Διεθνείς σχέσεις

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΟΕΣ)

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣτΕ) - ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (C.L.R.A.E.)

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ

 

  • 36Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΤΟΥ ΣτΕ (Στρασβούργο, 2-4.4.2019)

             1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

             2. ΑΝΑΦΟΡΑ_36Η_ΣΥΝΟΔΟΣ_ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ_ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ_ΣτΕ_2-4.4.2019.pdf

            3. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 3.4.2019

 

 

34Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΟΚΡΕΣΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (27-28.3.2018, Στρασβούργο)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΕΤΔ)

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

 

 

 

 

Κατηγορία: