platforma diorthosis tm akiniton pros ota s covid 19 kede s1 Πρόσβαση Δήμων Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ

ΕΣΠΑ

SOS της Κ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπουργό Οικονομίας & Υποδομών Γ. Σταθάκη : Στον «αέρα» δημοτικά έργα ύψους 1,2 δις ευρώ

Η διακοπή εργασιών σε συμβασιοποιημένα έργα σε Δήμους όλης της χώρας , χρηματοδοτούμενα από το Ε.Σ.Π.Α. και ο κίνδυνος να κληθούν οι Δήμοι να επωμιστούν το κόστος , επισημαίνεται από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Ε.Ε. Γ. Πατούλης: Η αναβάθμιση των πόλεων μας περνά μέσα από τη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με την επιστημονική κοινότητα της χώρας.

 

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Ε.Ε.

Γ. Πατούλης: Η αναβάθμιση των πόλεων μας περνά μέσα από τη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με την επιστημονική κοινότητα της χώρας.

Σύμφωνο συνεργασίας  μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε και του Τ.Ε.Ε.,  υπέγραψαν σήμερα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,  Γιώργος Στασινός.

Με  το Σύμφωνο συνεργασίας το Τ.Ε.Ε. αναλαμβάνει Τεχνικός Σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  σε όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.  Στο πλαίσιο του Συμφώνου,  προβλέπεται

 • η  σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Συνεργασίας Κ.Ε.Δ.Ε.- Τ.Ε.Ε,  επικεφαλής της οποίας  θα είναι οι πρόεδροι των δύο Φορέων και αντικείμενό της ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της συνεργασίας τους

 • η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης.

Κατά την υπογραφή του συμφώνου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Υπογράψαμε σήμερα, ένα σύμφωνο συνεργασίας που αφορά πάρα πολλούς τομείς στους οποίους μπορούν να συνεργαστούν οι δύο φορείς. Γνωρίζετε για παράδειγμα ότι τα θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας όπως επίσης και τα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων είναι πολύ σημαντικά , όπως και πολλά άλλα, στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε, γνωρίζοντας ότι το ΤΕΕ είναι ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας. Το κάνουμε και πράξη. Από δω και πέρα θα έχουμε καθημερινή συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τον κ. Πατούλη. Μια συνεργασία που εξελίσσεται ήδη καιρό τώρα».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

«Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να υπογράφουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας, μέσα από το οποίο φιλοδοξούμε, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την επιστημονική κοινότητα της χώρας και ιδιαίτερα με το ΤΕΕ, να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά τις πόλεις μας και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά στην προσπάθειά μας να κάνουμε πράξη το στόχο μας για τη δημιουργία « έξυπνων» πόλεων, που θα ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή τους λειτουργία. Θα προωθούν τη χρήση και την καλύτερη διαχείριση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Θα διαθέτουν σύγχρονα συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων τους, που θα είναι φιλικά στο περιβάλλον και δεν θα επιβαρύνουν τους πολίτες. Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και συνεργασίες σαν αυτή που σήμερα εγκαινιάζουμε επίσημα με το Τ.Ε.Ε., μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική που είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε σήμερα για την Αυτοδιοίκηση και τη χώρα μας».

Οι τομείς συνεργασίας των δύο φορέων

Οι δύο θεσμικοί φορείς της χώρας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική συνεργασία στους τομείς της διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων, της εξοικονόμησης και της διαχείρισης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Όμως η συνεργασία θα επεκταθεί σε πολλούς ακόμη τομείς , αφού θα συνεργαστούν με στόχο την αξιοποίηση του ΣΕΣ (νέου ΕΣΠΑ) 2014-2020. Επίσης, θα επεξεργαστούν και θα διαμορφώσουν κοινές θέσεις, στο πλαίσιο λειτουργίας των μόνιμων επιτροπών τους σε ότι αφορά στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, στη διασφάλιση συνεργασίας των διαφόρων επιπέδων διοίκησης, στη μητροπολιτική διακυβέρνηση, και στην ενίσχυση συμμετοχικών διαδικασιών στην τοπική διακυβέρνηση.

Κοινή επιδίωξη αποτελεί, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την παραγωγή άρτιων τεχνικά έργων, ολοκληρωμένων αποτελεσματικά ως προς τον οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό τους, αλλά και η αξιοποίηση του τεχνικού δυναμικού της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσεται συνεργασία και διατυπώνονται κοινές θέσεις τόσο για το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης μελετών και υλοποίησης δημόσιων έργων όσο και την έγκαιρη διασφάλιση χρηματοδότησης και στήριξης των Δήμων, ώστε να διασφαλιστεί μέγιστη και αποτελεσματική απορρόφηση πόρων για το ΣΕΣ, ενώ ιδιαίτερο τομέα συνεργασίας αποτελεί η διατύπωση κοινών θέσεων για τις συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα.

Τι άλλο προβλέπει το Σύμφωνο Συνεργασίας

Tο Σύμφωνο συνεργασίας προβλέπει επίσης, κοινές δράσεις και προσπάθειες των δύο φορέων για τη :

 • Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας   των Μηχανικών με τους Δήμους, βασισμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις που συνδιαμορφώνονται, από το νέο ρόλο των Δήμων και τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. Από κοινού, αντιμετώπιση ζητημάτων  που αφορούν στη στελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων, στο ρόλο των μηχανικών –στελεχών των Δήμων και στη σχέση μηχανικών-μελετητών-συμβούλων με τους Δήμους

 • Ολοκλήρωση  σχεδιασμού με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια και τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια σε βάθος 30ετίας, και  πλήρη ενεργοποίηση ή και προσαρμογή του υφιστάμενου Θεσμικού Πλαισίου

 • Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο ρόλο και τις αρμοδιότητες των Δήμων στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και στη δημιουργία και λειτουργία των υποδομών περιβάλλοντος

 • Συνέχιση και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου θα συμμετέχει σε δράσεις συνεργασίας με την Κ.Ε.Δ.Ε., και τους φορείς της, κατ’ αρχήν σε σειρά τομέων, όπως:

 • Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωση.

 • Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων και επεξεργασίας λυμάτων

 • Σχεδιασμό ΑΠΕ.

 • Κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες.

 • Υποστήριξης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου από την καταγραφή αυθαίρετης δόμησης.

 • Μελέτες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, κτιριακών υποδομών, ενεργειακού σχεδιασμού, εξοικονόμησης ενέργειας, βιώσιμης ανάπτυξης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κραυγή αγωνίας της Αυτοδιοίκησης για τα έργα του ΕΣΠΑ που κινδυνεύουν να ματαιωθούν . Γ. Πατούλης : Η παράταση του ΕΣΠΑ προτεραιότητα για την Αυτοδιοίκηση. Θα αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες από την Κ.Ε.Δ.Ε. στο επόμενο διάστημα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί

Η Κ.Ε.Δ.Ε. εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει επισημάνει προς την Κεντρική Εξουσία την ανάγκη να υπάρξει χρονική παράταση ενός τουλάχιστον έτους , στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ της προηγούμενης περιόδου.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν αποσταλεί ήδη επιστολές τόσο προς το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου επισημαίνεται ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθούν δεκάδες έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλους τους Δήμους της χώρας και να χαθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αν δεν υπάρξει παράταση του χρονοδιαγράμματος που λήγει στις 31/12/2015.

Παράλληλα, χωρίς να ευθύνονται οι Δήμοι, δημιουργούνται τεράστιες ευθύνες για τις δημοτικές αρχές ( δημοσιονομικές, ποινικές, πειθαρχικές κλπ) από την πιθανή ματαίωση των έργων, αλλά και την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί για την χρηματοδότησή τους .

Στο σημερινό Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΕΣΠΑ, υπήρξε ενημέρωση του Δ.Σ. ότι στο συγκεκριμένο αίτημα για παράταση του χρονοδιαγράμματος, εκφράζονται έντονες αντιρρήσεις από πλευράς των ευρωπαίων τεχνοκρατών. Κι αν οι αντιρρήσεις αυτές δεν καμφθούν, θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα σε όλη τη χώρα.

Μετά από αυτή την ενημέρωση, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. , μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γ. Πατούλη, αποφάσισε να αναλάβει μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες, προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της χώρας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και να αποφευχθούν οι τραγικές συνέπειες από την ακύρωση των έργων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να σχεδιαστεί μια σειρά από επαφές της Διοίκησης της Κ.Ε.Δ.Ε. με αρμόδιους κοινοτικούς αξιωματούχους, όπως με την αρμόδια Επίτροπο για το ΕΣΠΑ Κ. Κρετού αλλά και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ. Κ. Γιουνκέρ.

Παράλληλα, θα ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Περιφερειών καθώς και οι αντίστοιχες Κ.Ε.Δ.Ε. άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό μέτωπο υποστήριξης του ελληνικού αιτήματος.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΕ, αύριο Τετάρτη και ώρα 12.00

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη, 22 Ιουλίου,  και ώρα 12 το μεσημέρι το ΔΣ της ΚΕΔΕ (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65, 3ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 • Ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη για το ρόλο των ΟΤΑ στη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.

 

 • Συζήτηση και απόφαση για την τρέχουσα οικονομική και λειτουργική κατάσταση των ΟΤΑ.

Εισηγητές: Γ. Πατούλης, πρόεδρος ΚΕΔΕ

       Α. Καστρινός, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών  ΚΕΔΕ

 

 • Συζήτηση και απόφαση για τις άμεσες και τρέχουσες ανάγκες χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ –ΟΤΑ

Εισηγητές: Γ. Πατούλης, πρόεδρος ΚΕΔΕ

       Π. Μαΐστρος, σύμβουλος ΚΕΔΕ

 • Μεταφορά  αρμοδιότητας αδειοδότησης ιδιωτικών υδρευτικών δικτύων από τους Δήμους στις Περιφέρειες

Εισηγητής: Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ

 

 • Νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την απαλλαγή των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών από το φόρο εισοδήματος του Ν.4172/2013  και από τον ΕΝΦΙΑ

 

Εισηγητές: Α. Καστρινός, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών ΚΕΔΕ

       Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ

 

 • Μισθοδοσία Δημοτικών Αστυνομικών

Εισηγητής: Γ. Μουράτογλου, γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

H Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού θα στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης

Ομόφωνη δήλωση εκπροσώπων παρατάξεων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη και λίγες μόλις ώρες μετά τη ψήφιση από τη Βουλή των μέτρων που συμφωνήθηκαν με τους εταίρους, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση των εκπροσώπων παρατάξεων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Απόστολος Κοιμήσης, εκ μέρους του «Αυτοδιοικητικού Κινήματος», Γιώργος Ιωακειμίδης, εκ μέρους της «Νέας Αυτοδιοίκησης» και Νίκος Σακκούτης, εκ μέρους της «Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας».

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις και μετά την ολοκλήρωσή της οι εκπρόσωποι των παρατάξεων δηλώνουν ομόφωνα τα εξής:

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας δηλώνει παρούσα και αλληλέγγυα στο δύσκολο έργο της Κυβέρνησης και το βαρύ φορτίο που επωμίζεται η ελληνική κοινωνία,  για την αντιμετώπιση των τεράστιων συνεπειών της οικονομικής κρίσης, την εφαρμογή των δύσκολων μέτρων που εισάγει η νέα συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και των εταίρων, την προστασία και στήριξη των πιο αδύναμων και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της κανονικότητας στη λειτουργία των πόλεων και τη στήριξη και τοπικής οικονομίας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνει ότι θα συμβάλει με όλες τις δυνάμεις και με συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να μετουσιωθεί άμεσα σε πράξη η επιτακτική ανάγκη για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του Κράτους, που θα διασφαλίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αυτοδιοίκηση και θα δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα, στην αξιοκρατία, στη διαφάνεια, στην αξιοποίηση στο έπακρο του ανθρώπινου δυναμικού και στο σεβασμό των φορολογουμένων πολιτών.

Παράλληλα η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα διεκδικήσει και θα συμβάλει στην αναδιοργάνωση του ίδιου του θεσμού με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου της, την ανακατανομή των πόρων και αρμοδιοτήτων, την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ουσιαστική συνδρομή της στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου, τέτοιου που θα απεγκλωβίσει οριστικά τις δυνάμεις της παραγωγής και της δημιουργίας από τη σημερινή αδιέξοδη κατάσταση.

Ωςεκ τούτου, η ΚΕΔΕ, δηλώνει έτοιμη για συνεργασία και διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς με προτεραιότητα:

 • Τη στήριξη των κοινωνικών δομών των δήμων και την υλοποίηση των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
 • Την αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, ώστε να αποκατασταθεί και η ομαλή λειτουργία των δήμων.
 • Τη συνέχιση της χρηματοδότησης εκατοντάδων έργων και παρεμβάσεων στους δήμους της χώρας.
 • Τη διασφάλιση της χρηματοδότησης έργων από το προηγούμενο ΕΣΠΑ.

Τη μεταρρύθμιση του Κράτους, με στόχο αφενός τη δημιουργία ενός επιτελικού και ευέλικτου Κράτους, αφετέρου την περαιτέρω αποκέντρωση, προς όφελος των πολιτών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους εταίρους μοναδική διέξοδος για τη χώρα και την κοινωνία

Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού παρακολουθεί με αγωνία, όπως και η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, τη διαδικασία ψήφισης σήμερα από τη Βουλή των μέτρων που συμφωνήθηκαν με τους εταίρους μας, προκειμένου να δοθεί επιτέλους λύση στο πρόβλημα χρηματοδότησης της ελληνικής κοινωνίας.

 

Θεωρούμε ότι η ψήφιση των μέτρων και η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους εταίρους μας, όσο επώδυνα μέτρα κι αν αυτή περιέχει, αποτελεί μονόδρομο.

Είναι η μόνη δυστυχώς ρεαλιστική επιλογή που έχουμε αυτή τη στιγμή, γι’ αυτό οφείλουν όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συμπεριφερθούν με υπεύθυνο τρόπο.

 

Δεν έχουμε ως οικονομία άλλα χρονικά περιθώρια για καθυστερήσεις, δεν έχουμε την πολυτέλεια ως κοινωνία του διχασμού.

 

Η Κ.Ε.Δ.Ε. επιμένει στην ψήφιση των όσων προβλέπει η συμφωνία γιατί με τον τρόπο αυτό :

 

 • Θα αποκατασταθεί η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και θα μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να λειτουργήσουμε ξανά τους Δήμους μας.

 

 • Θα δοθεί η δυνατότητα στην Πολιτεία να επιστρέψει στις Περιφέρειες της χώρας τα ταμειακά διαθέσιμα που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση εκατοντάδων έργων και παρεμβάσεων στους Δήμους όλης της χώρας.

 

 • Επισημαίνουμε την ανάγκη να προβλεφθεί στη συμφωνία με τους εταίρους η χρονική παράταση του χρόνου λήξης των έργων που χρηματοδοτούνται από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, η οποία λήγει στις 31/12/2015. Αν δεν δοθεί παράταση, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν κονδύλια πολλών εκατομμυρίων ευρώ, να ακυρωθούν ή να μην προλάβουν να ολοκληρωθούν έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει και να αναγκαστεί η χώρα να επιστρέψει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

 

 • Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τη διαφωνία μας με την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος στα νησιά. Θεωρούμε ότι αποτελεί υποχρέωση της Κυβέρνησης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, να αναζητήσει άλλα ισοδύναμα μέτρα, προκειμένου με αυτά να  αποκαταστήσει το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που δημιουργεί για τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη η υιοθέτηση των νέων αυξημένων φορολογικών συντελεστών.

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ Γ. Ιωαννίδη και τη Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων Δ. Χαλικιά

Οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ επί του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», 2015 -2016 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020

 

Παρατηρήσεις - βελτιώσεις στο σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», το προσεχές σχολικό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ Γ. Ιωαννίδη και τη Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων Δ. Χαλικιά με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης στη συνοδευτική επιστολή του σημειώνει ότι «μια από τις μεγάλες προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνίσταται στην εύρυθμη και διαρκώς ενισχυόμενη λειτουργία των κοινωνικών της δομών αλληλεγγύης και υποστήριξης των δοκιμαζόμενων οικογενειών, ιδιαίτερα στην περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την κοινωνία μας.

Αιχμή του δόρατος των δομών αυτών αποτελούν οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί των Δήμων, καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημειώνει επίσης ότι τα τελευταία χρόνια η Αυτοδιοίκηση κατόρθωσε να καλύψει μεγάλο μέρος από τις συνεχώς διογκούμενες λόγω της οικονομικής κρίσης ανάγκες, χάρις στη συμβολή της  συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2014.

Ως εκ τούτου ζητά να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ για τη νέα δράση, οι οποίες συνίσταται στα εξής:

Πρώτον, να αρθεί ο περιορισμός του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, ο οποίος σύμφωνα με τα ισχύοντα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 70% της συνολικής δυναμικότητας της δομής, όπως προκύπτει από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

«Αυτός ο περιορισμός, υπογραμμίζει ο κ. Πατούλης, οδήγησε πέρσι στην προσφορά από τις δομές μόνο 91.656 θέσεων έναντι 98.188 θέσεων που προσφέρθηκαν το 2013. Παράλληλα σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των αιτήσεων στις 120.000 από 111.279 πέρσι, θα δημιουργηθεί εκ νέου θέμα, τόσο στην αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων που έχουν οι δομές μας να καλύψουν τις κοινωνικές ανάγκες, όσο και αξιοποίησης της διαθέσιμης χρηματοδότησης, ενώ χιλιάδες παιδιά θα βρεθούν εκτός προγράμματος».

Δεύτερον, σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά έγγραφα συμμετοχής θα πρέπει να ξεπεραστεί το πρόβλημα που ενδέχεται να ανακύψει με τις εγγυητικές επιστολές.

Τρίτον, αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής, η ΚΕΔΕ προτείνει να ισχύσει το προηγούμενο σύστημα χρηματοδότησης, κατά το οποίο, η καταβολή της πρώτης δόσης γινόταν με την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου, γιατί στην περίπτωση πιστοποίησης του 30%, θα προκαλέσει προβλήματα χρηματοδότησης και κάλυψης λειτουργικών δαπανών.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ψήφισμα της ΚΕΔΕ για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου ΝΑΙ στη συνέχιση της διαπραγμάτευσης, ΟΧΙ στο δημοψήφισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση με θέμα τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος κατέληξε ομόφωνα, επί των παρόντων, στο ακόλουθο ψήφισμα, το οποίο θα παραδοθεί από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη και το Προεδρείο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 6.30 το απόγευμα.

 

Αναλυτικά το κείμενο του ψηφίσματος:

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εκφράζει με ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο ότι η θέση της χώρας μας είναι στην Ευρώπη.

Η θέση αυτή διαταράσσεται σοβαρά από την απόφαση της Κυβέρνησης να προκηρύξει για τις 5 Ιουλίου δημοψήφισμα, με ένα «θολό» ερώτημα που αφενός δεν διασφαλίζει τη έκφραση της πραγματικής δημοκρατικής βούλησης του λαού μας, αφετέρου θέτει σε κίνδυνο την παρουσία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ.

Η αδυναμία της Κυβέρνησης να πετύχει μέχρι σήμερα συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους και η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, δημιουργεί ήδη πρωτόγνωρες για μια ευρωπαϊκή χώρα καταστάσεις.

 

Καταστάσεις όπως κλειστές τράπεζες, περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ, «ουρές ντροπής» των συνταξιούχων που αδυνατούν να εισπράξουν τη σύνταξή τους, στα πρατήρια βενζίνης και τα σούπερ μάρκετ, περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων που ακυρώνουν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και οδηγούν στο κλείσιμο επιχειρήσεων, σε απολύσεις εργαζομένων και στην αύξηση της ανεργίας,  .

 

 

Η Αυτοδιοίκηση λέει ΝΑΙ στην Ευρώπη, ΟΧΙ στο λαϊκισμό

 

Σε αυτήν την κρίσιμη για το μέλλον του τόπου μας συγκυρία, η Αυτοδιοίκηση δεν θα παρακολουθήσει αδρανής τις εξελίξεις.

Για μας η έξοδος της χώρας από την ευρωζώνη και ο αποκλεισμός μας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα είναι καταστροφική. Θα οδηγήσει:

 

 • Στην απώλεια πόρων ύψους πολλών δισεκατομμυρίων από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ και το ΣΕΣ μελλοντικά, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κλπ.
 • Στην κατάρρευση κρίσιμων δημοτικών και κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Προγράμματα όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, ή η λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών, δεν θα μπορούν να συνεχιστούν.
 • Στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας σε όλους τους Δήμους,  που αφορούν εργαζομένους μας που απασχολούνται σε δομές και υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Στην αδυναμία εκτέλεσης σημαντικών έργων σε όλη τη χώρα, σε όλους τους Δήμους, όπως σχολεία, δρόμοι, πλατείες, αναπλάσεις, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης  κλπ
 • Στην ακύρωση κρίσιμων κοινωνικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη φτωχοποίηση εκατομμυρίων Ελλήνων.
 • Στην κατακόρυφη μείωση του αγροτικού εισοδήματος, αφού πλέον οι έλληνες αγρότες δεν θα έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις αγροτικές επιδοτήσεις.
 • Στην πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης, διαχείρισης και στήριξης των μεταναστευτικών ροών.

 

Σήμερα η Ευρώπη παραμένει, παρά τα όποια προβλήματα της, ο καλύτερος τόπος για να ζει κάποιος. Αποτελεί μεγάλο ρίσκο για τη ζωή όλων μας, να αποφασίσουμε να βρεθούμε εκτός Ευρώπης. Αντίθετα, αν παραμείνουμε εντός Ευρώπης, θα έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε προς το καλύτερο, αυτά που σήμερα μας ενοχλούν.

 

Οφείλουμε λοιπόν να επιλέξουμε την ασφαλέστερη επιλογή, κι όχι να παίξουμε στα ζάρια το μέλλον της Πατρίδας μας.

 

Για τους παραπάνω λόγους, η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού :

 

 • Τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, γιατί η παραμονή μας στην Ευρώπη των αξιών και στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, αποτελεί την ασφαλέστερη για την Πατρίδα μας και τους πολίτες επιλογή.
 • Τασσόμαστε κατά του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου , όχι γιατί συμφωνούμε με τις προτάσεις των δανειστών, αλλά γιατί ισοδυναμεί με έξοδο της χώρας μας από την Ευρώπη.
 • Τασσόμαστε υπέρ του ΝΑΙ γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν η χώρα μας βγει εκτός Ευρώπης, οι Δήμοι μας θα καταρρεύσουν και δεν θα είναι σε θέση ούτε να χρηματοδοτήσουν έργα, αλλά ούτε και να λειτουργήσουν κρίσιμες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκατομμυρίων συμπολιτών μας.
 • Λέμε ΝΑΙ γιατί αυτό σημαίνει παραμονή της Ελλάδος στην Ευρώπη και παράλληλα την έναρξη μιας νέας διαπραγματευτικής προσπάθειας, προς όφελος όλων των Ελλήνων.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Την πρόταση της ΚΕΔΕ για συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στους Υπουργούς Εσωτερικών Ν. Βούτση και Οικονομίας Γ. Σταθάκη

Χρηματοδότηση «Ολοκληρωμένου  Έργου Οργάνωσης  και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων» από τα Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»

 

 

Την πρόταση της ΚΕΔΕ για χρηματοδότηση ενός «Ολοκληρωμένου  Έργου Οργάνωσης  και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Νίκο Βούτση και τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξειδίκευσης από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

Η πρόταση για το «Ολοκληρωμένο Έργο Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325  Δήμων» - η οποία έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΚΕΔΕ, μετά από διαβούλευση και με τις Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ - παρουσιάζει την αναγκαιότητα της οργάνωσης των Δήμων στο πλαίσιο της συνολικής οργάνωσης και των τεσσάρων επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης (Κεντρικής Διοίκησης – Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Περιφερειών –Δήμων) και κοστολογεί μόνο το τμήμα του Προγράμματος που αφορά στους Δήμους και τις σχέσεις τους με τα άλλα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.

Η πρόταση περιέχει τέσσερα έργα που προτείνεται να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (Ε.Π.Μ.Δ.Τ.) και δύο έργα που προτείνεται να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 50 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης,  υπογράμμισε προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών Ν. Βούτση και Οικονομίας Γ. Σταθάκη, την ανάγκη να γίνει παράλληλη ένταξη των έργων και να διασφαλιστεί η απόλυτη συνέργειά τους, αλλά και ο ίδιος ο χρονισμός (timing), τόσο κατά τη φάση της ανάλυσης, όσο και κατά τη φάση της εφαρμογής τους, δεδομένου ότι όλα τα έργα αφορούν στην οργάνωση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των ίδιων των δομών, λειτουργιών και διαδικασιών των Δήμων.

Τα τέσσερα έργα του Ε.Π.Μ.Δ.Τ. αφορούν στις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τα δύο έργα του Ε.Π.Αν.Ε.Κ., αφορούν στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα ψηφίσματα και τα πρακτικά του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ (Χαλκιδική, 7-9 Μαϊου 2015)

Με πρωτοβουλία του Προέδρου Γ. Πατούλη συνάντηση Εργασίας για το Ολοκληρωμένο Έργο Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 δήμων

Συνάντηση Εργασίας με θέμα το Ολοκληρωμένο Έργο Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 δήμων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα (ΕΠΔΜΤ),  πραγματοποιήθηκε στη ΚΕΔΕ μετά από πρόσκληση του Προέδρου Γιώργου Πατούλη.

 

Στη συνάντηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε τους εκπροσώπους των ΠΕΔ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξειδίκευσης των Τομεακών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΕ ανέλαβε πρωτοβουλία προκειμένου η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενεργοποιηθεί και να υποβάλει προτάσεις που θα διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων τους.

 

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της συμμετοχής εκπροσώπων των ΠΕΔ στη συνάντηση, ο Γιώργος Πατούλης επισήμανε ότι η ΚΕΔΕ και οι συνεργάτες της βρίσκονται στη διάθεση των ΠΕΔ και των δήμων προκειμένου να τους αναλύσουν, στα στελέχη των δήμων, αιρετά και μη, το ΕΠΜΔΤ.

 

Η ΚΕΔΕ έχει ως πρωταρχικό στόχο της την θεματική συγκρότηση δικτύων μέσω των ΠΕΔ.

 

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των ΠΕΔ είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν λεπτομέρειες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα (ΕΠΔΜΤ) με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ Γ. Τσιάμη και τον Επιστημονικό Συνεργάτη Πάνο Μαΐστρο.

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και από τη Γ.Γ. ΕΣΠΑ.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνάντηση προέδρου ΚΕΔΕ Γ.Πατούλη με αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων – Μικρών Παιδικών Σταθμών & Νηπιαγωγείων

Τις δυνατότητες ευρύτερης συνεργασίας και συμπόρευσης των Ιδιωτικών με τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς, συζήτησε η αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων – Μικρών Παιδικών Σταθμών & Νηπιαγωγείων (ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ) με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ.

 

Ο Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισήμανε ότι «όλοι είμαστε ευαίσθητοι όταν πρόκειται για παιδιά» και πρόσθεσε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας των δύο πλευρών σε κοινά προβλήματα και αιτήματα προς την κεντρική διοίκηση.

 

Η αντιπροσωπεία της ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ κατέθεσε προτάσεις και για το πρόγραμμα: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2014 – 2020.

 

Μεταξύ άλλων πρότεινε να υπάρξει ένα κοινό σχέδιο δράσης, στη διασφάλιση των χρημάτων του Προγράμματος ΕΣΠΑ, να αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ μητέρες που λαμβάνουν επίδομα Παιδικού Σταθμού από τα ασφαλιστικά τους ταμεία και να υπάγονται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ κατά σειρά προτεραιότητας εργαζόμενες ωφελούμενες μητέρες, άνεργες μητέρες και μητέρες που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έχουν υποστεί σημαντική μείωση των αποδοχών τους.

 

Επιπλέον η αντιπροσωπεία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, καθώς δεν έχουν τακτοποιηθεί εδώ και ένα οκτάμηνο οι οικονομικές εκκρεμότητες όσων σταθμών συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε ο ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ να προσκληθεί στην επόμενη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της ΚΕΔΕ προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις που κατατέθηκαν.

 

Η συνάντηση με τον πρόεδρο Γ. Πατούλη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου στα γραφεία της ΚΕΔΕ και συμμετείχαν ο Σίμος Δανιηλίδης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ , η Χρύσα Μανάρα, Δ/ντρια Επεξεργασίας & Σχεδιασμού Πολιτικών της Τ.Α., η πρόεδρος της ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ Χαρά Σελλη, η γραμματέας του συλλόγου Μαρία Πρωτόπαππα και η Νομική Σύμβουλος Σοφία Κοντέα.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δεν αλλάζει η θέση της Κ.Ε.Δ.Ε.για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων.

Με αφορμή τη νέα επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ν. Βούτσης προς όλους τους Δήμους, με την οποία ζητά την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και καλούνται οι Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου Γ. Πατούλη αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην υπάρξει αλλαγή στάσης σχετικά με το ζήτημα.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. αρχικά αποτύπωσε τη σημερινή κατάσταση διατυπώνοντας  τις παρακάτω θέσεις:

 • Η Πατρίδα μας βρίσκεται στην πιο κρίσιμη ίσως καμπή της μεταπολεμικής ιστορίας της. Τις επόμενες ημέρες θα κριθεί αν θα παραμείνουμε στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, με τις όποιες αδυναμίες αυτή έχει. ‘Η αν θα επιλέξουμε στο όνομα μιας δήθεν υπερήφανης διαπραγμάτευσης, την πορεία προς το άγνωστο.
 • Είναι πλέον προφανές ότι επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες και οι φόβοι που ως Κ.Ε.Δ.Ε. είχαμε διατυπώσει πριν από μερικές εβδομάδες, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαπραγματευτικής τακτικής μας. Ο κίνδυνος να οδηγηθεί η χώρα στα βράχια, εξαιτίας αφενός της πρωτοφανούς αδιαλλαξίας των δανειστών μας, αφετέρου της λανθασμένης τακτικής από δικής μας πλευράς να επενδύσουμε στο φόβο και τη δειλία που υποθέταμε ότι θα επιδείκνυαν απέναντι στο σενάριο της ελληνικής χρεοκοπίας, είναι πιο κοντά από ποτέ.
 • Ακόμη κι αν καταλήξουμε σε συμφωνία την ύστατη ώρα, η συμφωνία αυτή θα είναι ιδιαίτερα δυσμενής για τη χώρα και τους πολίτες. Θα περιλαμβάνει σκληρά μέτρα, με νέους φόρους  που λειτουργούν σε βάρος της ανάπτυξης. Θα υποστούμε νέα φορολογική αφαίμαξη επειδή υπάρχουν ακόμη δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα που αντιστέκονται στις μεταρρυθμίσεις. Δυνάμεις που προτιμούν να υπερασπίζονται το δικαίωμα να βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη εργαζόμενοι στην ηλικία των 50 ετών, αντί να δίνουν βάρος στην υιοθέτηση πολιτικών που θα αποτρέπει τη μετανάστευση των νέων επιστημόνων της χώρας μας. Δυνάμεις που την ώρα που υποχρεώνουν τους Δήμους να λειτουργούν με 30- 50 % λιγότερο προσωπικό, διορίζουν από την «πίσω πόρτα» τα δικά τους παιδιά στο Δημόσιο.
 • Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού έχει ήδη «πληρώσει» τα τελευταία πέντε χρόνια, με περικοπές στη χρηματοδότησή της από το Κράτος που ξεπερνούν το 60%, το μερίδιο της στην προσπάθεια για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας. Την ίδια ώρα, άλλοι  φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να δημιουργούν τεράστια ελλείμματα.
 • Εξαιτίας της αβεβαιότητας των τελευταίων μηνών έχει επιδεινωθεί η ήδη κακή οικονομική κατάσταση όλων των Δήμων, οι οποίοι αν αναγκαστούν να καταθέσουν τα όποια ταμειακά διαθέσιμα έχουν σήμερα, θα αντιμετωπίσουν ακόμη και πρόβλημα λειτουργίας.
 • Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει σήμερα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και μελλοντικά του αναπτυξιακού πακέτου Γιούνκερ, με δεδομένη την τραγική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Με βάση λοιπόν τα σημερινά δεδομένα και την κρισιμότητα των στιγμών, ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης επισήμανε ότι  :

 1. Ως  Κ.Ε.Δ.Ε. εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα το συμφέρον της χώρας και του λαού μας.
 2. Το εθνικό συμφέρον της χώρας και της Αυτοδιοίκησης επιβάλλει τη χάραξη και εφαρμογή μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής, που θα περιλαμβάνει την υιοθέτηση δύσκολων αλλά αναγκαίων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού είναι πρόθυμη να στηρίξει κάθε Κυβέρνηση που θα θέσει ως προτεραιότητα, την προώθηση των αναγκαίων για την ανάπτυξη της χώρας μεταρρυθμίσεων.
 3. 3.     Ως Κ.Ε.Δ.Ε. είμαστε πρόθυμοι να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης , θέτοντας στη διάθεση της Πολιτείας τα ταμειακά μας διαθέσιμα, αρκεί να λάβουμε τη διαβεβαίωση ότι θα χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, που θα διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει στην Ευρώπη και την ευρωζώνη. Και δεν θα επιστρέψουμε στη δραχμή.
 4. Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. επαναλαμβάνει το σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, τη βούληση και την αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ισότιμο μέλος στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Για μας η παραμονή της Ελλάδος στην Ευρώπη δεν αποτελεί ιδεολόγημα, αλλά τη μοναδική ρεαλιστική και υπεύθυνη επιλογή που μπορεί να διασφαλίσει ασφάλεια και σταθερότητα για την Πατρίδα και την κοινωνία μας, σε ένα γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που διακρίνεται από ανασφάλεια και έλλειψη σταθερότητας.

Με βάση τα παραπάνω, η θέση της Κ.Ε.Δ.Ε. παραμένει όπως διαμορφώθηκε στο Συνέδριο της Χαλκιδικής. Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης να προχωρήσει ως έχει τη δυνατότητα, στην ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που θα της δίνει τη δυνατότητα να πάρει τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων, χωρίς τη συναίνεση των δημοτικών συμβουλίων.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιστολή προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στον πρωθυπουργό Α. Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη

 

Να δοθεί άμεσα εντολή αποδέσμευσης πόρων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για έργα των δήμων ή να παραταθεί η ολοκλήρωσή τους

 

 

 

 

 

Επείγον αίτημα για να δοθεί εντολή αποδέσμευσης των πόρων που χρηματοδοτούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ και κατ΄ επέκταση των έργων των δήμων, κατέθεσε με επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον  υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη.

 

Εάν στην παρούσα φάση  αυτό είναι αδύνατο, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ προτείνει να ζητηθεί άμεσα από την ΕΕ, παράταση της  ολοκλήρωσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, προκειμένου να αποφευχθεί η αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων των Δήμων προς τους αναδόχους αλλά και το να ζητήσει η Ε.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών.

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα και αναφερόμενος στα προβλήματα  που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της δέσμευσης των πόρων ο κ. Πατούλης τονίζει ότι «έχει σταματήσει η εκτέλεση των έργων των Δήμων και γενικότερα των έργων όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, ενώ γίνεται η πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών των έργων, οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές δεν δίνουν την εντολή πληρωμής αυτών ή δεν υλοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος οι εκδοθείσες εντολές, με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι των έργων να αδυνατούν να συνεχίσουν την υλοποίηση των έργων. Λόγω της αδυναμίας αυτής τα συλλογικά όργανα των εργοληπτικών εταιρειών αποφάσισαν ότι τα μέλη τους θα διακόπτουν την εκτέλεση των έργων και ήδη ανακοινώνονται διακοπές εκτελούμενων έργων σε πολλούς Δήμους».

 

Περιγράφοντας δε τις συνέπειες ο κ. Πατούλης υπογραμμίζει: «Η κατάσταση αυτή όχι μόνο δημιουργεί τον κίνδυνο κατάπτωσης των ρητρών λόγω της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των Δήμων προς τους αναδόχους, τις οποίες θα χρειαστεί τελικά να καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και η περαιτέρω καθυστέρηση εκτέλεσης των έργων θα οδηγήσει στην μη ολοκλήρωσή τους μέχρι τις 31.12.2015 που λήγει η χρονική διάρκεια εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007–2013, με συνέπεια όχι μόνο να μην αποπληρωθούν από Κοινοτικούς πόρους τα έργα, αλλά να ζητήσει η Ε.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών.

 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητά «να δοθεί εντολή αποδέσμευσης των πόρων που χρηματοδοτούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, γεγονός που θα βοηθήσει και στην αντιμετώπιση της οικονομικής στενότητας του Ελληνικού Δημοσίου, με την εισροή των οφειλομένων από την Ε.Ε. ποσών για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007–2013» .

 

Στην περίπτωση που στην παρούσα φάση αυτό είναι αδύνατο, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τονίζει ότι  «είναι απαραίτητο να ζητηθεί άμεσα από την Ε.Ε. η παράταση της ολοκλήρωσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέχρι το τέλος του 2016 και στη συνέχεια η ανάληψη της αναγκαίας νομοθετικής πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και τους συλλογικούς φορείς των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την παράταση των συναφθεισών συμβάσεων και τη ρύθμιση των προβλημάτων που ενδεχόμενα θα δημιουργηθούν από την αναγκαστική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των έργων».

 

Επισυνάπτεται  το κείμενο της επιστολής.

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης στην εκδήλωση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δ. Παπαδημούλη

Στην παρουσίαση του «Οδηγού Χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία, για Περιφέρειες, Δήμους, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις», που συνέταξε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δ. Παπαδημούλης, παρέστη σήμερα ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης.

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., αφού εξέφρασε την εκτίμησή του στο πρόσωπο του κου Παπαδημούλη, τόνισε κατά τον χαιρετισμό του ότι η παρουσία του στην εκδήλωση « υποδηλώνει τον σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, καθώς και τη βούληση και την αποφασιστικότητά της να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ισότιμο μέλος στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Για μας η παραμονή της Ελλάδος στην Ευρώπη δεν αποτελεί απλά ένα ιδεολόγημα, αλλά μια ρεαλιστική επιλογή που μπορεί να διασφαλίσει ασφάλεια και σταθερότητα για την Πατρίδα και την κοινωνία μας, σε ένα γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που διακρίνεται από ανασφάλεια και έλλειψη σταθερότητας.

Για να έχει ουσιαστικό νόημα και αξία ο οδηγός χρηματοδότησης των έργων και των δράσεών από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, για να μπορέσει η χώρα μας να αξιοποιήσει τα χρήματα τόσο του ΕΣΠΑ όσο και του Αναπτυξιακού Πακέτου Γιουνκέρ, πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρώπη».

 

Για τον Οδηγό εξέφρασε την άποψη ότι «αποτελεί μια χρήσιμη πηγή πληροφόρησης των Δήμων και των συλλογικών οργάνων τους, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων και των δράσεών τους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Η ΚΕΔΕ για να συμβάλλει στη διάχυση της υπάρχουσας πληροφόρησης στους Δήμους δημιούργησε στο localit.gr ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Το νέο ΕΣΠΑ και οι Δήμοι». Στο αφιέρωμα αυτό εντάσσονται όλες οι πληροφορίες και τα θέματα που απασχολούν ή θα απασχολήσουν τους Δήμους σχετικά με το ΕΣΠΑ».

Επισήμανε όμως ότι από την εμπειρία της ΚΕΔΕ στην Προγραμματική Περίοδο 2007–2013 η πληροφόρηση δεν αρκεί. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές προϋποθέσεις για να μπορεί η πληροφόρηση που παρέχεται στους Δήμους να αξιοποιηθεί. Χρειάζεται ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης των Δήμων που θα τους βοηθήσει να οργανώσουν ένα Γραφείο Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων, με τον αναγκαίο εξοπλισμό και μια ομάδα ικανών και έμπειρων στελεχών που θα αναλάβει :

 • να κωδικοποιεί και να αξιολογεί την πληροφόρηση .
 • να εκτιμά τη χρησιμότητά της για το Δήμο και το βαθμό στον οποίο τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και οι δράσεις θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, και όχι μόνο των στόχων του Ευρωπαϊκού Ταμείου,
 • να ετοιμάζει τα αναγκαία τεχνικά δελτία που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις προς τους αρμόδιους φορείς,
 • να ενημερώνει και να υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που θα αναλάβουν την εφαρμογή των έργων και των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν,
 • να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα αποτελέσματα για τον Δήμο, για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις της περιοχής, από την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων.

Ειδικά για τους 80 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, θα χρειαστεί το Πρόγραμμα Υποστήριξης να περιέχει ένα Ειδικό Πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τη στοιχειώδη στελέχωσή τους με προσωπικό και την τηλε–υποστήριξή τους.  Η ΚΕΔΕ και οι ΠΕΔ θα μπορούσαν να αναλάβουν, με τη βοήθεια των επιστημονικών οργάνων τους (της ΕΕΤΑΑ, της ΠΕΤΑ και του ΙΤΑ) τη διοίκηση της εφαρμογής ενός τέτοιου Προγράμματος Υποστήριξης, εφόσον διασφαλιστεί η χρηματοδότησή του, π.χ. από τα κονδύλια της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Ως ΚΕΔΕ, έχουμε ήδη προτείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών ένα «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων», προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014–2020, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :

 • την οργάνωση των υπηρεσιών τους, με τη χρήση και των ΤΠΕ,
 • την ενημέρωση των αιρετών,
 • τη δικτύωση των διευθυντικών στελεχών των Δήμων,
 • τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους και
 • ένα κεντρικό Help desk για τη συνεχή συμβουλευτική υποστήριξή τους.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΕ

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 11 το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 3ος όροφος).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. 1.      Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. 2.      Ενημέρωση Προέδρου.
  1. 3.      Αποτίμηση Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου.

Εισηγητής:     Γ. Πατούλης, πρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. 4.      Καθορισμός επόμενων ενεργειών και λήψη αποφάσεων.
  1. 5.       Ορισμός εκπροσώπου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρούσι, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015.

Εισηγητής:    Γ. Μουράτογλου, γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ

 1. 6.       Ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ.

Εισηγητές:    -    Γ. Πατούλης, πρόεδρος ΚΕΔΕ

-       Δ. Καφαντάρης, Α΄ αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

-       Π. Μαΐστρος, επιστημονικός δυνεργάτης ΚΕΔΕ

 1. 7.       Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού διεκδικεί 10% από το πακέτο Γιούνκερ

Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, μετά από τη συνάντηση που είχε στο περιθώριο της Συνόδου της Επιτροπής Περιφερειών, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ. Κ. Γιούνκερ, ενημέρωσε το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την επικείμενη χρηματοδότηση όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του αναπτυξιακού «Πακέτου Γιούνκερ». Η χρηματοδότηση αυτή αφορά και την Ελλάδα.

