Λογαριασμός αλληλεγγύης της ΚΕΔΕ για τους πυροπαθείς
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΒΑΝ GR90 0110 1510 0000 1510 0284 874» 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεθνείς σχέσεις

34Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΟΚΡΕΣΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (27-28.3.2018, Στρασβούργο)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΓΙΑ_ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ.doc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ_34ΗΣ_ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ_ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ.DOC

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣτΕ) - ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (C.L.R.A.E.)

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ

  •   26Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ  (Α' μέρος, 16-17 Σεπτεμβρίου 2014 - Β' μέρος, 18-20 Νοεμβρίου 2014)

 

 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΕΤΔ)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΟΕΣ)

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

 

 

 

 

Κατηγορία: