platforma diorthosis tm akiniton pros ota s covid 19 kede s1 Πρόσβαση Δήμων Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ

Επιτροπές

Με επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης καλεί τον Αν. υπ. Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλο στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου στις 2 μμ για το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων

Γ. Πατούλης: «Είναι ανεπίτρεπτο να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος υλοποίησης έργων κρίσιμων για την επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των αποβλήτων. Απαιτούνται ριζικές λύσεις τώρα»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης απέστειλε επιστολή στον Αν. υπουργό Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλο με την οποία τον καλεί να παραστεί στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου στη 1 το μεσημέρι.

Ο κ. Πατούλης καλεί τον κ. Φάμελλο να παραστεί, μία ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης - 2 το μεσημέρι - οπότε και θα συζητηθούν ζητήματα σχετικά με την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων και ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις για την τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων με κίνητρα για την ανακύκλωση, την διαλογή στην πηγή και την κυκλική οικονομία».

 

Στην επιστολή ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού έχει εκφράσει διαχρονικά τη θέση της για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων ωστόσο επισημαίνει ότι «σε πολλές περιπτώσεις η Πολιτεία νομοθετεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη θέση της Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τετελεσμένα και αδιέξοδα».

Ειδικότερα εστιάζει στο γεγονός ότι η ΚΕΔΕ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΦοΔΣΑ, αλλά όπως αναφέρει «αν και αρχικά έτυχε θετικής ανταπόκρισης, εν τέλει δεν έγινε αποδεκτή, για λόγους που ουδέποτε αναλύθηκαν, τα δε συναρμόδια Υπουργεία παρουσίασαν την αποδοχή δευτερευόντων σημείων της πρότασής μας, ως δήθεν αποτέλεσμα διαλόγου».

Επίσης σημειώνεται ότι κατά την εφαρμογή του νομοθετηθέντος θεσμικού πλαισίου, προέκυψαν προβλήματα που είχε επισημάνει η ΚΕΔΕ, με αποτέλεσμα την έξαρση τοπικιστικών αντιπαραθέσεων, ενώ χάνεται πολύτιμος χρόνος υλοποίησης έργων κρίσιμων για την επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των αποβλήτων.

Για το λόγο αυτό, με απόφαση που έλαβε το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 14-12-2018, η ΚΕΔΕ ζήτησε την άμεση απόσυρση των άρθρων 225-247 του νόμου 4555/2018, και την εφαρμογή των προτάσεων της Αυτοδιοίκησης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση ενός αποτελεσματικού και κοινά αποδεκτού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΦοΔΣΑ.

Επίσης, στην επιστολή ο κ. Πατούλης τονίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με ευθύνη της Πολιτείας τα εργαλεία που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αλλά αντίθετα απειλείται με πρόστιμα και καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή του στην επικείμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ θα αποτελέσει μια πρώτη προσπάθεια έναρξης ενός γόνιμου διαλόγου, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Πατούλη

 

Προς

κ. Σωκράτη Φάμελλο

Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 94316/7081/18.12.2018 επιστολής σας με θέμα: «Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων» και  της με αριθ.πρωτ. 510/18/03.01.2019 με θέμα: «Ρυθμίσεις για την τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων με κίνητρα για την ανακύκλωση, την διαλογή στην πηγή και την κυκλική οικονομία», σας γνωρίζουμε ότι η ΚΕΔΕ έχει προγραμματίσει συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την Τετάρτη 9/1/2019, στην οποία σας καλούμε να παραβρεθείτε στις 14:00.

Το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης καθώς και το θεσμικό πλαίσιο των ΦοΔΣΑ είναι μείζονα θέματα τα οποία απασχολούν το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.

Σε όλα τα προαναφερόμενα θέματα η ΚΕΔΕ έχει εκφράσει διαχρονικά τη θέση της, τις περισσότερες φορές με ομόφωνες αποφάσεις της.

Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις η Πολιτεία νομοθετεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη θέση της Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τετελεσμένα και αδιέξοδα.

Μάλιστα, ιδίως ως προς το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΦοΔΣΑ, η ΚΕΔΕ κατέθεσε πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση, ομόφωνα εγκεκριμένη από το Διοικητικό της Συμβούλιο, την οποία επεξεργάστηκε επί μακρόν σε αγαστή συνεργασία με τους Δήμους – μέλη της και τους ΦοΔΣΑ, σε πανελλήνιο επίπεδο.

Η πρόταση αυτή, αν και αρχικά έτυχε θετικής ανταπόκρισης, εν τέλει δεν έγινε αποδεκτή, για λόγους που ουδέποτε αναλύθηκαν, τα δε συναρμόδια Υπουργεία παρουσίασαν την αποδοχή δευτερευόντων σημείων της πρότασής μας, ως δήθεν αποτέλεσμα διαλόγου.

Ήδη, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εν τέλει νομοθετηθέντος θεσμικού πλαισίου, ανακύπτουν όλα τα προβλήματα που κατά το στάδιο της διαβούλευσης είχε έγκαιρα και εύστοχα επισημάνει η ΚΕΔΕ, με αποτέλεσμα την έξαρση τοπικιστικών αντιπαραθέσεων, ενώ χάνεται πολύτιμος χρόνος υλοποίησης έργων κρίσιμων για την επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των αποβλήτων.

Για το λόγο αυτό, με απόφαση που έλαβε το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της  14-12-2018, η ΚΕΔΕ ζήτησε την άμεση απόσυρση των άρθρων 225-247 του νόμου 4555/2018, και την εφαρμογή των προτάσεων της Αυτοδιοίκησης.

Η απόσυρση των ανωτέρω διατάξεων αποτελεί αποδεδειγμένα πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση ενός αποτελεσματικού και κοινά αποδεκτού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΦοΔΣΑ, αλλά εξακολουθεί να είναι η μία παράμετρος του όλου ζητήματος.

Σημαντικότερη όμως παράμετρος είναι αυτή της παροχής των εργαλείων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί.

Αυτά τα εργαλεία δυστυχώς δεν έχουν δοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με ευθύνη της Πολιτείας.

Αντ’ αυτού, η Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού απειλείται με πρόστιμα σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από τη νομοθεσία.

Θεωρώντας ότι η συμμετοχή σας σε αυτή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ θα αποτελέσει μια πρώτη προσπάθεια εκ νέου προσέγγισης των προβλημάτων που έχει αναδείξει η ΚΕΔΕ στο πλαίσιο της απόφασης του Δ.Σ. της 14-12-2018, φιλοδοξούμε να έχουμε τη δυνατότητα μέσα από μια γόνιμη συζήτηση να προωθήσουμε και επιλύσουμε τα βασικά προβλήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

                     Με εκτίμηση

Γεώργιος Πατούλης

Δήμαρχος Αμαρουσίου

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

 

Κατηγορία: