσης τα μέλη του Δ.Σ., Δ. Καφαντάρης, Γ. Μουράτογλου, Σ. Δανιηλίδης και ο Δ. Μπίρμπας.

 

Όπως δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γιώργος Πατούλης, «η αναπληρώτρια υπουργός έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η προκήρυξη για τις θέσεις θα εκδοθεί το επόμενο δεκαήμερο, προκειμένου οι δήμοι να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το προσωπικό εντός Απριλίου. Η δημόσια πρόσκληση για την κάλυψη των 32.000 θέσεων θα δημοσιοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ».

 

Όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, στην συγκεκριμένη πρόσκληση υλοποίησης του προγράμματος δεν συμπεριλαμβάνονται θέσεις σχολικών φυλάκων και καθαριστριών. Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν με νέα προκήρυξη που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα.

 

Στην προκήρυξη που θα εκδοθεί και αφορά στις 32.000 εργασίας στους δήμους μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας θα συμπεριλαμβάνονται και ειδικές φόρμες οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν από τις δημοτικές αρχές. Οι φόρμες θα περιγράφουν το αντικείμενο απασχόλησης των ωφελούμενων καθώς και το παραγόμενο έργο.

 

Να επισημανθεί τέλος ότι η Κ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ της, έχει προτείνει σε επόμενο κύκλο προσλήψεων  να επανεξεταστούν και τα κριτήρια επιλογής των ανέργων. Η σχετική πρόταση αντιμετωπίζεται θετικά από το υπουργείο, ενώ ο προσδιορισμός των νέων κριτηρίων θα αποτελέσει αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας που έχει συσταθεί και απαρτίζεται από στελέχη του υπουργείου και της Κ.Ε.Δ.Ε.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Συνάντηση προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη με τον Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης είχε σήμερα συνάντηση με αντιπροσωπεία της Διοίκησης Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, αποτελούμενη από τους Β. Πετρόπουλο, Γ. Δασκαλάκη και Σ. Λιβέρη με αντικείμενο τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες των δήμων.

Οι εκπρόσωποι του Συνδικάτου κατέθεσαν στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη αιτήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις και τη λειτουργία των δήμων. Ειδικότερα ζήτησαν:

Να καταργηθούν όλες οι μορφές των ελαστικών σχέσεων εργασίας και να μονιμοποιηθούν, χωρίς προϋποθέσεις όλοι οι συμβασιούχοι. Να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσιών. Να καταργηθεί συγκεκριμένο άρθρο του Καλλικράτη, που επιτάσσει τις διοικήσεις των δήμων να προβαίνουν σε εφετειακές δίκες κατά των εργαζομένων. Να επανέλθει το μειωμένο ωράριο στο παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών σταθμών. Να επανέλθει η άδεια για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επίσης οι εκπρόσωποι του Συνδικάτου τάχθηκαν υπέρ της εξασφάλισης της αναγκαίας κρατικής επιχορήγησης των δήμων, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές τους ανάγκες και να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία όλων των εργαζομένων.

Ο κ. Πατούλης, δεσμεύτηκε να εξεταστούν  τα αιτήματα των εργαζομένων.

Παράλληλα τόνισε ότι η ΚΕΔΕ έχει θέσει το αίτημα, οι προσλήψεις από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ να γίνουν με προτεραιότητα στους δήμους. Σε ότι αφορά στην ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσιών ο κ. Πατούλης τόνισε πως πάγια θέση της Αυτοδιοίκησης είναι να διασφαλιστεί μόνιμη και σταθερή εργασία για το προσωπικό που απασχολεί στις υπηρεσίες της, όταν όμως αυτό δεν διασφαλίζεται από την ίδια την Πολιτεία, οι δήμοι είναι αναγκασμένοι να βρουν λύσεις ανάγκης, προκειμένου να προσφέρουν καθημερινές υπηρεσίες στους δημότες τους.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γιώργος Πατούλης: Το νέο ΕΣΠΑ προβάλλει ως η μόνη βασική χρηματοδοτική πηγή για επενδύσεις στους δήμους

Πάγια θέση της ΚΕΔΕ, είναι η δημιουργία ενός ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους δήμους

 

 

Η Αυτοδιοίκηση της χώρας, ως το μεγαλύτερο θύμα της δημοσιονομικής κρίσης, έχει απόλυτη ανάγκη διασφάλισης της οικονομικής της επιβίωσης αφενός και συμμετοχής της στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 αφετέρου, καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εθνική ανάπτυξη, αν δεν υπάρχει τοπική ανάπτυξη, αλλά γιατί το νέο ΕΣΠΑ προβάλλει ως η μόνη βασική χρηματοδοτική πηγή για επενδύσεις στους δήμους.

Αυτή τη διαπίστωση υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και της Επιτροπής ΕΣΠΑ Γιώργος Πατούλης κατά την προσυνεδριακή εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα στο Ηράκλειο σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, ενόψει του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στην ομιλία του στην ενότητα συζήτησης που αφορούσε τη συμμετοχή των δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο θύμα της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας είναι η Τοπική Αυτοδιοίκησης, σημείωσε. Η δραματική μείωση των εσόδων της προέρχεται από την πρωτόγνωρη περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, σε ποσοστό ως 65%, αλλά και από τη μείωση των ιδίων εσόδων της λόγω του περιορισμού της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.

Όταν σήμερα μιλάμε για επίτευξη του μεγάλου εθνικού στόχου που είναι η δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, εξαιτίας της κρίσης, η ζήτηση για υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης αυξήθηκε, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι ανάγκες για παραπέρα αύξηση των δαπανών μας. Ιδιαίτερα μετά τη μείωση του κοινωνικού ρόλου του κεντρικού κράτους, οι πολίτες στρέφονται σε μας, έχουν ως αποκλειστικό στήριγμα τους την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πώς θα μπορέσει όμως αυτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους, με μειωμένα έσοδα και με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης να επιβάλλει ισοσκελισμένους δημοτικούς προϋπολογισμούς; Αρκεί να αναφέρω δύο στοιχεία :

α) Το 2009 η ΣΑΤΑ στους Δήμους ανήλθε σε 1.107 εκατ. €. Το 2014 δεν ξεπέρασε τα 180 εκατ. € και για το 2015 προβλέπεται ποσό περίπου 130 εκατ. €.

β) Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015–2018, που αποτελεί νόμο του κράτους και δεν γνωρίζουμε πώς θα τροποποιηθεί από τη νέα Ελληνική Κυβέρνηση, το «εθνικό σκέλος» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 700 εκατ. € ετησίως και θα καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης όλης της κεντρικής και της γενικής κυβέρνησης.

Επομένως, η δύσκολη οικονομική συγκυρία επιβάλλει σε όλους τους Δήμους να αναζητήσουν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις χρηματοδότησης.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις και το νέο ΕΣΠΑ 2014–2020 προβάλλει ως η μόνη βασική χρηματοδοτική πηγή».

 

Ο κ. Πατούλης επισήμανε επίσης το γεγονός το νέο ΕΣΠΑ σχεδιάστηκε άκρως συγκεντρωτικά, χωρίς να γίνει αποδεκτή καμία πρόταση της ΚΕΔΕ.

Υπογράμμισε δε ότι για το σύνολο των δήμων θα υπάρξουν ανάγκες προσαρμογής, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, ενώ για μία μεγάλη κατηγορία όμως δήμων και κυρίως τους μικρούς, ορεινούς και νησιώτικους δήμους που δεν διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ουσιαστικού αποκλεισμού τους από το ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε σε μια σειρά από διαπιστώσεις και προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τη πλευρά των δήμων σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ. Μεταξύ άλλων έχει διαπιστωθεί ότι δεν περιλαμβάνεται Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με δικαιούχους τους Δήμους, όπως πρότεινε η ΚΕΔΕ.

“Υπενθυμίζουμε, είπε ο κ. Πατούλης, ότι η πάγια θέση της ΚΕΔΕ, η οποία είχε γίνει αποδεκτή από το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ παράλληλα η Αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ε.Ε. δεν είχε εκφράσει αντιρρήσεις, ήταν η δημιουργία ενός ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους δήμους» .

Επίσης επισήμανε ότι δεν υπάρχει ρητή δέσμευση για τα «ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης» τα οποία σύμφωνα με τις Κοινοτικές κατευθύνσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν με το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση», αποτελεί συνένωση των σημερινών δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας και έχει πόρους μειωμένους κατά 60% σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου 2007–2013. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αυτό από το σύνολο των κοινωνικών προγραμμάτων της Τ.Α., αναφέρονται μόνον οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Ο Γ. Πατούλης επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν περισσότεροι πόροι για τα κοινωνικά προγράμματα και να προγραμματιστεί έγκαιρα η συνέχιση της χρηματοδότησης των σημερινών προγραμμάτων που υλοποιούν οι Δήμοι.

«Για όλα τα παραπάνω, είπε ο κ. Πατούλης, προτείνουμε

 • να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή «εμπροσθοβαρών έργων», στα οποία να περιλαμβάνονται τα έργα που στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
 • την άμεση επικαιροποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού .
 •  Η επικαιροποίηση είναι απαραίτητο να κατοχυρώνει, στο πλαίσιο της πυραμίδας του εθνικού – περιφερειακού – τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού, μαζί με την αποκέντρωση, την επικουρικότητα και τη συνέργεια των προγραμματικών επιπέδων, τη συνταγματικά προβλεπόμενη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων απέναντι στις Περιφέρειες, καθώς και των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στην Κεντρική και την Αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση».

 

Δημήτρης Παπαστεργίου, πρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας: Η καινοτομία, η εύκολη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και η στήριξη της επιχειρηματικότητας καθοριστικά στοιχεία για την τοπική ανάπτυξη

 

Η καινοτομία, η εύκολη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και η στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποτελούν τα τρία βασικά συστατικά στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και την τοπική επιχειρηματικότητα. Στην σχετική  εισήγηση του ο δήμαρχος Τρικκαίων και  πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας  Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι είναι επιτακτική μία ξεκάθαρη διαβαθμικότητα στις αρμοδιότητες προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα επικοινωνίας και επικάλυψης.

Αναφερόμενος στο θέμα της καινοτομίας τόνισε ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ΕΕ συνίσταται στη μετατροπή των ευρωπαϊκών πόλεων σε έξυπνους και βιώσιμους τόπους διαβίωσης. Προς την κατεύθυνση αυτή η επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλία μέσω του προγράμματος «Ορίζοντες 2020″ για μία ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με στόχο την κοινή αξιοποίηση πόρων. Στη συνέχεια ανέφερε μια σειρά από παραδείγματα καινοτόμων δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν από τους δήμους. Μεταξύ αυτών είναι δράσεις όπως:

-       Αισθητήρες (sensors) μέτρησης περιβαλλοντικών ρίπων και Η/Μ ακτινοβολίας , προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα – Πολιτική προστασία (Santander, Hong Kong)

-       Ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών στο σπίτι (FTTH) (πολλά παραδείγματα.

-       Έξυπνη διαχείριση στάθμευσης με υπόγειους αισθητήτες (Μελβούρνη)

-       Δίκτυο ευφυών μεταφορών και έξυπνων φαναριών κυκλοφορίας (πολλές περιπτώσεις)

-       Έξυπνες λύσεις κάδων απορριμμάτων (Λονδίνο)

-       Έξυπνα συστήματα οδοφωτισμού (πολλές περιπτώσεις).

-       Δίκτυα τηλε-πρόνοιας, τηλε-ιατρικής – eHealth (πολλές περιπτώσεις), Προσβασιμότητα ηλικιωμένων σε πληροφορίες και υπηρεσίες (Tokyo).

-       City branding κ.α.

Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να γίνει  αναζήτηση και προετοιμασία χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν τους δήμους και τις κοινωνίες να πάνε μπροστά. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, θα πρέπει να  βρίσκονται στόχοι όπως η τακτοποίηση μεγάλων πολεοδομικών ζητημάτων που αφορούν σε χρήσεις γης, ζώνες οικιστικού ελέγχου, τοπικά χωρικά και άλλα σχέδια που λιμνάζουν εδώ και χρόνια σε πολεοδομικά γραφεία Δήμων και υπουργείων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει η γέφυρα» και ο κύριος πόλος για την προσέλκυση και διευκόλυνση της πραγματοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων» σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας με δημιουργία γραφείου Υποστήριξης Νέων Επιχειρηματιών, σε επίπεδο Δήμου και ίδρυση Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων (start up) για τη φιλοξενία καινοτόμων επιχειρήσεων, που θα αξιοποιούν το τοπικό παραγωγικό δυναμικό.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

http://streaming3.syzefxis.gov.gr/kedestream/live.php

 

 

 

 

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσυνεδριακή εκδήλωση της ΚΕΔΕ στην Ξάνθη - Πρόταση ΚΕΔΕ για πενταετές ΕΠ ανάσχεσης ανθρωπιστικής κρίσης και επανεκκίνησης των τοπικών οικονομιών και φορολογική αποκέντρωση χωρίς επιπλέον φόρους

Την πρόταση για δημιουργία πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο την ανάσχεση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης και την επανεκκίνηση των τοπικών οικονομιών θέτει σε δημόσιο διάλογο η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Η πρόταση κατατέθηκε στην προσυνεδριακή εκδήλωση της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται σήμερα στην Ξάνθη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δήμων Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης αποτελούν ειδική ενότητα συζήτησης.

Ειδικότερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ, Αλέξης Καστρινός, παρουσιάζοντας τις τρεις στρατηγικές προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα οικονομικά, - που περιλαμβάνουν τη δημοσιονομική αποκέντρωση, την αναπτυξιακή πρωτοβουλία και τη δημιουργία Δημοτικής Τράπεζας - πρότεινε την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο να συνδυάζει και να συντονίζει τα παρακάτω επιμέρους προγράμματα:

δράσεις ΕΠ ΕΣΠΑ, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισιτιστικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλη την Ελλάδα, πρόγραμμα τεχνικής- επιστημονικής υποστήριξης δήμων, αυξημένη ΣΑΤΑ, πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών νησιωτικών και ορεινών ΟΤΑ.

Αναφερόμενος ο κ. Καστρινός στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, σημείωσε ότι τα έσοδα της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλησιάζουν το 1/3 περίπου των εσόδων της Ευρωπαϊκής.

Απαντώντας δε εμμέσως και στα περί κατάργησης της χρηματοδότησης των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό ο κ. Καστρινός τόνισε:  «Η στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ίδια έσοδα αποτελεί σημαντικό βήμα οικονομικής και κατ΄ επέκταση, πολιτικής χειραφέτησης, από την κεντρική εξουσία».

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνέχισε, πρέπει να εξοπλιστεί με επιπλέον, όχι νέους, φόρους και κυρίως με φορολογική ελευθερία».

Σε ότι αφορά την αναζήτηση χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων και μάλιστα στις σημερινές συνθήκες της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, ο κ.  Καστρινός σημείωσε πως αυτή  η «εξίσωση» γίνεται πολύ δύσκολη.

Επανέφερε δε το πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης να μετατραπεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα, στη βάση της ίδιας της ευρωπαϊκής εμπειρίας, όπου η συνεργασία των δημοτικών τραπεζών με τους ευρωπαϊκούς δήμους εκτείνεται πλέον σε τρία επίπεδα:

 1. 1.      Στην προσφορά τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων
 2. 2.      Στη δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών
 3. 3.      Στην εκπαίδευση αιρετών και προσωπικού

Σε ότι αφορά στην επίλυση τρεχόντων προβλημάτων των δήμων, η ΚΕΔΕ, τόνισε ο κ. Καστρινός,  ζητά από την πολιτεία τη λήψη των παρακάτω μέτρων:

 • Απόδοση μέσω των Κ.Α.Π. του συνόλου των πόρων που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010 ( Συμμετοχή στην αύξηση των εσόδων των φόρων που αποτελούν το χρηματοδοτικό καλάθι των ΚΑΠ)
 • Συμμετοχή των Δήμων στα έσοδα από Π.Ο.Ε., από τα οποία είναι αποκλεισμένοι
 • Αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιότητα σε μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια
 • Διάθεση 2 δις € από το νέο ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους Δήμους με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και τους Δήμους
 • Απόδοση των πόρων που είναι αναγκαίοι για τη συντήρηση και λειτουργία μεταφερόμενων δομών
 • Να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων του Πράσινου Ταμείου στους δήμους από 2,5% που είναι σήμερα, στο αρχικό 10%, κυρίως για έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
 • Να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ύψος του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 • Να μην αλλάξει το ειδικό φορολογικό καθεστώς Φ.Π.Α. που αφορά νησιωτικούς και Δήμους απομακρυσμένων περιοχών

Συγκεκριμένες προτάσεις για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς το δημόσιο και προς τρίτους παρουσίασε εκ μέρους της Επιτροπής  Οικονομικών των ΟΤΑ ο αντιπρόεδρος Θ. Παπαδόπουλος, τις οποίες μετά αίτημα που διατύπωσε ο πρόεδρος  της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, έκανε δεκτές η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη.