 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το «Πακέτο Γιούνκερ» αποτελεί μία σημαντική χρηματοδοτική ευκαιρία για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων σε όλη την Ελλάδα, η οποία έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

 

Το συνολικό του ύψος του αναπτυξιακού «Πακέτου Γιούνκερ» μάλιστα ξεπερνά κατά 50% το ΕΣΠΑ 20014-2020, ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στο πρόγραμμα αυτό δεν απαιτείται εθνική συμμετοχή.

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Δήμαρχο Πηνειού Α. Καστρινό, πρότειναν στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., το οποίο απεδέχθη ομόφωνα, την εξής πρόταση:

 

 1. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το CEMR να διεκδικήσει τη θεσμοθέτηση ενός ελάχιστου ποσοστού 10% από το «Πακέτο Γιούνκερ», το οποίο θα χρηματοδοτήσει αποκλειστικά τοπικές επενδύσεις και δαπάνες. Οι εθνικές αρχές να μη μπορούν να θεσπίσουν μικρότερο ποσοστό, παρά μόνο μεγαλύτερο και δικαιούχοι να είναι οι δήμοι.
 2. Διεκδικούμε ανάλογο ποσοστό και για τους ελληνικούς δήμους. Υπολογίζοντας ότι για την Ελλάδα αναλογούν συνολικά 35-36 δις ευρώ, η ποσόστωση για τους δήμους, θα μπορούσε, κατ΄ ελάχιστο, να χρηματοδοτήσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρωταγωνιστικό ρόλο των Δήμων στην αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ ζήτησε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, μιλώντας στο συνέδριο «Υποδομές, Επενδύσεις, Ανάπτυξη»

Ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα, με ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων, έθεσε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γιώργος Πατούλης, τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ όπως και κάθε άλλου ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης, στο συνέδριο με θέμα: «Υποδομές, Επενδύσεις, Ανάπτυξη», παρουσιάζοντας, παράλληλα, τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού.

Τη διεκδίκηση αυτή εστίασε ο κ. Πατούλης, σε λόγους πολιτικής τάξης. «Δεν είναι δυνατόν ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να μην συμμετέχει σε αποφάσεις που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Και δεν μπορεί να υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική για την πατρίδα μας, εάν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή αφορά σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε τοπική κοινωνία» ανέφερε με την επισήμανση να μην αποτελέσει το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 μία ακόμη χαμένη μεγάλη εθνική ευκαιρία. Κατά δεύτερον λόγο τέθηκε το ζήτημα της οικονομικής επιβίωσης των Δήμων, καθώς το ΕΣΠΑ και οι διάφορες άλλες κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης αποτελούν στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι Δήμοι στον αναπτυξιακό ρόλο τους. «Το μεγαλύτερο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού μας στηρίζεται στη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα και το νέο ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να αποτελέσουν πραγματικά μοχλούς για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας και την διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας μας».

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, παρουσίασε τις διαπιστώσεις και προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού ως προς το νέο ΕΣΠΑ:

 1. Δεν περιλαμβάνεται Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με δικαιούχους τους Δήμους, και δεν υπάρχει ρητή δέσμευση για τα «ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης», τα οποία σύμφωνα με τις Κοινοτικές κατευθύνσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν με το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ. Η μόνη αναφορά στη συμμετοχή των Δήμων είναι η αόριστη διατύπωση: «Κατά την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα ληφθεί μέριμνα ώστε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων και σημαντικοί πόροι να έχουν ως δικαιούχους τους Δήμους». Η διατύπωση αυτή δεν διασφαλίζει τη συμμετοχή των Δήμων στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
 2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση» αποτελεί συνένωση των προηγούμενων δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας και έχει πόρους μειωμένους κατά 60% σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου 2007–2013, παρότι, λόγω της κρίσης, θα έπρεπε να είναι αυξημένοι.
  1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» αποτελεί συνένωση των προηγούμενων δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση», που είναι καταρχήν θετική επιλογή, αλλά έχει πόρους μειωμένους σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου 2007–2013. Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται να περιληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αυτό η οργάνωση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των 325 Δήμων.
  2. Οι Δήμοι αναφέρονται στο ΕΣΠΑ, συνολικά, ως «φορείς υλοποίησης με οργανωτικές αδυναμίες και περιορισμένη διαχειριστική επάρκεια», ενώ είναι γνωστή η σημαντική συμβολή τους όχι μόνο στην ταχεία απορρόφηση «βαλτωμένων» προγραμμάτων, αλλά και στην ύπαρξη σημαντικής προστιθέμενης αξίας από την υλοποίηση των σχετικών δράσεων, λόγω της γνώσης των τοπικών προβλημάτων και της δυνατότητας άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασής τους σε τοπικό επίπεδο.
  3. Η έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την Ε.Ε. έγινε στο τέλος του 2014 και η έναρξη της εφαρμογής τους προβλέπεται να γίνει στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2015, δηλαδή 1,5 χρόνο από την τυπική ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ΕΣΠΑ. Για τον λόγο αυτό έχει προταθεί να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή «εμπροσθοβαρών έργων», στα οποία να περιλαμβάνονται τα έργα που στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ, ζητά:

 

Για το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-2013:

 • Nα λυθεί η εκκρεμότητα χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των έργων Δήμων τα οποία διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης.

 

Για το νέο ΕΣΠΑ:

 • Να εγκριθεί η χρηματοδότηση υποστήριξης των Δήμων από την Τεχνική Βοήθεια, που διαχειρίζεται η ΜΟΔ για την ωρίμανση των νέων έργων τους, όπως είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση.
 • Να υιοθετηθεί η πρόταση της ΚΕΔΕ για το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης των Δήμων ως δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ.
 • Να ρυθμιστεί νομοθετικά η δυνατότητα κάθε Δήμου να προκηρύσσει και να υπογράφει σύμβαση για τεχνικό σύμβουλο υποστήριξης των υπηρεσιών του για την ωρίμανση και την εκτέλεση των έργων του.

 

Όσον αφορά στα κοινωνικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως αυτό για την αντιμετώπιση της φτώχειας, η θέση της Κ.Ε.Δ.Ε είναι ότι η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού πρέπει να έχει τον κεντρικό ρόλο στη διαχείρισή τους.

Ως προς τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, και με δεδομένη την πολύ θετική εμπειρία που υπάρχει από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η Κ.Ε.Δ.Ε ζητά να οριστεί η ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κατηγοριών δράσης που αφορούν στους Δήμους. Ο προϋπολογισμός των εν λόγω κατηγοριών δράσης πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Παράταση για το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 ζητά η Κ.Ε.Δ.Ε.

Αίτημα της ΚΕΔΕ προς το υπουργείο Οικονομίας και την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Κ. Corina Cretu, για παράταση της περιόδου ολοκλήρωσης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007 -2013

 

Την παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας / ολοκλήρωσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 μέχρι το τέλος του 2016, ζητά το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Το αίτημα απευθύνεται τόσο προς το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας, όσο και προς την αρμόδια επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Corina Cretu.

 

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ σε σχετική σημερινή του απόφαση τονίζει ότι η προώθηση αυτής της ρύθμισης είναι αναγκαία διότι, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης/ έλλειψης πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έχει διακοπεί η υλοποίηση πολύ μεγάλου αριθμού έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ιδίως του συνόλου σχεδόν των έργων που υλοποιούν οι δήμοι.

 

Συγκεκριμένα, ενώ γίνεται η πιστοποίηση της εκτελεσθείσας εργασίας για κάθε έργο, οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές δεν δύνανται να προχωρήσουν σε εντολή πληρωμής τους ή οι εκδοθείσες εντολές δεν υλοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ελλείψει πόρων, με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι των έργων να αδυνατούν να συνεχίσουν την υλοποίηση των έργων.

 

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει το ΔΣ της ΚΕΔΕ,  η καθυστέρηση της εκτέλεσης των έργων οδηγεί στη μη ολοκλήρωσή τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, προθεσμία δηλαδή που λήγει η περίοδος επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013, με συνέπεια όχι μόνο να μην αποπληρωθούν από τους κοινοτικούς πόρους τα έργα αυτά, αλλά να ζητήσει η ΕΕ από το Ελληνικό Δημόσιο την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών.