Συγκεκριμένα προτείνεται να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή βεβαιωμένες οφειλές προς τους δήμους  έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Για τις  ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων προς τρίτους προτείνεται η παράταση  του προγράμματος εξόφλησης και  την ένταξη και των οφειλών προς τρίτους έτους 2014.

Να δοθεί δυνατότητα ένταξης και ΟΤΑ Α’ Βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών  που δεν έχουν κάνει χρήση του προγράμματος τα προηγούμενα έτη.

Να θεσπιστεί πλήρης απαλλαγή από πρόσθετες επιβαρύνσεις, ανεξαρτήτως της διάρκειας ολοκλήρωσης του συμψηφισμού (που προβλέπεται από το άρθρο 79 Ν. 4316/14).

 

 

Τις εργασίες της προσυνεδριακής εκδήλωσης άνοιξε ο δήμαρχος Ξάνθης και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Χαρ. Δημαρχόπουλος, ο οποίος σημείωσε ότι σήμερα έχουμε ανατροπή των έως τώρα κεκτημένων των δήμων, με συνέπεια να υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η Αυτοδιοίκηση στις νέες ανάγκες, σημείωσε, θα πρέπει να υπάρξει και ανασυγκρότηση των δημοτικών υπηρεσιών. Η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αναζητήσει προοπτικές ανατροπής με ρεαλισμό και εξωστρέφεια.

Ο Αθ. Καραμπίνης πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο χαιρετισμό του επισήμανε ότι τα προβλήματα στην αυτοδιοίκηση και στα πανεπιστήμια  είναι κοινά, αναφέροντας ενδεικτικά τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα. Το «κράτος ήθελε να είμαστε ουραγοί» σημείωσε ο πρύτανης.

Υπέρ της συμπόρευσης των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης με σκοπό την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών τάχθηκε με την ομιλία του ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γ. Παυλίδης.

«Πιστεύω στην συνεργασία με διακριτότητα και καθαρότητα ρόλων και χωρίς επικαλύψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας καθαρούς ρόλους και μέσα στην Αυτοδιοίκηση και απέναντι στην Κεντρική Διοίκηση. Παράλληλα τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του οικονομικού παρατηρητηρίου χωρίς υποκατάστατα ξεκαθαρίζοντας όμως ότι είναι υπέρ του «αυτόνομου, καθαρού και ενοποιημένου ελέγχου».  Επίσης ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων με μεταφορά των αρμοδιοτήτων στις αιρετές περιφέρειες, ενώ σε ό,τι αφορά τις δημόσιες επενδύσεις ζήτησε καθαρό πλαίσιο προγραμματισμού, καθαρό για κάθε επίπεδο αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερα επικριτικός στο τρόπο που χειρίστηκε το θέμα των οικονομικών ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης σε σχέση με τη πρόταση του  Στέφανου Μάνου ήταν στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου.   Ως ΠΕΔ σημείωσε ο κ. Κυρίζογλου ζητούν την επανασύσταση του θεσμού των σχολικών φυλάκων και της δημοτικής αστυνομίας, την ανάκλησης του περιορισμού των προσλήψεων, τη σταδιακή απόδοση πόρων, τη κατάργηση του παρατηρητηρίου και τη συμμετοχή στο ΕΣΠΑ με ουσιαστικό και όχι διακοσμητικό ρόλο. Σε σχέση με το πρόγραμμα Καλλικράτης σημείωσε ότι δεν αντιμετωπίζει αρνητικά τη προοπτική αλλαγών, αλλά με τη προϋπόθεση να υπάρξει διάλογος χωρίς αιφνιδιασμούς και τετελεσμένα.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Αν. Μακεδονίας Θράκης και δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευ. Λαμπάκης αναφέρθηκε στη σημασία απλοποίησης του οικονομικού πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου, αλλά και της κατάργησης των πολλαπλών ελέγχων. Σημείωσε επίσης της ανάγκη απρόσκοπτης χρηματοδότησης έργων και δράσεων στην περιοχή, αλλά και την παροχή ίσων παροχών προς τους πολίτες των παραμεθόριων περιοχών με εκείνους των αστικών κέντρων.  Ζήτησε απαγόρευση μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων των δήμων σε τρίτους, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, αλλά αναφέρθηκε και στην ανάγκη να διαχειριστούν οι τοπικές αρχές τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

http://streaming3.syzefxis.gov.gr/kedestream/live.php

 

 

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υποκατηγορίες