 

Ως εκ τούτου η ΚΕΔΕ κρίνει αναγκαία την παράταση των συναφθεισών συμβάσεων και τη ρύθμιση των  - ενδεχόμενων – προβλημάτων που θα δημιουργηθούν από την αναγκαστική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των έργων.

 

Επίσης υπογραμμίζει ότι το παραπάνω αίτημα είναι συμβατό με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1038/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 καθώς και στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, λόγω του ότι:

 • έχουν επέλθει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, εξαιτίας της κρίσης
 • της σοβαρότητας ειδικών προβλημάτων, ιδίως οικονομικής φύσης (μη ύπαρξη ΠΔΕ)
 • προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές μεταβολές των εθνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έληξαν οι εργασίες του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ Βασικά σημεία της απόφασης του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Ολοκληρώθηκαν σήμερα το απόγευμα οι τριήμερες εργασίες του Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ με την ψήφιση της απόφασης. Τα βασικά σημεία της απόφασης, παρατίθενται παρακάτω, ενώ ολόκληρο το κείμενο με τις προτάσεις που κατατέθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στο κείμενο της απόφασης θα δοθεί στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

 

Στην  απόφαση μεταξύ των άλλων αναφέρονται:

Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που τα τελευταία χρόνια μαστίζει τη χώρα μας.

Το κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας για την πορεία και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές μας, οι καθημερινές αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις θεσμικών εκπροσώπων, αλλά και αποφάσεις της Κυβέρνησης όπως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας», έχουν διαμορφώσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η Αυτοδιοίκηση και μάλιστα όχι μόνον ως θεσμός κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και ως βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας.

Οι Δήμοι γνωρίζουν καλά πως έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας. Με τις συγχωνεύσεις των δήμων, των Νομικών τους Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, καθώς και με την ταυτόχρονη τεράστια μείωση της χρηματοδότησής τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τουλάχιστον κατά 60%. Είναι επίσης γνωστή η καθοριστική συμβολή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στη διαμόρφωση πρωτογενούς πλεονάσματος, όταν μάλιστα ο στενός δημόσιος τομέας εξακολουθεί να παράγει ελλείμματα.

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ καλεί την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα να αντιληφθούν επιτέλους ότι οι Δήμοι της χώρας αποτελούν το τελευταίο ανάχωμα του Κράτους απέναντι στην κοινωνική κρίση, την φτώχεια και την ανεργία . Και μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει το μοχλό για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή της προοπτική. Οι Δήμοι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα  για την τοπική ανάπτυξη και συνολικά για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω, το Συνέδριο αποφασίζει οι Δήμοι και τα συλλογικά τους όργανα ΚΕΔΕ και ΠΕΔ, να αναλάβουν νέες περισσότερες και ουσιαστικότερες πρωτοβουλίες που να έχουν στόχο αφενός την αναβάθμιση του θεσμού, καθιστώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού θεσμικά ισχυρή, λειτουργικά ανεξάρτητη και οικονομικά αυτάρκη και αφετέρου να την προώθηση πολιτικών πρωτοβουλιών και θεσμικών ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν την εξεύρεση λύσεων σε κρίσιμα ζητήματα

όπως:

 • Η θεσμική ανασυγκρότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., με ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας.
 • Η υιοθέτηση ενός νέου διοικητικού μοντέλου οργάνωσης της χώρας, όπου το Κεντρικό Κράτος θα έχει επιτελικό ρόλο με ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου των Δήμων και Περιφερειών.
 • Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας των Δήμων, με φορολογική αποκέντρωση, χωρίς νέους φόρους και νέα φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, ο τερματισμός της πολιτικής συνεχών περικοπών στη χρηματοδότησή τους και η σταδιακή επιστροφή των πλεονασμάτων που διαμορφώσαμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη ΣΑΤΑ και το ΠΔΕ.
 • Η ισότιμη συμμετοχή της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Η οργάνωση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Δήμων με δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με χρηματοδότησής τους από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Η διασφάλιση και περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των Δήμων με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διευρύνεται ο ρόλος τους στην προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στις τοπικές κοινωνίες.
 • Η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν την υιοθέτηση ενός φιλικού στο περιβάλλον και οικονομικά συμφέροντος για τους πολίτες συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, με αποκλειστική ευθύνη των Δήμων.
 • Η ισότιμη συμμετοχή των Δήμων στην προώθηση και ολοκλήρωση του Χωροταξικού και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εκφράζειτη ριζική αντίθεσή της στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» και την επιτροπεία στους Δήμους. Τα προβλήματα από το ασφυκτικό πλαίσιο που δημιουργεί το Παρατηρητήριο οδηγούν έναν-έναν τους Δήμους σε αδιέξοδο.
  • Υποστηρίζει τους ακόλουθους δύο στρατηγικούς στόχους:

ü  την σταδιακή προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο, δηλαδή σε πρώτο στάδιο την αύξηση του ποσοστού των εσόδων ή δαπανών των Δήμων στο ΑΕΠ στο 8% με τελικό στόχο το 11,5%, που αποτελεί τον Κοινοτικό μέσο όρο και

ü  την δημοσιονομική αποκέντρωση με μεταφορά φορολογικών πόρων και ισχυρό αναδιανεμητικό μηχανισμό, χωρίς πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.

 • Διεκδικεί την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με τη δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τους Δήμους, με συνδυασμένη χρηματοδότηση από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους και χρηματοπιστωτική ενίσχυση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 • Προτείνει τη μετεξέλιξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα.
 • Απαιτεί τη διάθεση 2 δις ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη δημιουργία επιχειρησιακού προγράμματος, με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και ενδιάμεσους φορείς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και Δήμους.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Το Συνέδριο, με βάση τους στόχους που τέθηκαν και γνωρίζοντας τη βούληση της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, συνηγορεί, μετά από ουσιαστική αξιολόγηση της εφαρμογής του, στην βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, δίνοντας προτεραιότητα στα ακόλουθα ζητήματα:

 • Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων της δημόσιας διοίκησης (κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση, περιφέρειες και δήμοι) και αποκέντρωση  νέων αρμοδιοτήτων με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με ταυτόχρονη μεταφορά του αναγκαίου προσωπικού και πόρων.
 • Βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων με κατεύθυνση τη συγχώνευση και κατάργηση οργάνων, την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
 • Εκσυγχρονισμός των πολιτικών προσωπικού των δήμων, κωδικοποίηση των διατάξεων που το αφορούν, ελεύθερες προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού σε όλους τους δήμους και ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς και διατήρηση του θεσμικού πλαισίου της διαδημοτικής κινητικότητας.
 • Κατάργηση των πολλαπλών ελεγκτικών μηχανισμών και δημιουργία ενιαίου ελεγκτικού συστήματος.
 • Οριστική επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν στην καταστατική θέση των αιρετών

Τέλος, το Συνέδριο εκτιμά ότι οποιαδήποτε συζήτηση για το χωροταξικό των δήμων πρέπει να αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις μεγάλων νησιωτικών δήμων, μετά από συστηματική μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαβούλευση της ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ειδικά για την ενίσχυση των μικρών δήμων των ορεινών και νησιωτικών περιοχών το Συνέδριο της ΚΕΔΕ προτείνει και διεκδικεί:

v  Άμεση, κατά προτεραιότητα στελέχωση των υπηρεσιών τους με εξειδικευμένο προσωπικό και ισχυρά κίνητρα πρόσληψης, καθώς και επανεξέταση του πλαισίου αρμοδιοτήτων του προσωπικού των ΚΕΠ.

v  Πρόβλεψη ειδικών φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

v  Επαναφορά του καθεστώτος ασφάλισης στον ΟΓΑ επαγγελματιών ορεινών περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων και

v  Μετάβαση στο ψηφιακό σήμα όλων των ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας.

 

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Συνέδριο επισημαίνει την ανάγκη για άμεση έκδοση όλων των εξουσιοδοτικών και εκτελεστικών διατάξεων για την ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την χωροταξία – πολεοδομία, που άλλαξε ριζικά από το 2010 έως το 2014.

Για να μη χαθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα κάτωθι:

 • Ολοκλήρωση του σχεδιασμού στο επίπεδο των δήμων (γενικά πολεοδομικά σχέδια – τοπικά χωρικά σχέδια) σε συνδυασμό με την προστασία – διαχείριση των δασών και των περιοχών NATURA 2000.
 • Ολοκλήρωση και αναθεώρηση των σχεδίων πόλης και των πράξεων εφαρμογής τους με ενιαίο πλαίσιο για τις χρήσεις γης, βιοκλιματικά κριτήρια και αντιμετώπιση του τεράστιου ζητήματος των απαλλοτριώσεων.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αφορά αποκλειστικά τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και είναι σημαντικό να τεθούν σε ριζική αναθεώρηση, με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Θεωρούμε αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, συνολικά για την χώρα μας, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα το οποίο θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Έχει διαπιστωθεί ότι οι δήμοι της χώρας και η ελληνική περιφέρεια είναι σήμερα ανοχύρωτοι στο έλεος φυσικών καταστροφών, που δυστυχώς εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα τα τελευταία χρόνια.

Γι’ αυτό απαιτούμε:

 • Τη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας σε κάθε δήμο ξεχωριστά, με οριζόντια υποστήριξη μέσω της ΚΕΔΕ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
 • Την επανεξέταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά το ρόλο των Ο.Τ.Α. στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, προκειμένου να απαλειφθούν κενά, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και διατάξεις βάσει των οποίων διώκονται αβίαστα αιρετοί για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κοινωνική πολιτική στη χώρα μας ασκείται πλέον σχεδόν αποκλειστικά από τους δήμους, που την τελευταία πενταετία σήκωσαν το κύριο βάρος στήριξης εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της οικονομικής κρίσης. Γι’ αυτό τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής αποτελούν για την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση κορυφαία προτεραιότητα και η Κυβέρνηση οφείλει έμπρακτα να το αναγνωρίσει ενισχύοντας τις χιλιάδες κοινωνικές δομές των δήμων με προσωπικό, πόρους και προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τρέχουσα περίοδο αλλά και για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουν ως εξής:

 • Για το Επισιτιστικό Πρόγραμμα και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα διεκδικούμε:

ü  Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού πρέπει να έχουν τον πρώτο ρόλο ως «Επικεφαλής Εταίροι» διότι πληρούν τα κριτήρια της εγγύτητας, της συμπληρωματικότητας, της ιδιαιτερότητας και της αποκέντρωσης, καλύπτοντας με το δίκτυο των χιλιάδων κοινωνικών δομών που διαθέτουν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.

ü  Την οριζόντια κατανομή του προϋπολογισμού του προγράμματος βάσει των επίσημων δεικτών ανεργίας και φτώχειας αλλά και άλλων γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων.

ü  Την επέκταση και εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε όλους τους δήμους της χώρας.

 • Για τα Προγράμματα Κοινωνικής Συνοχής διεκδικούμε:

ü  Διασφάλιση της συγχρηματοδότησης όλων των Κοινωνικών Δομών – Προγραμμάτων της Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού με ταυτόχρονη διασφάλιση απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού (Βοήθεια στο Σπίτι, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΚΗΦΗ, Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων κ.ά.).

ü  Την αξιοποίηση κονδυλίων από αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 σε προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ü  Την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης.

 • Για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ/ΜΕΑ) διεκδικούμε:

ü  Την αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος σε250 εκ.ευρώ για το 2015-2016, αλλά και για όλη την προγραμματική περίοδο.

ü  Την άμεση προώθηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας με ταυτόχρονη αύξηση του χρονικού διαστήματος απασχόλησης σε 10 ή 12 μήνες και δυνατότητα των δήμων να προσλαμβάνουν το προσωπικό διαδοχικά εντός του χρονικού πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος.

 • Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Προαγωγή της Υγείας διεκδικούμε:

ü  Τη θεσμοθετημένη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων.

ü  Την ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας μέσα από τη δημιουργία μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας σε τοπικό επίπεδο.

ü  Τη διασφάλιση της λειτουργίας των 72 Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Πέραν των ανωτέρω απαιτούνται άμεσα οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

v  Κατάργηση της ΠΥΣ στις προσλήψεις προσωπικού κοινωνικών υπηρεσιών.

v  Μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου των ΑΜΕΑ σε αορίστου χρόνου.

v  Θεσμοθέτηση της αρμοδιότητας των δήμων να αναλαμβάνουν δράσεις στον τομέα της πρόληψης και ενημέρωσης για ζητήματα υγείας.

v  Θεσμοθέτηση της λειτουργίας Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων με πιστοποίησης δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

v  Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση Παιδικών Σταθμών.

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Τα προβλήματα που δημιουργεί στη χώρα μας και σε όλη τη Μεσόγειο το μεταναστευτικό – προσφυγικό κύμα, απαιτούν άμεση και αποφασιστική αντιμετώπιση, γι’ αυτό το Συνέδριο αποφασίζει τα παρακάτω:

 • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως έχει πράξει καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης θα βοηθήσει εφόσον υπάρξει ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τους προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, χρηματοδότηση της λειτουργίας και διασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού.
 • Οι πόροι των δήμων που χρησιμοποιούνται σήμερα στις κοινωνικές δράσεις της Αυτοδιοίκησης (όπως Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κοινωνικά Παντοπωλεία κλπ.), δεν μπορούν να δοθούν για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος και κατά συνέπεια η Κυβέρνηση οφείλει να αναζητήσεις χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Μετανάστευση, την Ενσωμάτωση και το Άσυλο, καθώς και από το Ταμείο για την Ασφάλεια και την Αποδοτική Φρούρηση των Συνόρων.
 • Η Κ.Ε.Δ.Ε. θα διεκδικήσει απευθείας για λογαριασμό των Δήμων μέρος των ευρωπαϊκών πόρων που πρόκειται να κατευθυνθούν στη χώρα,  για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
 • Απαιτούμε να προηγείται διάλογος και διευκρινήσεις πριν από κάθε απόφαση για το μεταναστευτικό ζήτημα και ιδιαίτερα για τη χωροθέτηση των προσωρινών χώρων φιλοξενίας.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Αυτοδιοίκηση βλέπει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δημιουργία της Τράπεζας Ανάπτυξης μέσω του ΤΠκΔ

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ αναμένεται να κατατεθούν στον πρόεδρο του ΤΠκΔ Κ. Βαρλαμίτη

 

 

Τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία Τράπεζας Ανάπτυξης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) προτίθεται να καταθέσει η Επιτροπή Ανάπτυξης και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας της ΚΕΔΕ  σε συνάντηση, που αναμένεται να ζητήσει, με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κ. Βαρλαμίτη. Όπως σημειώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της, η Αυτοδιοίκηση βλέπει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δημιουργία της Τράπεζας Ανάπτυξης μέσω του ΤΠκΔ.

 

Η Επιτροπή, ενόψει του νέου ΕΣΠΑ και του γεγονότος ότι ξεκινάνε οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων, επισήμανε την ανάγκη άμεσης ωρίμανσης έργων των δήμων αλλά και δημιουργίας μηχανισμού στήριξής τους καθώς πολλοί δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν μόνοι τους.

Επίσης εκφράστηκε η ανησυχία για τον αργό ρυθμό υλοποίησης των έργων στους δήμους, λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας, ενώ επισημάνθηκαν οι καταστροφικές συνέπειες που θα είχε η παύση εργολαβιών και έργων, όπως για παράδειγμα σε ότι αφορά σε έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, παύση που θα μπορούσε να επισύρει σημαντικά πρόστιμα για τους δήμους.

Στον τομέα της καινοτομίας επισημάνθηκε ότι η Αυτοδιοίκηση παρακολουθεί με εξαιρετικό ενδιαφέρον την επενδυτική πρωτοβουλία 4C για την ενεργειακή απόδοση και την έξυπνη διαχείριση της ενέργειας.

 

Η Επιτροπή θεωρεί πως θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η βελτίωση των  υφιστάμενων υποδομών σε δημόσια και δημοτικά κτίρια, σχολεία κτλ, μέσω του ΕΠΑΝΕΚ. Προκειμένου δε τα όποια αποτελέσματα να είναι μετρήσιμα και σωστά προσανατολισμένα, η Επιτροπή θεωρεί πως είναι απαραίτητη η χρήση του Προτύπου ISO 50001 για την ενεργειακή αναβάθμιση.

 

 

Κατά τη διάρκεια  της συνεδρίασης προτάθηκαν επίσης και τα εξής:

 • Η δημιουργία Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ειδικά για τους δήμους, έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, στοχευμένο και αξιολογημένο στις πραγματικές ανάγκες των δήμων της χώρας, με μια ομαδοποίηση βάση δήμων με κοινά χαρακτηριστικά.
 • Η επανασύσταση και ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος με την ενεργό συμμετοχή του δήμου Περάματος και των τοπικών φορέων.

Ακόμη η Επιτροπή προγραμματίζει εκδήλωση για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων, με καλά παραδείγματα και νομικά θέματα που άπτονται της περιουσίας καθώς και το άνοιγμα συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, σε θέματα καινοτομίας. Παράλληλα τονίστηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός εθνικού προτύπου για το SMART CITY, με πιθανή εμπλοκή φορέων όπως ο ΕΛΟΤ και άλλοι φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.